HELSENORGE

Strålebehandling og immunterapi mot ikke-småcellet lungekreft

Vi tester effekten av å legge strålebehandling til standard behandling med immunterapi alene eller kombinert med cellegift. Dette for å studere bivirkninger og effekt av kombinasjonen og analysere biologiske faktorer som kan fortelle oss hvem som har nytte av behandlingen.

Om studien

Hvem kan delta?

Studien inkluderer voksne pasienter (over 18 år)  med ikke-småcellet lungekreft.

Hva innebærer studien?

Deltagere i studien vil få immunterapi (evt kombinert med cellegift) som de ville fått uansett. Halvparten av pasientene trekkes tilfeldig til å få strålebehandling i tillegg.

Behandlingen med immunterapi vil fortsette i inntil 2 år så lenge du har nytte av det eller til du eller legen din ønsker å avslutte behandlingen. 

Strålebehandlingen gjennomføres etter at du har fått første behandling med immunterapi. Strålebehandlingen kan gis på ulike måter avhengig av hvor svulstvevet som skal bestråles ligger. Det kan være fra 3 til 13 behandlinger fordelt over 3 uker. Strålebehandlingen vil gis for å forsterke og forlenge effekten av immunterapien og målet er å bestråle så mye av kreftvevet som mulig. 

Behandling med immunterapi vil være etter gjeldende retningslinjer. Det vil bli foretatt måling av puls, blodtrykk, høyde og vekt og tatt blodprøver og EKG (hjerterytmeundersøkelse), vevsprøve fra svulst (ved screening og eventuelt ved avslutning av behandling), avføringsprøver, CT- og/ eller MR scan. 

Du blir spurt om tidligere sykehistorie samt eventuelle bivirkninger, sykdommer eller ubehag siden siste besøk. Du vil også bli bedt om å svare på spørreskjema med jevne mellomrom for å kartlegge helsetilstanden din. Studielegen kan komme til å innkalle deg til ekstra besøk for ytterligere undersøkelser for å overvåke din sikkerhet.
Vær oppmerksom

Det er tidligere vist at immunterapi gitt som i denne studien kan ha god effekt hos en del pasienter med ikke-småcellet lungekreft. Det er mulig at behandlingen i kombinasjon med strålebehandling kan medføre god effekt hos flere pasienter, men det kan også gi noe mer bivirkninger. Det er ikke sikkert at deltagelse i utprøvingen vil gi deg noen direkte fordeler.

Immunterapi kan gi bivirkninger. Det kan være at du opplever noen, mange eller ingen bivirkninger.

Strålebehandling kan gi bivirkninger. Denne studien vil benytte strålebehandlingsregimer som er vel etablert og kjent. Bivirkninger er avhengig av hvilket område man strålebehandler. Du vil få informasjon om mulige bivirkninger avhengig av hvor de bestrålte svulstene ligger av din lege. 

 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege ta kontakt med Dr. Vilde D. Haakensen på tlf. 23026600

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo Fant du det du lette etter?