HELSENORGE

Påvisning av nye biologiske markører for bedre behandling av hypotyreose

Formålet med studien er å undersøke om vi kan påvise ulik effekt av legemidlene T3 og T4 på kroppstemperatur, metabolisme, muskelkraft og hjernekapasitet, og videre identifisere biomarkører som avspeiler effekt av T3 og T4 på celle og vevsnivå.

Om studien

Dette er et forskningsprosjekt for pasienter med hypotyreose (lavt stoffskifte) og vedvarende symptomer på sykdommen, til tross for behandling med Levaxin (T4). Formålet med studien er å undersøke om vi kan påvise ulik effekt av Levaxin og Liothyronin (T3) på kroppstemperatur, metabolisme, muskelkraft og hjernekapasitet.

Et annet mål med studien er å lete etter nye markører som vil kunne forutsi hvilke pasienter som vil ha fordel av kombinasjonsbehandling med T3 og T4. Forskningsprosjektet vil foregå ved avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Aker sykehus, Oslo universitetssykehus.

Hvem kan delta?

Studien er lukket for inklusjon og tar ikke inn flere deltagere.

Om lag 60 pasienter i Oslo og omegn deltok i prosjektet som foregikk i seks måneder.

Kriterier for å bli inkludert

 • Dysregulert hypotyreose (subjektiv følelse av ikke tilfredsstillende effekt på symptomer av substitusjon med Levaxin i sek måneder til tross for TSH innenfor referansenivå)
 • Kvinne
 • Alder mellom 18 og 65 år

Kriterier som utelukker deltagelse

 • Kronisk nyresvikt
 • Kronisk leversvikt
 • Hjerte-karsydom
 • Annen endokrinologisk sykdom
 • Hormonell substitusjonsterapi utover T4 og T3
 • Bruk av betablokker
 • Gravid eller ammende

Hva innebærer studien?

Halvparten av perioden vil du motta behandling med T3, andre halvparten vil du motta behandling med T4. Du vil før oppstart bli undersøkt for et spesifikt gen som koder for et enzym som omdanner T4 til T3 i kroppsvev.

Følgende undersøkelser og prøver vil bli gjort ved prosjektets oppstartdato, etter tre måneder og etter seks måneder:

 • Blod- og urinprøver
 • Spørreskjema om livskvalitet og opplevd helse
 • Test av gripekraft i hånd
 • Måling av hvilemetabolisme
 • Måling av blodtrykk, puls og vekt
 • Måling av hud- og kroppstemperatur

Etter tre og seks måneder vil det i tillegg bli tatt en beinmargsprøve fra hoftekammen din etter at du har fått lokalbedøvelse. I tillegg til undersøkelser og prøvetaking ved prosjektets oppstart, midtveis og sluttdato, vil det bli tatt stoffskifteprøver av deg hver fjerde uke. Du må selv en gang i uken gjennom hele perioden måle kroppstemperatur med et termometer.

Det er ingen kompensasjon for å delta i prosjektet. Du vil derimot være forsikret i henhold til Lov om produktansvar i Legemiddelforsikringen.

Relatert informasjon

Nygaard B, Jensen EW, Kvetny J, Jarlov A, Faber J. Effect of combination therapy with thyroxine (T4) and 3,5,3'-triiodothyronine versus T4 monotherapy in patients with hypothyroidism, a double-blind, randomised cross-over study. Eur J Endocrinol. 2009;161(6):895-902.

Informasjon om studien på REKInformasjon om studien på ClinicalTrials.gov

Vær oppmerksom

Ved å delta i prosjektet er du med på å bidra i forskning med det formål å kunne optimalisere behandling av hypotyreose. Liothyronin har kortere halveringstid enn behandling med Levaxin. Det betyr i praksis risiko for at du kan oppleve svingninger i stoffskiftet og mulighet for bivirkninger med skjelvinger, svette, nervøsitet, irritabilitet og hodepine. For å unngå for store svingninger må Liothyronin doseres tre ganger i døgnet, sammenlignet med Levaxin som kun doseres en gang. Beinmargsprøve fra hoftekam kan være forbundet med noe smerte/ubehag og lett blødning etter prosedyren. Du vil få bedøvelse før prosedyren og smertestillende ved behov.

Kontaktinformasjon

Du kan ikke melde din interesse for å delta i studien lenger.

Studieansvarlig lege Betty Ann Bjerkreim.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien.
Fant du det du lette etter?