HELSENORGE
IELSG-37 studien

Primært mediastinalt B-cellelymfom - studie for nydiagnostiserte pasienter (IELSG-37)

Målet er å teste ut om det er trygt å utelate strålebehandling mot restsvulster i brystet etter cellegift hos pasienter med såkalt primært mediastinalt B-celle lymfom.

Om studien

Hvem kan delta?

Dersom du har visse stadier av primært mediastinalt B-celle lymfom behandlet ved Oslo Universitetssykehus eller St.Olavs hospital (Trondheim) kan du være aktuell som deltager. Leger må avgjøre dette i samråd med deg. 

Hva innebærer studien?

Ved primært mediastinalt B-celle lymfom behandles vanligvis med cellegift (CHOP eller CHOEP og antistoffet rituximab). Etter kurene ses ofte rester av svulstvev på CT undersøkelser der lymfekreften satt i brystkassen. Det er ofte vanskelig å si om dette bare er arrvev eller gjenværende levende kreftceller. Vi gir derfor strålebehandling mot brystet til de fleste pasientene. Slik strålebehandling er forbundet med risiko for senskader (spesielt ny kreft eller hjertesykdom) og det er viktig å finne ut om dette er nødvendig.

PET-CT måler sukkeropptak i vev og skiller sannsynligvis bedre enn andre metoder inaktivt arrvev fra levende kreftceller. I studien tas PET-CT før og etter vanlig cellegiftbehandling. Om PET-CT ikke viser tegn til aktivt vev etter behandling, vil vi randomisere mellom strålebehandling eller ingen videre behandling. Slik avgjør vi om strålebehandling er nødvendig. Har du positivt opptak i PET-CT etter kurer, får du vanlig strålebehandling.

Du kan lese mer om studien på REK og Clinicaltrials.gov

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for studien er: Alexander Fosså (aff@ous-hf.no)

Ved spørsmål om studien, bes fastlege eller sykehuslege om å ta forbindelse med Alexander Fosså på telefonnummer 22 93 40 00.

Dersom du er aktuell for studien må du henvises via fastlege eller sykehus.

Henvisning til OUS sendes:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien.
Fant du det du lette etter?