HELSENORGE

Radiofrekvensbehandling for langvarige fasettleddsrelaterte nakkesmerter

Det er usikkerhet knyttet til langtidseffektene av radiofrekvensbehandling. Med denne studien vil vi avklare om det er grunn til å anbefale radiofrekvensbehandling for pasienter med fasettleddrelaterte nakkesmerter. Denne studien tar ikke inn nye deltakere lenger.

Om studien

Studien undersøker om koagulering av nervegrenene til fasettledd i nakken, med bruk av høyfrekvent strøm, kan gi langvarig lindring og funksjonsbedring hos pasienter med langvarige nakkesmerter. Vi koagulerer nervegrener til fasettledd hos pasienter hvor man antar at fasettleddene bidrar til langvarig nakkesmerte.

Hvem kan delta?

Til studien rekrutteres pasienter med langvarige nakkesmerter som er henvist til smerteavdelingene eller fysikalskmedisinske avdelinger ved Oslo universitetssykehus og St. Olavs hospital. Pasienter blir undersøkt klinisk og tilbudt gjentatte testblokader, for å avklare om og hvilke fasettledd som bidrar til nakkesmertene.

En testblokade innebærer at man får sprøytet inn en liten dose lokalbedøvelse rundt de aktuelle nervene. Vi inkluderer pasienter i alderen 18-80 år, med stabile nakkesmerter over 12 måneder, og som forstår norsk.

Pasienter med flere sykdomstilstander i nakken (prolaps, utstrålende smerter), eller langvarige generelle smerter, kan ikke delta i studien. Pasienter med høyt forbruk av morfinlignende medisiner (opioider svarende til >50 morfinekvivalenter), alvorlige medisinske tilstander (ASA 4), eller tidligere gjennomført RF-behandling kan heller ikke delta.

Her kan du se om pasienten kan være med i studien

For komplett liste over eksklusjonskriterier henvises det til studieomtalen på ClinicalTrials.gov

Hva innebærer studien?

Som deltaker i studien får du enten aktiv radiofrekvensbehandling (med strøm) eller inaktiv (sham)behandling (uten strøm).

Behandlingen innebærer nålestikk og oppvarming av både nervegren og omkringliggende bindevev, muskulatur og benhinne. Dette kan gi smerter de første dagene etter behandling, men det er lav risiko for komplikasjoner.

Deltagelse innebærer oppfølging over 12 måneder, der du får regelmessig telefonoppfølging og blir bedt om å besvare spørreskjema via internett. Pasienter som ikke får shambehandling vil få tilbud om radiofrekvensbehandling etter 6 måneder.

Pasientene blir ikke avkrevd egenandel i forbindelse med studien. Helfo dekker delvis reiseutgiftene for behandlingen, men det innebærer at pasienten selv søker Helfo om refusjon. Avdelingen for Smerteavdeling dekker egenandel på 146 kroner for selve behandlingen, frem til frikortgrensen er nådd.

 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kan du kontakte studielegene Gunnvald Kvarstein, kvarste@ous-hf.no eller Bård Lundeland, baalun@ous-hf.no,  eller forskningskoordinator Christopher Ekholdt, chrekh@ous-hf.no.

Henvendelser kan også rettes til Smertepoliklinikken på telefon 23 02 61 61.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til sykehuset som er ansvarlig for studien. Til denne spesifikke studien kan også manuellterapeut eller kiropraktor sende henvisning. Ved vurdering av deltakelse i RF-studien skal det i tillegg til kliniske opplysninger stå «Vurdering for deltakelse i RF-studien». I sentralt henvisningsmottak registreres henvisningen og videresendes Avdeling for smertebehandling for vurdering. Postadresse til henvisningsmottaket: Oslo universitetssykehus Anestesiologi/smerte Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Bruk elektronisk henvisning hvis du har mulighet til det. Henviser finner adressen for elektronisk henvisning i adresseregisteret i eget journalsystem. Nb: Vanlig e-post er en usikret kanal, og skal ikke brukes til å sende henvisninger eller andre personopplysninger. For å bli inkludert er det nødvendig at du passer inn i kriteriene forskerne har satt for å velge ut pasienter til studien.
Fant du det du lette etter?