Overdiagnostisering av penicillinallergi

I prosjektet undersøker vi hvordan vi kan forbedre diagnostikk av penicillinallergi og utvikle retningslinjer for enhetlig utredning i Norge. Vi ønsker også å øke kunnskapen om grunnleggende mekanismer for penicillinallergi.

Overdiagnostisering av Penicillinallergi

Hvem kan delta?

Studien vil inkludere voksne pasienter som er henvist til allergologisk utredning pga mistenkt penicillinallergi.

Hva innebærer studien?

10 prosent av pasienter angir penicillinallergi, som medfører behandling med bredspektrede, resistensdrivende
antibiotika. Ved allergologisk utredning kan diagnosen avkreftes hos nær 90 prosent.

I prosjektet vil vi utrede pasienter som angir penicillinallergi for å bekrefte eller avkrefte diagnosen.

Relatert informasjon

Informasjon om studien på CRISTIN (cristin.no)


Kontaktinformasjon

Prosjektleder for studien er seksjonsleder Eva Stylianou ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet.

Vil du vite mere om studien kan du ta kontakt prosjektleder på telefon 22 11 87 84.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien.
Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.
For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?