Tarmflora ved hjertesvikt

Tarmfloraen har stor betydning ved en rekke kroniske sykdommer, men er lite kartlagt ved hjertesvikt. Vi og våre samarbeidspartnere har nylig funnet at nedbrytningsprodukter fra tarmfloraen er assosiert med symptomer og overlevelse, og at behandling med Saccharomyces Boulardii kan ha en gunstig effekt på symptomer ved hjertesvikt.

GutHeart: Targeting Gut microbiota to treat Heart failure.

Hvem kan delta?

Basert på styrkeberegning vil vi inkludere tilsammen 150 pasienter med optimalt behandlet systolisk hjertesvikt, NYHA kl 2-3 og alder 18-75 år.

Hva innebærer studien?

Vår hypotese er at tarmfloraen er endret hos pasienter med hjertesvikt, at dette bidrar til nedsatt hjertefunksjon, og at en gjenopprettelse av normal tarmflora vil bedre hjertefunksjonen. I denne studien vil vi belyse tarmfloraens betydning ved hjertesvikt gjennom en studie med tre armer:

 1. probiotikum (Saccharomyces boulardii)
 2. antiobitikum med lokaltvirkende effekt i tarmen (Rifaximin) og
 3. kontroll (ingen intervensjon).

Primært endepunkt er venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon målt ved ekkokardiografi.

Mer informasjon om studien på REK 

Kontaktinformasjon

Ayodeji Awoyemi (Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus) – 97 79 3 791
Cristiane Mayerhofer (Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet) – 97 88 02 06
Hilde Thunhaug eller Terje Enebakk (Nordlandssykehuset, Bodø) - 95 05 78 64

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.
For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

  Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

 • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.