To eller fire år med zoledronsyre ved myelomatose

Vi ser om det å gi zometa (zoledronsyre) i 4 år er bedre enn i 2 år.

Magnolia. Sammenligning av 2 vs 4 år av zoledronsyre ved myelomatose

Zometa i 2 år er standard behandling for alle pasienter med myelomatose. Det øker overlevelsen og hindrer skjeletthendelser (f.eks. brudd).

Studien skal sammenligne standard 2 års behandling med utvidet behandling i 4 år.

Hvem kan delta?

Denne studien er for deg som er nydiagnostisert for myelomatose.

Hva innebærer studien?

Vi tar blodprøver og røntgenbilder av deg for å følge med på skjelettet i 4 år.
Pasientreiser dekker reiser til og fra studiesenteret på vanlig måte.

Vær oppmerksom

Overdreven bruk av zometa kan føre til alvorlige bivirkninger, mest kjent er vevshenfall (kollaps), spesielt i kjeven (osteonekrose), med betydelige plager som resultat. Hva som da er den optimale behandlingslengden er ukjent.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder ved Oslo universitetssykehus, Fredrik Schjesvold, fredrikschjesvold@gmail.com

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.
For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?