HELSENORGE
SHINE-TRAUMA

Prostacyclin til hardt skadde i blødningssjokk

SHINE-TRAUMA vil undersøke om infusjon med lav-dose prostacyclin (Iloprost 1ng/kg/min) sammenlignet med placebo (isotont Nacl) kan redusere organsvikt-utvikling hos traumepasienter i blødningssjokk.

Om studien

Denne studien undersøker om infusjon med lav-dose prostacyclin (Iloprost) sammenlignet med placebo kan redusere organsvikt-utvikling hos traumepasienter i blødningssjokk.

Tidligere studier tyder på at lav-dose prostacyclin kan redusere skade på karbarrieren hos alvorlig syke pasienter og dermed redusere utviklingen av organsvikt. Studien ønsker å undersøke om prostacyclin i lavdose kan redusere utviklingen av multiorgansvikt hos traumepasienter som har vist tegn på blødningssjokk. Primære endepunktet er behov for behandling på intensivavdeling i løpet av de første 28 dager.

Les mer på Clinicaltrials.gov


Hvem kan delta?

Studien inkluderer pasienter som kommer til sykehus .  

Studien inkluderer pasienter som etter alvorlig skadekommer til Oslo universitetssykehus som akutt traume (etter alvorlig skade) med mistanke om pågående blødning .

Pasienter som viser tegn på blødningssjokk etter traume (dvs tegn på blødning og startet med behandling med blodprodukter) inkluderes raskest mulig, senest 5 timer etter skade og 3 timer etter innkomst sykehus. 

Hva innebærer studien?

Behandlingen gjennomføres som iv-infusjon med Iloprost (1ng/kg/min) eller placebo (isotont Nacl) over 72 timer og under intensivovervåkning.

Iloprost (Ilomedin) er godkjent til bruk i Norge for alvorlig kronisk perifer sirkulasjonsinsuffisiens, men dosene brukt i denne studien er vesentlig lavere enn dosene som brukes ved denne tilstanden.

Studien gjennomføres ved 4 traumesenter i Danmark og ved Oslo Universitetssykehus i Norge.

Studien er ikke-kommersiell.

Vær oppmerksom

Studien medfører ingen ulemper for pasienten.

Det forventes ingen bivirkninger av studiemedisinen med den doseringen som benyttes under studien.

Fordelen er at deltagerne er med å teste ut en medisin som kan ha effekt på å motvirke eller redusere multiorgansvikt hos traumepasienter.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner:

  • Tina Gaarder, avdelingsleder Avd for traumatologi, Oslo univsersitetssykehus
  • Kjersti Baksaas-Aasen, prosjektmedarbeider og overlege Avd for traumatologi, Oslo universitetssykehus
Fant du det du lette etter?