HELSENORGE

Tarmflora ved primær Clostridioides difficile infeksjon

Vi ønsker å finne ut om overføring av tarmflora (mikrobiota) fra en frisk person er mer effektivt enn antibiotika for behandling av infeksjon med bakterien Clostridioides difficile. Målet er at du skal bli fortere frisk og slippe tilbakefall av infeksjonen.

Om studien

Clostridioides difficile-infeksjon kan oppstå som følge av ubalanse i tarmens økosystem (dysbiose) etter antibiotikabehandling for en annen infeksjon. Infeksjon med Clostridioides difficile gir sykdom med varierende alvorlighetsgrad, fra lett diare og magesmerter, til alvorlig tykktarmsbetennelse som kan være dødelig.

Ettersom infeksjonen oppstår etter antibiotikabehandling forekommer den hyppig i sykehus, og forlenger ofte sykehusoppholdet. Siden årtusenskiftet er det stadig flere som får Clostridioides difficile-infeksjon, og det er den vanligste årsaken til dødsfall grunnet diare i høyinntektsland.

Standard behandling for Clostridioides difficile-infeksjon i dag er antibiotika, men rundt én av fire opplever vedvarende symptomer eller tilbakefall av infeksjonen. Overføring av tarmflora har vist seg mer effektivt enn antibiotika som behandling mot tilbakevendende infeksjon. I dag må du gjennom flere infeksjoner og antibiotikakurer før mikrobiotaterapi er et behandlingsalternativ.

Vår hypotese er at tilførsel av tarmflora i stedet for, eller i tillegg til antibiotika er bedre enn antibiotika alene i behandling av førstegangsinfeksjon med Clostridioides difficile, og i forebygging av tilbakevendende infeksjon.

Dette undersøker vi nå i to ulike studier. Studien startet rekruttering av pasienter ved Oslo universitetssykehus sommeren 2019. Deltakere i studien vil motta studiebehandlingen uten ekstra kostnader sammenliknet med standardbehandling for sykdommen.

Hvem kan delta?

Både pasienter innlagt på sykehus og pasienter i allmennpraksis kan delta i studien. Inklusjon skjer via behandlende lege.

For å delta må du ha

  • infeksjonen for første gang
  • pågående diare
  • ikke motta antibiotikabehandling mot Clostridioides difficile
Ved spørsmål om pasientinklusjon kan behandlende lege ta kontakt på studietelefon: 905 91 906. 

Hva innebærer studien?

Du vil få tett oppfølging i studieperioden og ha tilgang til å kontakte studiemedarbeider ved behov eller spørsmål. Studien innebærer at du får en av to behandlinger:

  1. Du får antibiotikumet Vancomycin, som er velprøvd behandling for Clostridioides difficile-infeksjon og har vist seg effektiv mot sykdommen. Antibiotikumet kan gi bivirkninger, men disse er overveiende milde og forbigående.
  2. Du får fekal mikrobiota-transplantasjon, som innebærer at du får overføring av tarmflora fra en frisk donor.

Tarmfloraen som blir gitt i studien er grundig undersøkt for å utelukke sykdomsfremkallende innhold (for eksempel multiresistende bakterier) men det er begrenset kunnskap om hvordan overføring av tarmflora kan påvirke helsen din på lang sikt. Tarmflorabehandling er benyttet i Norge i mange år uten at det er rapportert om alvorlige bivirkninger.

Kontaktinformasjon

Kontakt lege og studiekoordinator Frederik Emil Juul ved spørsmål til studien (deltakerinklusjon, oppfølging av deltakende pasienter, osv) f.e.juul@medisin.uio.no eller på telefon 905 91 906.

Forskningsgruppens hjemmeside: https://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/transplantasjon-tarmflora/  
Publikasjon pilotstudie (fagartikkel): https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1803103  
Medieomtale av studien: https://www.aftenposten.no/viten/i/mRvpjl/er-avfoering-en-bedre-behandling-enn-probiotika

Fant du det du lette etter?