HELSENORGE

Undersøkelsesapparatet BulbiCAM hos personer med grønn stær

BulbiCAM er et nytt undersøkelsesapparat som baserer seg på registrering av øyebevegelser for å vurdere ulike aspekter av øynene og synet. Hensikten med studien er å teste om de ulike BulbiCAM-testene kan skille personer med grønn stær fra personer uten grønn stær, og vurdere grad og progresjon av grønn stær.

Om studien

Grønn stær (glaukom) er den vanligste sykdommen som rammer synsnerven, og er på verdensbasis den ledende årsaken til irreversibel blindhet. Et problem er at grønn stær ofte ikke gir symptomer til å begynne med. Dermed oppdages kanskje ikke sykdommen før synsnerven har en betydelig skade. I tillegg kan det være vanskelig å fange opp tidlig på grunn av usikkerhet rundt resultater fra undersøkelser. I denne studien ønsker vi å undersøke de ulike BulbiCAM-testene basert på øyebevegelser hos personer med og uten grønn stær. Hensikten er å bidra til å forbedre hvordan vi oppdager sykdommen.

Hvem kan delta?

Du kan delta hvis:

  • du er en person med mistenkt eller diagnostisert grønn stær og ellers er øyefrisk
  • du er over 18 år
  • du ikke har noen kjente øyesykdommer (du kan da delta som en frisk kontroll)

Du kan ikke delta hvis:

  • du er operert for grå stær/du har kunstig linse
  • du ikke kan snakke norsk
  • du har forstyrret øyebevegelser
  • du har deformert pupille
  • du har annen alvorlig sykdom

Hva innebærer studien?

Studien innebærer tre besøk over tre sammenhengende dager. 

Den første dagen fyller du ut et spørreskjema om livskvalitet, og gjennomgår seks ulike BulbiCAM-tester. I tillegg får du en utvidet øyeundersøkelse som blant annet inkluderer vanlige undersøkelser brukt ved vurdering av grønn stær. På dag to og tre vil kun BulbiCAM-testene utføres. BulbiCAM-testene blir repetert to ganger ved hvert besøk med en pause imellom hvor det blir servert drikke og noe å spise. Som deltaker i studien får du dekket reisekostnader. 

Vær oppmerksom

Som deltaker vil du bidra med å forbedre forståelsen av grønn stær og hvordan sykdommen påvirker øyet. Du får mulighet til å bli undersøkt med en helt ny teknologi, i tillegg til en grundig øyeundersøkelse. Undersøkelsene vil til sammen ta anslagsvis 3-4 timer på dag en, og 1-2 timer på dag to og tre.

Kontaktinformasjon

Studien drives fra Oslo universitetssykehus, øyeavdelingen ved Ullevål sykehus. Om du ønsker mer informasjon eller å delta i studien kan du ta kontakt med Alexander Sverstad på e-post alsver@ous-hf.no. 

Fant du det du lette etter?