HELSENORGE

Smertelindring etter underarmsbrudd

Denne studien tar ikke inn nye deltakere lenger. Mange opplever behandlingskrevende smerter når bedøvelsen etter operasjon med plate for underarmsbrudd går ut. Vi ønsker å finne ut om ekstra smertestillende under operasjonen kan ha betydning for grad og varighet av smerter når lokalbedøvelsen fra operasjonen går ut.

Om studien

Prosjektet innebærer utprøving av det smertestillende legemiddelet dexametason i forbindelse med operasjoner for underarmsbrudd. Operasjoner etter brudd i underarmen der det må settes inn plate, er forbundet med sterke smerter det første døgnet etter operasjonen hvis ikke smertestillende medikamenter brukes. En del pasienter har også smerter i tiden etter dette. Noen få pasienter utvikler kroniske smerter.

Hvem kan delta?

For å være med i studien må du være helt frisk fra tidligere, ikke bruke noen faste medisiner og i alderen 18-65 år. Kun pasienter som er planlagt operert med platefiksasjon av underarmsbrudd ved legevakten kan delta.

Hva innebærer studien?

Blant de som blir med i studien trekker vi lodd om de skal få standard smerteregime eller tillegg av dexametason under operasjonen.

Deltagerne i studien vil bli kontaktet på telefon etter 1 dag, 3 dager, 1 uke, 6 mnd og 1 år etter operasjonen. Vi vil da spørre om smerter og bruk av smertestillende medisiner samt om det er noen spørsmål om problemer/utfordringer i forbindelse med bruddet.

Kontaktinformasjon

Potensielle deltagere vil få spørsmål om de ønsker å være med i studien i forbindelse med at de planlegges for operasjon ved Ullevål sykehus.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Potensielle deltagere vil få spørsmål om de ønsker å være med i studien i forbindelse med at de planlegges for operasjon ved Ullevål sykehus. Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?