HELSENORGE

Flerkulturell doula

Flere sykehus tilbyr nå flerkulturell doula til sårbare gravide kvinner.

Oslo universitetssykehus startet høsten 2017 prosjektet "Sårbar, gravid og ny i Norge- Trygg under fødsel med flerkulturell doula". Tilbudet er rettet til nyankomne kvinner i en sårbar livssituasjon som kan bli kjent med en flerkulturelle doula i svangerskapet og som blir med henne under fødsel. Doulakurs-800px (2).jpg

Prosjektet styrker og tilrettelegger for en likeverdig og individuell svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg for sårbare kvinner med minoritetsbakgrunn. Vi ønsker at gravide og fødende minoritetskvinner skal oppleve trygghet og tillit i møte med fødselsomsorgen. Videre ønsker vi å bidra til at disse kvinnene får bedre kunnskap om det norske helsevesenet, gjennom å skape tillitt og redusere kvinnenes barrierer for å spørre om hjelp/støtte videre i barsel- og småbarnsfasen.

Nå kan 80 flerkulturelle doulaer på mer enn 17 ulike språk ta oppdrag på Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, St.Olavs hospital, Drammen sykehus, Bærum  sykehus, Haukeland universitetssykehus,  Stavanger universitetssykehus og Kristiansand sykehus.

Hittil har mer 230 kvinner hatt med seg flerkulturell doulastøtte under svangerskap, fødsel og i barseltiden. Prosjektet har fått gode tilbakemeldinger fra helsepersonell, de flerkulturelle doulaene selv og fødekvinnen/familien.

Vi ser viktigheten av at en kvinne med erfaring fra to kulturer kan følge fødekvinnen tett under både svangerskap, fødsel og barselstid. Den flerkulturelle doualen kan dele sin erfaring og styrke, gi trygghet til fødekvinnen, være tilstede, dele praktiske kunnskaper og bidra til å gi kvinnene mestringsfølelse. En flerkulturell doula har samme språk, opprinnelsesland (region), kultur og tradisjon som kvinnen som skal føde, og har selv erfaring med å føde på et norsk sykehus.

En flerkulturell doula skal ikke brukes som en tolk, men skal være en emosjonell og praktisk støtte. En veiviser inn i det norske helsesystemet.

Faglige artikler/rapporter basert på prosjektet:

 - Forskningsartikkel i Science Direct: Norwegian multicultural doulas’ experiences of supporting newly-arrived migrant women during pregnancy and childbirth: A qualitative study.

 - Rapport basert på 8 kvalitative intervjuer med kvinner som har hatt flerkulturell doula støtte før, under og etter fødselen. Rapporten viser at kvinnene er svært fornøyd med tilbudet. Det å ha med seg en person som snakker deres morsmål og kan forstå og formidle behov til helsepersonell under fødsel, oppleves som en stor trygghet. Den flerkulturelle doulaen blir sammenliknet med nær familie, som en søster eller mor. Rapporten finner du her.

 - Artikkel i "Helseaktuelt": "Flere kvinner får føde med hjelp på eget morsmål" 

 - Artikkel i "Klar tale":  "Hjelper innvandrere med fødsel". Lenke eller PDF.

Prosjektet drives videre av Norske kvinners sanitetsforening. Kontakt nasjonal prosjektleder Marit Stene Severinsen: marit.severinsen@sanitetskvinnene 99 56 42 77 for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?