HELSENORGE
PEAK-studien:

Sunitinib i kombinasjon med studiemedisin mot ikke-operabel eller metastatisk GIST

PEAK-studien undersøker hvordan kombinasjonsbehandling av studielegemidlene CGT9486 og sunitinib påvirker GIST sammenlignet med behandling med kun sunitinib alene.

Om studien

Multisenterstudie

Oslo universitetssykehus og Haukeland universitetssjukehus deltar i denne studien.

Hvem kan delta?

Personer med lokalt avanserte, ikke-resektable eller metastatiske gastrointestinale stromale tumorer kan vurderes for deltakelse i denne studien.

Hva innebærer studien?

Dette er en studie som innebærer utprøving av legemidlene CGT9486 (også kjent som bezuklastinib) og sunitinib for pasienter med avanserte gastrointestinale stromale svulster (GIST).

Studien vil inkludere en screeningperiode på opptil 35 dager for å avgjøre om du kan delta i studien. Dersom du kan delta i studien vil du bli tildelt en studiebehandlingsgruppe som kalles en kohort. Det vil være 2 kohorter, en kohort vil få CGT9486 pluss sunitinib, den andre gruppen vil kun få sunitinib. Det er tilfeldig hvilken kohort du blir inkludert i og du vil ha lik sjanse til å bli tildelt begge kohortene.

Deltakere i begge kohorter vil få studiebehandling kontinuerlig i løpet av behandlingssykluser på 28 dager. Det totale antallet behandlingssykluser du kan ha vil avhenge av hvordan du reagerer på studiebehandlingen din. Hvis du reagerer positivt, noe som betyr at GIST ikke utvikler seg eller blir verre, kan du fortsette å få behandling i sykluser på 28 dager til sykdommen din utvikler seg eller blir verre, eller studiens sluttes. Du skal ta studielegemidlet hver dag, på omtrent samme tidspunkt, i hver 28-dagers syklus. Du kommer til å besøke studiestedet 1-2 ganger hver syklus. Hvert besøk kan vare opptil en hel dag eller planlegges over flere dager, avhengig av studielegen og studiepersonalets avgjørelse. Varigheten av studien kan være forskjellig for hver studiedeltaker. 

Dersom GIST utvikler seg, noe som betyr at den vokser, sprer seg eller blir verre, vil du ikke lenger få behandling med studielegemidlet, og studielegen vil vurdere andre behandlingsalternativer som kan være tilgjengelige for deg utenom studien. Hvis du imidlertid er i kohorten som kun får sunitinib og din GIST utvikler seg, kan studielegen bestemme seg for å bytte behandlingsgruppe, slik at du får CGT9486 pluss sunitinib.

Under deltakelsen din i denne studien vil du bli overvåket nøye for tegn på eventuelle bivirkninger fra studielegemidlet. Du vil også besøke studieklinikken for å få utført tester og prosedyrer; fysisk undersøkelse, vitale tegn (blodtrykk, kroppstemperatur, hjertefrekvens og pustefrekvens), vekt- og høydemålinger, vurdering av funksjonsstatus, EKG, ekkokardiogram, blodprøver, tumorbiopsi, og CT-skanning.

Oppfølging

Når du har sluttet å ta studielegemidlet, og alle sikkerhets- og bildediagnostiske studier er fullført, vil du bli kontaktet hver 3.–6. måned for å se hvordan tilstanden din er i opptil 5 år, eller til studien er over. Dette er avhengig av hva som inntreffer først. Denne oppfølgingen kan gjøres over telefon eller på annen elektronisk måte.

Vær oppmerksom

Studielegemidlet er ment å hjelpe til med å behandle sykdommen din. Vi kan imidlertid ikke garantere at du vil ha nytte av det, fordi de mulige fordelene ved studielegemidlet og å delta i denne forskningsstudien er ukjente.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege ta kontakt med lege for studien

Oslo universitetssykehus

Dr. Kjetil Boye, tlf. 22 93 40 00 (sentralbord)

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo 

Haukeland universitetssjukehus

Dorota Goplen, tlf. 55 97 50 00 (sentralbord)


Fant du det du lette etter?