HELSENORGE
Bedre livskvalitet hos barn med tarmsvikt (Improve)

Prebiotika til barn med tarmsvikt

Vi undersøker om en type fiber i mat kan øke livskvalitet hos barn med tarmsvikt.

Om studien

I dette prosjektet ønsker vi å se om tilførsel av prebiotika en type fiber i mat, kan endre bakteriebalansen, redusere symptomer på bakteriell overvekst og øke livskvalitet hos barn med tarmsvikt.

Studien på ClinicalTrials.gov:

Hvem kan delta?

Barn og ungdom mellom 1–18 år som har tarmsvikt (korttarm/motilitetsforstyrrelse mm) kan delta i studien.

Interesserte kan kontakte Rut Anne Thomassen på telefon: 91 63 64 52.

Hva innebærer studien?

Barn med tarmsvikt har manglende toleranse for ernæring. Tilstanden kjennetegnes av bakteriell overvekst, med kvalme, oppkast, diare og luftplager.

Psykisk helse påvirkes i form av lavere livskvalitet, skoledeltagelse og mindre sosial kontakt med jevnaldrende. Endringer i bakterieflora i tarm er årsak til symptomene.

Prebiotika, en type fiber i mat, påvirker bakteriefloraen positivt og fremmer tarmhelse. I dette prosjektet ønsker vi å se om tilførsel av prebiotika kan endre bakteriebalansen, redusere symptomer på bakteriell overvekst og øke livskvalitet hos barn som har diagnosen tarmsvikt.

Studiet er delt i to faser:

  • I fase 1 får alle deltagerne et prebiotisk produkt som skal tilsettes mat eller drikke. Dette skal inntas i fire uker.
  • I fase 2 deles (randomiseres) deltagerne i to grupper. Her vil en gruppe fortsetter med prebiotika i 6 måneder, mens den andre gruppen ikke får prebiotika.

Du som deltager må svare på spørreskjema om hvordan du har det, og om mage-tarmsymptomer fire ganger i løpet av studieperioden. Du må også ta en avføringsprøve på de samme tidspunktene. Det tas blodprøver av deg ved tre ganger i løpet av studien. I tillegg vil vi spørre deg noen spørsmål om kosthold.

Studien starter i september 2021 og avsluttes i januar 2023.

Vi dekker kostnader til transport og parkering med 500 kroner. men utover det gis det ingen økonomisk kompensasjon for deltagelse. Deltagere på studiet vil motta en alderstilpasset gave på maksimum 300 kroner.

Kontaktinformasjon

Klinisk ernæringsfysiolog Rut Anne Thomassen: telefon 91 63 64 52.

Overlege Anne Charlotte Brun: telefon 22 11 87 65.

Oslo universitetssykehus
Seksjon for barneernæring
Barne- og ungdomsklinikken
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Fant du det du lette etter?