HELSENORGE

Overdiagnostisering av penicillinallergi

I prosjektet undersøker vi hvordan vi kan forbedre diagnostikk av penicillinallergi og utvikle retningslinjer for enhetlig utredning i Norge. Vi ønsker også å øke kunnskapen om grunnleggende mekanismer for penicillinallergi.

Om studien

Hvem kan delta?

Studien vil inkludere voksne pasienter som er henvist til allergologisk utredning pga mistenkt penicillinallergi.

Hva innebærer studien?

10 prosent av pasienter angir penicillinallergi, som medfører behandling med bredspektrede, resistensdrivende
antibiotika. Ved allergologisk utredning kan diagnosen avkreftes hos nær 90 prosent.

I prosjektet vil vi utrede pasienter som angir penicillinallergi for å bekrefte eller avkrefte diagnosen.

Relatert informasjon

Informasjon om studien på CRISTIN (cristin.no)


Kontaktinformasjon

Prosjektleder for studien er seksjonsleder Eva Stylianou ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet.

Vil du vite mere om studien kan du ta kontakt prosjektleder på telefon 22 11 87 84.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien.
Fant du det du lette etter?