HELSENORGE
Destiny-Breast12:

Utprøving av trastuzmabderukstekan (T-DXd) for pasienter med HER2-positiv brystkreft med spredning

Studien undersøker om det å gi det nye legemidlet T-DXd via blodet (intavenøs infusjon), hver tredje uke er trygt og effektivt hos personer med metastatisk HER2 positiv brystkreft.

Om studien

Multisenterstudie

Dette er en internasjonal multisenterstudie. I Norge deltar Oslo universitetssykehus HF og Haukeland universitetssykehus.

Les mer im studien på www.ClinicalTrials.gov

Hvem kan delta?

Studien inkluderer voksne pasienter (over 18 år) hvor sykdommen har utviklet seg videre (progrediert) på inntil to tidligere behandlinger for avansert/metastatisk HER2-positiv brystkreft med eller uten hjernemetastaser.

Hva innebærer studien?

Denne studien medfører screenings-, behandlings- og oppfølgingsperioder der du må komme til sykehuset regelmessig for besøk. Lengden på din deltakelse vil variere basert på din helse og utviklingen i studien, og  kan vare inntil  3 år.

For å delta i studien kreves analyse av vevsprøve. Det vil i tillegg tas ulike prøver og målinger som høyde, vekt, blodtrykk, puls, funksjonsstatus, EKG, blod- og urinprøver, graviditetstest, øye test, hjerteundersøkelse, lungetest.

Studiemedisinen T-DXd vil bli gitt som en intravenøs infusjon én gang hver 3. uke. Effekten/manglende effekt av T-Dxd på sykdommen din og også eventuelle bivirkninger vil bli overvåket nøye klinisk og med undersøkelser (inkludert CT/MR hver 6.-9. uke).

I oppfølgingsperiode etter avsluttet behandling med T-DXd kommer du tilbake til studieklinikken for et besøk 40–47 dager etter siste dosen med studiemedisin og deretter til kontroll hver 3. måned.

Vær oppmerksom

Som for all utprøving av nye legemidler kan det oppstå kjente og hittil ukjente bivirkninger. Pasientene som inkluderes i studien vil derfor følges nøye med tanke på eventuelle bivirkninger. Det er vanskelig å si på forhånd hvor stor nytte pasientene vil få av utprøvingen, men informasjonen som samles inn i løpet av studien vil gi ny kunnskap om hvordan studiemedisinen virker.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege ta kontakt med Dr. Olav Engebråten på tlf. 23026600

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
 

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til: Oslo universitetssykehus HF Onkologi Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo
Fant du det du lette etter?