Overvekt og brystkreft

Overvekt fører til økte hormoner, vekstfaktorer og lipider i blodet. Hvordan påvirker endring i vekt, endring hormonnivåer, kolesterol og vekstfaktorer risikoen for, aggressiviteten til og overlevelse etter brystkreft? Det prøver vi å finne ut av.

Energibalanse og brystkreft: Aspekter gjennom livet (EBBA life)

I dette prosjektet skal data fra Tromsøundersøkelsen (2-7) brukes sammen med data registrert fra Kreftregisteret og kliniske journal-opplysninger fra Universitetsykehuset i Nord-Norge. Denne kunnskapen vil kunne gi oss konkret informasjon til nytte i forebygging av brystkreft og i den kliniske hverdag i behandling og oppfølging av brystkreftpasienter.

Studien påfører ikke deltagerne nye undersøkelser, og vil kunne gi samfunnet ny viten om hvordan vektendring, endring i nivå av hormoner, kolesterol og vekstfaktorer over tid påvirker risikoen for brystkreft, svulstens aggressivitet og brystkreftoverlevelse.

Les mer om studien på nettsiden på nettsidene til regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk: SPREK nr 2015/599

Hvem kan delta?

Vi vil gjennomgå tilgjengelige data, og skal ikke rekruttere nye pasienter inn i studien.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for studien ved Oslo universitetssykehus er Inger Thune.

Ved spørsmål om studien, bes fastlege eller sykehuslege om å kontakte Oslo universitetssykehus på tlf: 23 02 66 00.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?