HELSENORGE

Trening av styrke og utholdenhet ved slitasje i kneledd

Vi undersøker hva slags type trening som gir bedring av funksjon, reduksjon av smerter og økt livskvalitet. Vi ser om styrketrening i 12 uker og sykling i 12 uker er bedre enn å gjøre som man pleier.

Om studien

Trening har vist effekt på smertereduksjon og funksjonsbedring hos pasienter med kneleddsartrose. Men det finnes ingen klare retningslinjer for hva slags type trening som virker på funksjonsbedring, smertereduksjon og livskvalitet. Vi ønsker å undersøke dette i studien.

Hvem kan delta?

For å bli med i studien må du:

 • bo du på Østlandet
 • ha kneleddsartrose verifisert med røntgenbilder og knesmerter
 • være mellom 35 og 70 år
 • kunne ta røntgenbilder
 • kunne forstå og snakke norsk

Du kan ikke:

 • ha andre alvorlige diagnoser som hjerte- karlidelser, kreft, muskel-skjelettlidelser, psykiske lidelser, demens
 • være satt opp til protesekirurgi
 • trene systematisk med moderat intensitet to ganger i uka eller mer

Hva innebærer studien?

Som deltager i studien skal du igjennom noen undersøkelser. Disse undersøkelsene foregår like etter inklusjon i studien, etter 14 uker, etter ett år og etter to år.

Undersøkelser

Til og med ett år etter du har blitt inkludert i studien vil undersøkelsen ta omtrent 2 timer og bestå i  teste muskelstyrken din og oksygenopptaket ditt på sykkel. Etter første undersøkelse vil du bli tilfeldig fordelt til enten styrketreningsprogrammet, utholdenhetsprogrammet eller en kontrollgruppe som skal gjøre som man pleier.

Du må også svare på spørreskjemaer om livskvalitet, knefunksjon, smerte, mestring, tidligere skader og fysisk aktivitet.

Etter to år skal du også ta røntgenbilder for å undersøke om leddet har forverret seg i forhold til første måling.

Treningsprogram

Treningsprogrammene skal gjennomføres to til tre ganger per uke i 12 uker med veiledning fra fysioterapeut.
Både testingen og treningen stiller krav til fysisk prestasjonsevne ved at vi tester hvor sterk du er i flere muskelgrupper og hva som er ditt maksimale oksygenopptak. 

 • Treningsprogrammet er utviklet basert på topp internasjonal kunnskap på feltet.
 • Du har selv ansvar for å stille opp på de testtidspunktene som avtales og følge det treningsprogrammet som settes opp til deg.
 • Du blir informert om eventuelle endringer i studien underveis som har betydning for deg eller hvis studien blir avsluttet før planlagt.

Praktisk informasjon

Alle testene gjennomføres ved Nimi på Ullevål stadion. Kompensasjon for reiseutgifter til testene på Nimi i Oslo dekkes for deltakere som ønsker det.

Du må selv betale reiseutgifter til og fra treningen hos fysioterapeut i 12-ukers perioden med trening. Treningen skal foregå i nærområdet der du bor.  

Etter 1. Januar 2017 kom en endring i fri behandling av artrosepasienter. Dette har prosjektet i utgangspunktet ikke finansiering til. Det kan dermed medføre vanlige egenandelsutgifter opp til friandelstaket for deltagere som kommer i treningsgruppene.

Vær oppmerksom

Testingen kan medføre ubehag hvis du ikke er vant til å trene med moderate eller hard intensitet. Det er en tilvenningsfase på 2 uker først, og de aller fleste venner seg fort til treningsprogrammene. Selve treningsprogrammet vil tilpasses din kapasitet og har ingen kjent risiko.

Kontaktinformasjon

Studien går ut fra Oslo universitetssykehus med samarbeidspartnere fra Akershus universitetssykehus, Diakonhjemmets sykehus, Norsk idrettsmedisinsk institutt (Nimi) og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Ta kontakt med prosjektleder Britt Elin Øiestad på telefonnummer 92 80 30 89  eller 67 23 64 52 dersom det er aktuelt for deg å delta i studien.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?