HELSENORGE

Seneforlengelse ved kroniske akillesseneplager

Vanligvis går overbelastning/smerter i akillessenen (akillessenetendinopati) over av seg selv eller ved hjelp av fysioterapi. Hos pasienter som ikke har effekt av dette, og som utvikler en kronisk tilstand, kan kirurgi med seneforlengelse (gastrocnemiustenotomi) være et godt alternativ. Studien følger pasienter som opereres med denne metoden før og etter kirurgi.

Om studien

Studien er aktuell å delta i for deg som har kronisk akillessenetendinopati.

Studie:

Behandling av kronisk midtsubstans akillessenetendinopati med gastrocnemiustenotomi – en prospektiv kohortestudie

Hvem kan delta?

Alle pasienter mellom 18 og 75 år som har hatt smerter i akillessenen i over et år, uten å ha hatt effekt av konvensjonell fysioterapi, kan vurderes for inklusjon i studien. Ønsker du å vurderes for inklusjon i studien, kan du be fastlegen henvise deg til Oslo universitetssykehus, Ortopedisk avdeling, Ullevål sykehus.

Hva innebærer studien?

Hensikter med studien er å følge pasienter med kronisk midtsubstans akillessenetendinopati som er operert med seneforlengelse gjennom hele behandlingsforløpet.

Hypotesen bak behandlingen er at en stram leggmuskel vil forhindre at en skadet og overbelastet akillessene tilheler seg selv. Ved å gjøre en seneforlengelse, hvor man kutter et senelag ytterst på en del av leggmuskelen, vil man få mindre stramhet og bedre bevegelighet. Studiene som finnes i dag, tyder på at pasienter med kronisk akillessenetendinopati har effekt av dette inngrepet.
Operasjonen er enkel og velutprøvd. Den brukes som behandling for flere tilstander i fot og ankel.

Selv om studiene vi har i dag viser at inngrepet har en effekt, ønsker vi å fremskaffe mer dokumentasjon. Ved hjelp av selvrapporteringsskjema, fysiske tester og MR vil vi kartlegge effekten du får av denne kirurgien.

Etter at du har samtykket til å delta i studien vil man foreta undersøkelser og testing av akillessenens funksjon og man vil gå igjennom scoringsskjema. Kort tid etter dette utføres seneforlengelsen og du vil følges med de samme testene og undersøkelsene som ble gjort før inngrepet. Du vil bli fulgt i 2-5 år, og har kontakt med studiegruppen gjennom forløpet.

Vær oppmerksom

Fordeler og ulemper

Fordeler

Som studiedeltaker vil du få en ekstra god og regelmessig oppfølging av leger og fysioterapeuter som har kjennskap til og er involvert i studien. Det vil også bli foretatt ekstra undersøkelser med MR for å vurdere effekt av operasjonen på senen. Du vil kunne kontakte behandlere direkte igjennom hele forløpet. Du vil være med å bidra til at andre pasienter, med tilsvarende plager som du har, vil kunne få bedre og dokumentert effektiv behandling i fremtiden.

Mulige ulemper

Vår studie skal følge deg som vi mener at har grunnlag for å gjennomføre operasjonen vi skal studere. Man utsetter seg ikke for noen ekstra risiko ved å bli med i studien. Ved all kirurgi finnes en viss risiko for komplikasjoner, med disse er altså ikke økt ved deltagelse i studien. Sårinfeksjon kan oppstå i sjeldne tilfeller. Det finnes også en liten risiko for nummenhet rundt arret, nervesmerter og blodpropp. Ved seneforlengelse bevarer man styrken i leggen, men man har sett at spensten i noen tilfeller reduseres noe.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om studien kan du kontakte

  • PhD-kandidat Martin Riiser, Ortopedisk avdeling Ullevål, Oslo universitetssykehus, mriise@ous-hf.no
  • Overlege Marius Molund, Ortopedisk avdeling, fot og ankelseksjonen i Sykehuset Østfold, marius.molund@so-hf.no

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Inklusjonskriterier: Pasienter 18-75 år med kronisk midtsubstans akillessenetendinopati. Det vil si tendinopati i selve senen, ikke i innfestningen til hælen (Henvis for vurdering, om man er i tvil). Varighet 12 måneder eller mer. Ikke effekt av fysioterapiveiledet eksentrisk trening eller slow-heavy resistance trening i minst 3 måneder. MR må verifisere diagnosen. En fordel om dette er tatt ved henvisning.

Samarbeidspartnere

Sykehuset Østfold og Oslo universitetssykehus samarbeider om rekruttering og oppfølging av pasienter. Det er Sykehuset Østfold som har hovedansvaret for studien.

Fant du det du lette etter?