Flerkulturell doula

Flere sykehus tilbyr nå flerkulturell doula til sårbare gravide kvinner.

Oslo universitetssykehus startet høsten 2017 prosjektet "Sårbar, gravid og ny i Norge- Trygg under fødsel med flerkulturell doula". Tilbudet er rettet til nyankomne kvinner i en sårbar livssituasjon som kan bli kjent med en flerkulturelle doula i svangerskapet og som blir med henne under fødsel.

Prosjektet styrker og tilrettelegger for en likeverdig og individuell svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg for sårbare kvinner med minoritetsbakgrunn. Vi ønsker at gravide og fødende minoritetskvinner skal oppleve trygghet og tillit i møte med fødselsomsorgen. Videre ønsker vi å bidra til at disse kvinnene får bedre kunnskap om det norske helsevesenet, gjennom å skape tillitt og redusere kvinnenes barrierer for å spørre om hjelp/støtte videre i barsel- og småbarnsfasen.

Nå kan 40 flerkulturelle doulaer på 14 ulike språk ta oppdrag på Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, St.Olavs hospital, Drammen sykehus og Bærum  sykehus. Tilbudet vil utvides til Bergen, Stavanger og Kristiansand.

Hittil har 80 kvinner hatt med seg flerkulturell doulastøtte under svangerskap, fødsel og i barseltiden. Prosjektet har fått gode tilbakemeldinger fra helsepersonell, de flerkulturelle doulaene selv og fødekvinnen/familien.

Vi ser viktigheten av at en kvinne med erfaring fra to kulturer kan følge fødekvinnen tett under både svangerskap, fødsel og barselstid. Den flerkulturelle doualen kan dele sin erfaring og styrke, gi trygghet til fødekvinnen, være tilstede, dele praktiske kunnskaper og bidra til å gi kvinnene mestringsfølelse. En flerkulturell doula har samme språk, opprinnelsesland (region), kultur og tradisjon som kvinnen som skal føde, og har selv erfaring med å føde på et norsk sykehus.

En flerkulturell doula skal ikke brukes som en tolk, men skal være en emosjonell og praktisk støtte. En veiviser inn i det norske helsesystemet.

Les artikkel om prosjektet i "Klar tale": Lenke eller PDF.

Kontakt prosjektleder Marit Stene Severinsen for mer informasjon: marit.stene.severinsen@ous-hf.no 99 56 42 77.

Fant du det du lette etter?