HELSENORGE

Upadacitinib til barn med alvorlig atopisk eksem

Formålet med studien er å undersøke effekten av medisinen upadacitinib (ABT-494) i behandling av barn med alvorlig atopisk eksem.

Om studien

Atopisk dermatitt (eksem) er en hudsykdom som kan gi utslett og kløe i huden på grunn av betennelsesprosesser.  Denne studien er for barn fra 2 til 11 år med alvorlig atopisk eksem, og hvor lokal behandling (kremer) ikke har vært tilstrekkelig, og barna derfor har behov for behandling av hele kroppen (systemisk behandling).

Hvem kan delta?

Barn mellom 2 og 11 år som veier 10 kg eller mer, og som har en diagnose med atopisk eksem med symptomstart for mer enn 6 måneder siden.

Barnet skal ha brukt lokal behandling med kremer (topiske kortikosteroider og topiske calcineurinhemmere) i løpet av de siste 12 månedene uten tilfredsstillende effekt. Dersom legen ikke kan anbefale slik behandling kan man likevel delta i studien.

Barnet må falle inn under visse kriterier for å kunne delta i studien. Dette blir avgjort på grunnlag av svar fra blodprøver, fysisk undersøkelse og barnets sykehistorie.

Hva innebærer studien?

Vi tar blodprøver som måler hvor mye medisin som er i blodet (farmakokinetikk) og vurderer hvor godt barnet tolererer medisinen uten at det oppstår bivirkninger. Prøveresultatene er viktige for å kunne vurdere hvordan medisinen virker på barnets sykdom.

Studien vil foregå ved Haukeland universitetssykehus, Klinisk forskningspost Barn og ved Oslo universitetssykehus, Rikshopitalet, Forskningspost Barn.

Vær oppmerksom

Denne studien er utprøvende og det er ingen garanti for at barnet vil få noen nytte av å være med i den. Når det gjelder ulemper ved behandlingen, kan det oppstå uønskede hendelser eller bivirkninger ved bruk av studiemedisinen.

Kontaktinformasjon

Studielege: Camilla Tøndel, Haukeland universitetssykehus
Telefon: 92 46 83 62

Studiesykepleier: Klinisk forskningspost for barn, Haukeland universitetssykehus
Telefon: 55 97 57 20

Studielege: Heidi Glosli, Oslo universitetssykehus
Telefon: 23074593/99571183

Studiesykepleier: Line Samuelsen Raad, Oslo universitetssykehus
Telefon: 23074605/91372036


Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?