SHINE-TRAUMA

Prostacyclin til hardt skadde i blødningssjokk

SHINE-TRAUMA vil undersøke om infusjon med lav-dose prostacyclin (Iloprost 1ng/kg/min) sammenlignet med placebo (isotont Nacl) kan redusere organsvikt-utvikling hos traumepasienter i blødningssjokk.

SHINE-TRAUMA: Efficacy and safety of 72-hour infusion of Prostacyclin (1 ng/kg/min) in trauma patients with haemorrhagic shock induced endotheliopathy – a multicentre randomized, placebo-controlled, blinded, investigator-initiated study.

Denne studien undersøker om infusjon med lav-dose prostacyclin (Iloprost) sammenlignet med placebo kan redusere organsvikt-utvikling hos traumepasienter i blødningssjokk.

Tidligere studier tyder på at lav-dose prostacyclin kan redusere skade på karbarrieren hos alvorlig syke pasienter og dermed redusere utviklingen av organsvikt. Studien ønsker å undersøke om prostacyclin i lavdose kan redusere utviklingen av multiorgansvikt hos traumepasienter som har vist tegn på blødningssjokk. Primære endepunktet er behov for behandling på intensivavdeling i løpet av de første 28 dager.

Les mer på Clinicaltrials.gov


Hvem kan delta?

Studien inkluderer pasienter som kommer til sykehus .  

Studien inkluderer pasienter som etter alvorlig skadekommer til Oslo universitetssykehus som akutt traume (etter alvorlig skade) med mistanke om pågående blødning .

Pasienter som viser tegn på blødningssjokk etter traume (dvs tegn på blødning og startet med behandling med blodprodukter) inkluderes raskest mulig, senest 5 timer etter skade og 3 timer etter innkomst sykehus. 

Hva innebærer studien?

Behandlingen gjennomføres som iv-infusjon med Iloprost (1ng/kg/min) eller placebo (isotont Nacl) over 72 timer og under intensivovervåkning.

Iloprost (Ilomedin) er godkjent til bruk i Norge for alvorlig kronisk perifer sirkulasjonsinsuffisiens, men dosene brukt i denne studien er vesentlig lavere enn dosene som brukes ved denne tilstanden.

Studien gjennomføres ved 4 traumesenter i Danmark og ved Oslo Universitetssykehus i Norge.

Studien er ikke-kommersiell.

Vær oppmerksom

Studien medfører ingen ulemper for pasienten.

Det forventes ingen bivirkninger av studiemedisinen med den doseringen som benyttes under studien.

Fordelen er at deltagerne er med å teste ut en medisin som kan ha effekt på å motvirke eller redusere multiorgansvikt hos traumepasienter.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner:

 • Tina Gaarder, avdelingsleder Avd for traumatologi, Oslo univsersitetssykehus
 • Kjersti Baksaas-Aasen, prosjektmedarbeider og overlege Avd for traumatologi, Oslo universitetssykehus

Om kliniske studier

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

  Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

 • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?