HELSENORGE
SURF

Prostatakreft - Utprøving av ny ultralyd avbildningsteknikk

I denne studien skal vi teste ut en ny ultralydteknikk som potensielt kan skille bedre mellom friskt vev og sykt vev.

Om studien

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim har utviklet en ny ultralydteknikk som potensielt kan skille bedre mellom friskt vev og sykt vev. Den nye teknikken kalles Surf-ultralyd og krever at man bruker en ny Surf-ultralydprobe. I tillegg legges det til mikrobobler for framstilling av blod- og lymfekar som forsyner svulstvev i prostata.

Hvem kan delta?

Pasienter som er henvist til fjernelse av sin prostata eller målrettet strålebehandling mot prostatakreft kan delta i SURF. Forespørsel om deltagelse skjer i forbindelse med frammøte til informasjon om din sykdom av din behandlende lege. 

Hva innebærer studien?

I prosjektet innhenter og registrerer vi opplysninger og prøvemateriale (vev og blod) fra deg. Resultater fra MR-bilder, biopsi-prostatektomi og blod sammenlignes med funnene fra ultralydopptak. En ekstra vevsprøve (biopsi) fra prostata og en ekstra blodprøve er ikke vanlig prosedyre for pasienter som skal opereres eller strålebehandles. Men i dette prosjektet vil disse undersøkelser gi oss økt innsikt i forståelsen av ultralydbilde.

Denne studien har fått økonomisk støtte fra Norsk Forskningsråd.Vær oppmerksom

Det vil være liten forskjell for deg om det brukes en standard eller en ny ultralydprobe. Likevel kan innsamling av en vevsprøve gi deg kortvarig ubehag og lav risiko for betennelse (ca. 1%).

Informasjonen som samles inn i løpet av dette forskningsprosjektet kan imidlertid føre til forbedring av behandlingen for andre pasienter med samme sykdom og til utvikling av ultralydmetoden. Du vil få tett oppfølging av studielege- og sykepleier mens du deltar i studien. Kontaktinformasjon

Dr. Wolfgang Lilleby, Avdeling for kreftbehandling, Kreftklinikken.

E-post: wll@ous-hf.no eller telefonnummer 22 93 40 00 (sentralbord)

Fant du det du lette etter?