HELSENORGE

Studiemedisinen MK-2140 for pasienter med behandlingsresistent eller tilbakevendende diffust storcellet B-celle lymfom

Denne studien undersøker effekt av legemidlet MK-2140 hos personer med diffust storcellet B-celle lymfom som ikke har respondert på tidligere behandlinger eller hvor kreften har kommet tilbake etter behandling.

Om studien

Multisenterstudie

I Norge er det 2 sykehus som deltar i studien: Oslo Universitetssykehus (Radiumhospitalet) og Haukeland Universitetssykehus i Bergen.  Oslo Universitetssykehus er nasjonalt koordinerende senter, og har hovedansvar for studien i Norge.

Les mer om studien på www.ClinicalTrials.gov

Hvem kan delta?

Du må være over 18 år, og ha mottatt minst 2 eller flere linjer med cellegift for å kunne delta i studien.  I tillegg må du tidligere ha utført en stamcelletransplantasjon med egne stamceller, eller vurdert uegnet for en slik transplantasjon.

Hva innebærer studien?

Du vil få MK-2140 intravenøst hver 3 uke i opptil 16 sykluser. Etter studiebehandling vil du bli fulgt opp hver 12. uke. 

Det vil utføres jevnlige legeundersøkelser, CT/MR, PET-CT, EKG og MUGA. Det vil også tas biopsi dersom det ikke tidligere foreligger vev fra andre biopsier. Hvis det er nødvendig så vil det også tas benmargsprøve. I tillegg er det flere spørreskjema du vil bli bedt om å fylle ut. 
ø


Vær oppmerksom

Helsetilstanden din kan forbedres, forverres, eller være som før når du deltar i studien. Det er ingen garanti for at du vil ha nytte av behandlingen, men din deltakelse i denne studien kan gi fordeler for fremtidige pasienter.

All utprøving innebærer en viss risiko, men studiepersonalet vil overvåke deg for å redusere bivirkninger og ubehag mens du er i studien. Som ved all kreftbehandling kan bivirkningene være milde eller alvorlige og sjeldne tilfeller kan de til og med være livstruende.
Kontaktinformasjon

Ved spørsmål bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt med:

Oslo Universitetssykehus ved Dr. Alexander Fosså, tlf. nr.: 22934000/5035

Haukeland Universitetssykehus ved Dr. Anne Turid Bjørnevik, tlf. nr. 55 97 20 10.Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Henvisning om mulig deltakelse i studien for pasienter sendes til: Oslo universitetssykehus HF Kreftklinikken Avdeling for kreftbehandling/Henvisning Radiumhospitalet Postboks 4953 Nydalen 0424 Oslo eller til: Helse Bergen HF Avd. for kreftbehandling og medisinsk fysikk Postboks 1400 5021 Bergen
Fant du det du lette etter?