HELSENORGE

Rosuvastatin ved hjertesvikt - langtidsoppfølging

EVRICA-studien – langtidsoppfølging. Formålet med denne studien er å undersøke om medikamentet Rosuvastatin har hatt en gunstig effekt i behandlingen av hjertesvikt 8 – 10 år etter gjennomført hovedstudie.

Om studien

Betennelsesreaksjoner er sannsynligvis av vesentlig betydning for utvikling og progresjon av hjertesvikt, og studier viser at medikamenter som demper betennelsesreaksjoner er gunstige. De senere årene har det blitt klarlagt at kolesterolsenkende medisiner som kalles statiner, også har en gunstig effekt på betennelsesreaksjonene. I hovedstudien så vi på om medikamentet  Rosuvastatin hadde en gunstig effekt på ventriculær remodellering hos pasienter med dilatert kardiomyopati og redusert ejeksjonsfraksjon (EF<40%). Vi kunne ikke finne noen effekt
I denne forlengelsesstudien, inviterer vi deltagere til etterkontroll 8-10 år etter gjennomført studie for å se på hjertets funksjon og symptomer.

Hvem kan delta?

Alle de 75 deltakerne som deltok i studien og som fremdeles har mulighet til å delta blir invitert. Dette er pasienter med med påvist kardiomyopati som årsak til hjertesvikt.

Hva innebærer studien?

  • Studien innebærer at du som tidligere deltaker i hovedstudien blir invitert til etterkontroll.
  • På disse kontrollene er det samtale med lege, fysisk undersøkelse, spørreskjema om livskvalitet og ultralyd av hjertet, Ekkokardiografi.
  • Du får kompensasjon for eventuelle utgifter

Vær oppmerksom

Fordelen med å delta i studien er at du får en etterkontroll med kartlegging av status, og råd om videre behandling.

Kontaktinformasjon

Professor Lars Gullestad
Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet ved Oslo universitetssykehus
Telefon: 23 07 00 00

Fant du det du lette etter?