Søvnapné og atrieflimmer

Vi undersøker om behandling av søvnapné reduserer byrden av hjerteflimmer.

Treatment of sleep apnea with continuous positive airway pressure in patiens with paroxysmal atrial fibrillation.

Søvnapné er en vanlig tilstand både i den befolkningen og i forskjellige pasientgrupper. Søvnapné er spesielt hyppig blant pasienter med hjerteflimmer (ca 40 prosent) og mange har tilstanden uten å vite om det. Disse pasientene har redusert livskvalitet, og en høy grad av sykelighet og dødelighet.

Over tid kan søvnapné føre til en rekke fysiologiske og biokjemiske endringer assosiert med forhøyet blodtrykk, hjerterytmeforstyrrelser, åreforkalkning og hjertesvikt. Vi vet fra tidligere studier at mange med hjerteflimmer også har søvnapné, og enkelte data tyder på at behandling av søvnapné kan være gunstig. Hensikten med denne studien er dels å undersøke om behandling av søvnapné med CPAP (maskebehandling) reduserer forekomsten av hjerteflimmer og derav bedring av symptomer, og til dels å undersøke om slik behandling reduserer forekomsten av tilbakefall etter ablasjonsbehandling.

Hvem kan delta?

Det planlegges å inkludere 100 pasienter med hjerteflimmer og søvnapné. Pasientene rekrutteres fra egne pasienter ved Oslo universitetssykehus og St.Olav Hospital, og fra poliklinikker ved eksterne sykehus.

Studien foregår både ved Oslo universitetssykehus og St. Olavs Hospital.


 

Hva innebærer studien?

Deltakere randomiseres 1:1, der en av gruppene får behandling av søvnapné og den andre gruppen går som kontroll.

Det gjennomføres søvnregistrering ved utredning, deretter etter 6 mnd og 12 mnd. Det skal på de samme tidspunktene også tas blodprøver for undersøkelse av inflammasjonsmarkører og hjerteparametre. I tillegg kommer spørreskjemaer og Ecco cor.

Blodprøver skal inngå i prosjektspesifikk forskningsbiobank «Søvnapné og atrieflimmer», med ansvarshavende Lars Gullestad ved Oslo universitetssykehus.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Professor Lars Gullestad, Kardiologisk avdeling, tlf: 23 07 00 00.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.