HELSENORGE
NMDSG14B-studien del 2:

Tidlig behandling av tilbakefall for stamcelletransplanterte med myelodysplastisk syndrom

Pasienter med myelodysplastisk syndrom har økt risiko for tilbakefall etter stamcelletransplantasjon. Vi undersøker om bruk av en ny sensitiv metode for å påvise tilbakefall tidlig, kombinert med tidlig behandling, forbedrer overlevelsen.

Om studien

Multisenterstudie

Studien er et nordisk samarbeidsprosjekt der sykehus i Sverige, Finland, Danmark og Norge deltar. Studien ledes fra Karolinska Instituttet i Sverige.


Hvem kan delta?

Alle pasienter med myelodysplastisk syndrom som blir behandlet med benmargstransplantasjon ved Oslo Universitetssykehus vil bli tilbudt å delta i studien.

Hva innebærer studien?

Alle pasienter med myelodysplatisk syndrom (MDS) som skal behandles med stamcelle transplantasjon (benmargstransplantasjon) blir tilbudt deltagelse i studien. 

Før stamcelletransplantasjon tar man blod og benmarsprøver for å se om man kan påvise spesifikke genetiske forandringer (mutasjoner) som man kan påvise kreftcellene til pasienten. Etter transplantasjonen vil man hos pasienter med en mutasjonen, vil man analysere blod og benmarg regelmessig for å se om man kan påvise tilbakefall ved hjelp av den samme metoden.  

Tidligere studier har vist at denne metoden med stor sikkerhet kan identifisere pasienter som får tilbakefall av (MDS)
Det første året etter transplantasjonen tas benmargsprøver hver 6. uke og det andre året etter transplantasjonen tas benmargsprøver hver 3. måned.

Man tror at med ved å gjøre disse analysene kan oppdage tilbakefallet tidligere og at man ved å starte behandling med cellegiftbehandling og eventuelt påfyll av immunceller fra giver, enten kan kurere eller forlenge livet til pasienter som får tilbakefall.

Vær oppmerksom

Mulige fordeler ved å delta i studien

Ved å kunne oppdage gjenværende kreftceller og starte tidlig behandling, vil man kunne forhindre tilbakefall eller øke tiden til tilbakefall.

Mulig ulemper ved å delta i studien

Man kan vi ikke være sikker på at behandlingen virker. Noen pasienter vil utvikle bivirkninger av cellegiftbehandlingen (infeksjoner og behov for transfusjon), mens noen pasienter kan oppleve forverring av «transplantat-mot-vert-sykdom" (også kalt Graft versus Host Disease forkortet GVHD). 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ta kontakt med hovedutprøver Tor Henrik Anderson Tvedt (totved@ous-hf.no) eller Synne Torkildsen, (xasyto@ous-hf.no).

Fant du det du lette etter?