Resultater av operasjon for tett tårekanal

Hovedmålet med dette studiet er å innhente resultatene for pasienter som allerede er operert med innleggelse av en Jones tube på øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Resultater og pasientkarakteristika ved kirurgisk korreksjon av tåreveisobstruksjon med conjunktivo-dacryocysto-rhinostomi (CDCR) med bruk av StopLoss Jones tube (LJT surgical)»

Tett tåreveissystem kan gi problemer i form av plagsom tårerenning. Vi har startet behandling med en ny type dren/tube (Stop Loss Jones Tube) som behandling for denne tilstanden og ønsker kartlegging av suksess og eventuelle forbedringer som må gjøres.

Hvem kan delta?

For å kunne delta i denne studien må du ha innsatt Jones Tube i tåreveiene og denne må være av typen STOP LOSS og at du er operert på øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Hva innebærer studien?

I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg fra din øyelege, tidligere øyeavdeling og fastlege. Dette for å kunne finne mulig årsak til at du fikk tett tårekanal.

Du vil også få innkallelse til en poliklinisk kontroll hvor vi undersøker om tuben(drenet) som er satt inn fungerer som den skal.

I tillegg vil du ved konsultasjonen bli bedt om å fylle ut et kort standardisert spørreskjema på poliklinikken, der vil vi blant annet spør om hvordan plagene dine var før og etter operasjonen.

All relevant informasjon som samles fra din journal, ditt spørreskjema og ved undersøkelsen lagres til bruk i prosjektet.

Vær oppmerksom

Du vil ikke ha noen spesielle fordeler av prosjektet, men erfaringer fra studien vil senere kunne hjelpe andre med samme diagnose.

Ulempen er at du må møte opp en gang til poliklinisk kontroll.

Kontaktinformasjon

Dersom du har den tuben og ønsker å delta kan du kontakte:
Dag Krohn-Hansen eller Camilla Gram på tlf.: 22 11 85 97.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.