HELSENORGE

Utprøving av tocilizumab ved hjerteinfarkt

Vi ønsker å kartlegge om legemiddelet RoActemra, (tocilizumab,) som virker ved å blokkere betennelsesstoffet IL-6, kan redusere infarktstørrelsen og dermed bedre prognosen ved akutt hjerteinfarkt.

Om studien

Hjerteinfarkt er forbundet med betydelig dødelighet og sykelighet tross store fremskritt i behandlingen. Blokkering av Interleukin-6 (IL-6) reseptor har i tidligere studie vist redusert betennelseseffekter etter hjerteinfarkt og gitt redusert hjertemuskelskade hos pasienter med ikke-ST-elevasjonsinfarkt (NSTEMI).

Hvem kan delta?

Nå utfører vi en oppfølgingstudie på pasienter med ST-elevasjonsinfarkt hvor totalt 2 00 pasienter inkluderes ved tre ulike studiesteder i Norge.

Hva innebærer studien?

Halvparten av pasientene får aktiv studiemedisin og den andre halvparten får placebo som er ikke virksomt medikament. Spørsmålet er om dempet betennelse, kan gi redusert infarktstørrelse og bedre prognose. Dette forsøkes kartlagt ved hjelp av oppfølgende blodprøver og bildeundersøkelser.

Om studien på andre nettsteder

 

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved Oslo universitetssykehus på Rikshospitalet og på Ullevål sykehus samt på St. Olav Hospital.

Kontaktperson er Anne Kristine Anstensrud (Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet) , mobilnummer: 911 76975.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?