HELSENORGE

Nytten av BulbiCam ved diabetes og aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD)

I denne studien skal vi undersøke nytteverdien av BulbiCam for å oppdage og diagnostisere diabetes retinopati (DR) og aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD).

Om studien

Det er viktig at med pasienter med diabetes og AMD bør går til jevnlig kontroller jevnlig for å se etter forverring. Ofte kan sykdomsutviklingen være vanskelig å forutsi og tallfeste. Det norskutviklede apparated Bulbicam kan her være til stor hjelp, og kan mulig også styre og overvåke behandling.

Studien er særlig tilpasset:
 • deg med diabetes med eller uten funn på netthinnen, (diabetesretinopati, DR).
 • deg med tørr AMD (aldersrelatert makuladegenerasjon, "forkalkning på netthinnen”).
Forskningen kan lede til blant annet tidligere oppdagelse av synstruende former for AMD og DR, og bedret overvåkning og behandlingsstyring for disse sykdommene. Ditt bidrag her vil dermed kunne komme mange til gode - det er hundretusener med AMD og diabetes bare i Norge.

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien enten du er frisk, eller har AMD eller diabetes. For å delta i studien kan du ta direkte kontakt med øyelege og forsker Bjørn A. Helland-Hansen på telefon eller SMS.

Telefonnummer: 41 23 55 84

Del gjerne informasjon om dette prosjektet med andre, med eller uten sykdom.

Informasjon til fastlege

Inklusjonskriterier:

A. Diagnostisert med DR eller AMD
B. Minst 18 år gammel
C. Uten noen andre øyesykdommer

Eksklusjonskriterier:

 1. Andre synsforstyrrelser og blindhet
 2. Fysiske eller psykiske sykdommer som forstyrrer måleprosedyren
 3. Ikke i stand til å utføre fulle øyebevegelser
 4. Synsskarphet mindre enn 1 logMAR (Snellen 0.1) i noen av øynene
 5. Synlig del av øyet er unormal. Blødninger/deformerte pupiller
 6. Pupiller som ikke kan reagere normalt på utvidelse eller sammentrekning
 7. Deltar i en annen klinisk studie med legemidler
 8. Ikke i stand til å forstå informasjonen
 9. Med kjent alkohol- og narkotikavhengighet
 10. Ikke villig til å gi skriftlig samtykke til å delta i studien
Særlig interesse for nyhenviste og kontroller av folk med AMD / diabetes, men også andre, så lenge ett av øynene tilfredsstiller kriteriene. Tidligere behandling med aVEGF osv ikke nødvendigivs problematisk.

Hva innebærer studien?

Du får en full øyeundersøkelse, og blir i tillegg undersøkt i et nytt, norskprodusert produkt som måler øyereaksjoner. Undersøkelsene er smertefrie og ufarlige. Øyet blir ikke berørt, unntatt en trykkmåling som går unna på et par sekunder og knapt kan kjennes.

For friske frivillige vil det hele ta rundt 2, maks 3 timer, hvor halve tiden består av pauser. For deg med AMD eller diabetes vil første dagen også ta 2 til 3 timer, og andre dag typisk 1 time. I unntakstilfeller kan alt gjøres på 1 dag. 

Undersøkelsen kan foretas på dagtid og kveldstid mandag-lørdag, også i store deler av sommerferien.

Det er en stor fordel for forskningen om du kan få med deg et familiemedlem, kollega eller bekjent (alle aldre over 18). Disse trenger ikke ha øyesykdom, og kan bidra til prosjektet ved å være frisk frivillig. Jeg kan undersøke to samtidig uten at det tar lengre tid.
Fant du det du lette etter?