HELSENORGE

Provokasjon med gluten

Ved cøliaki skjer det en immunreaksjon mot gluten. Vi undersøker stoffskiftet og måler antall immuncellene i blod etter inntak av gluten.

Om studien

Studien undersøker en type immunceller, såkalte T-celler, som reagerer på gluten hos cøliakere. Vi tar blodprøver for å fiske ut disse cellene og analyserer dem med tanke på genene de uttrykker. Det gjør vi for å finne en forskjell mellom gluten-spesifikke celler og celler som ikke reagerer på gluten. Slik håper vi å finne en ny behandlingsmåte.

I tillegg måler vi antall celler som strømmer ut i blodet etter inntak av gluten for å få et inntrykk av hvor mange celler som styrer mot tarmen etter inntaket. 

Lenker til mer informasjon

Hvem kan delta?

For å delta må du ha fylt 18 år, ha bekreftet HLA-type DQ2.5, en cøliakidiagnose basert på gastroskopi og
du må ha levd på glutenfri kost siden diagnosen ble satt.

Hva innebærer studien?

Den store fordelen med denne studien er at du ikke er nødt til å stille opp for gastroskopi. Det blir kun tatt blodprøver.

Du må regne med å bli utsatt for kjente cøliakisymptomer etter inntak av gluten.

Kontaktinformasjon

Knut Lundin, prosjektansvarlig lege
tel: 909 80 325
epost: knut.lundin@medisin.uio.no

Siv Furholm, studiesykepleier
tel: 474 08 122
epost: siv.furholm@medisin.uio.no

Stephanie Zühlke, PhD-stipendiat
tel: 230 74 224
epost: stephanie.zuhlke@medisin.uio.no

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?