HELSENORGE

Strålebehandling og cellegift mot livmorhalskreft

Hva er det som påvirker overlevelse, lokal sykdomskontroll i bekkenet, senplager av behandlingen og livskvalitet etter behandling for livmorhalskreft?

Om studien

Studien skal øke kunnskapen vår om hva som påvirker overlevelse, lokal sykdomskontroll i bekkenet, senplager av behandlingen og livskvalitet etter behandling for livmorhalskreft.

Fra tidligere studier vet vi at det er nødvendig med høye stråledoser for å få kontroll på svulsten og at det samtidig er en sammenheng mellom stråledose til friskvev og bivirkninger. Moderne stråleterapiteknikker som intensitets modulert strålebehandling (IMRT), vil resulterer i mindre stråledose til omgivende friskt vev (tarm, blære).

Ved avansert brakyterapi er det mulig å tilpasse behandlingen til beliggenheten av svulsten og omgivende friskt vev. Samtidig bruk av MR vil øke presisjonen på behandlingen. For små svulster vil dette resultere i en mindre dose til omgivende friskt vev og for større svulster er det mulig å øke stråledosen og dermed muligheten for kontroll over svulsten.

For å få kunnskap om resultatene med denne moderne og avansert strålebehandlingen er det viktig å dokumentere sammenhengen mellom dosene som er gitt (til tumor og til friskt vev), behandlingsresultater og senbivirkninger/livskvalitet. I studien benyttes kjente og validerte spørreskjemaer og det stilles høye krav til kvaliteten på utredning av sykdommen (staging) og ved kontroller for best mulig datakvalitet.

Mer informasjon om studien

Hvem kan delta?

Studien er for kvinner som har fått påvist livmorhalskreft hvor operasjon ikke er aktuell, men hvor strålebehandling i kombinasjon med cellegift har kurasjon som siktemål.

Alle vil få moderne og persontilpasset, bildeveiledet strålebehandling og ukentlig cellegift.

Dette er en multisenterstudie hvor målet er å inkludere 1000 pasienter i løpet av 4 år med start i 2017, hvorav 35 pasienter årlig fra Radiumhospitalet.

Hva innebærer studien?

Gynekologisk undersøkelse, MR bekken og CT thorax-abdomen som er en del av standard undersøkelsene før og etter behandling uavhengig av studien.

MR bekken 3 måneder og 12 måneder etter endt behandling.

Vær oppmerksom

Studien medfører ingen spesiell fordeler for deg da utfallet ikke vil få noen betydning for din behandling.

Den ekstra tiden det tar å fylle ut spørreskjemaene kan ses som en ulempe.

Da oppfølgingen foregår ved Radiumhospitalet i stedet for ved gynekologisk avdeling ved ditt lokalsykehus, kan enkelte pasienter få lengre reisevei i forbindelse med kontrollene.

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, Gynekologisk avd/poliklinikk.

Ved spørsmål bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt med lege ved Seksjon for gynekologisk strålebehandling, Radiumhospitalet, telefon nr. 22 93 49 50.

Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Henvisning sendes:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Fant du det du lette etter?