HELSENORGE

Utprøving av en ny medisin for å redusere kolesterolet hos personer med hjerte- og karsykdom

Vi ønsker å prøve ut en ny kolesterolsenkende medisin (LIB003 eller lerodalcibep) hos pasienter med etablert hjerte- og karsykdom.

Om studien

Hensikten med studien er å undersøke grad av kolesterolreduksjon som oppnås, og bivirkninger ved den nye medisinen lerodalcipeb. 

Du får ingen kompensasjon for å delta i studien, men reisekostnader vil bli dekket.

Lenke til ClinicalTrials.gov: 

Hvem kan delta?

Det er flere kriterier du må fylle for å kunne være med i studien, men det viktigste er at du har kjent hjerte- eller karsykdom (tidligere hjerteinfarkt eventuelt utført utblokking eller ACB-oprerasjon, tidligere hjerneslag eller trange blodkar til bena), og at ditt LDL-kolesterol er over 1,8 mmol/L. Om du er interessert og tror du kan være aktuell for denne studien, kan du ta kontakt med oss (se kontaktfeltet).  

Hva innebærer studien?

Studiemedisinen settes som et stikk i magen hver 4. uke og skal tas i tillegg til dine vanlige medisiner. Du må møte på studiestedet én gang i måneden gjennom hele studien som varer 52 uker (totalt 13 doser av studiemedisinen). 

Studien er placebokontrollert. Det betyr at 1 av 3 vil få ikke-virksom medisin, mens 2 av 3 vil få aktiv medisin. Etter fullført studie vil du få tilbud om å være med i en oppfølgingsstudie der alle får aktiv medisin i ytterligere 72 uker. 

Som en del av studien vil det bli tatt blod- og urinprøver av deg og EKG (hjerteundersøkelse). Studielegen vil også prate med deg om din sykehistorie (tidligere sykdommer og plager) inkludert medisinene du bruker.

Kontaktinformasjon

  • Oslo universitetssykehus, Lipidklinikken (nasjonalt koordinerende senter): Ellen Hillestad, tlf. 23 03 31 59
  • Oslo universitetssykehus, Preventiv kardiologi: Eli Heggen, tlf. 23 03 48 44
  • Aktimed Helse AS: Hans Olav Høivik, tlf. 93 07 33 13
Samarbeidspartnere

Studien er internasjonal, men i Norge er det Lipidklinikken ved Oslo universitetssykehus som er nasjonalt koordinerende senter. Avdeling for preventiv kardiologi (også ved Oslo universitetssykehus) samt Aktimed Helse AS er andre studiesteder i Norge som også vil rekruttere pasienter til samme studie.

Fant du det du lette etter?