Flerkulturell doula

Oslo universitetssykehus startet høsten 2017 prosjektet "Sårbar, gravid og ny i Norge- Trygg under fødsel med flerkulturell doula". 

Prosjektet startet opp for å styrke og tilrettelegge for en likeverdig og individuell svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg for sårbare kvinner med minoritetsbakgrunn. Vi ønsker at gravide og fødende minoritetskvinner skal oppleve trygghet og tillit i møte med fødselsomsorgen. Videre ønsker vi å bidra til at disse kvinnene får bedre kunnskap om det norske helsevesenet, gjennom å skape tillitt og redusere kvinnenes barrierer for å spørre om hjelp/støtte videre i barsel- og småbarnsfasen.

Vi ser viktigheten av at en kvinne med erfaring fra to kulturer kan følge fødekvinnen tett under både svangerskap, fødsel og barselstid. Den flerkulturelle doualen kan dele sin erfaring og styrke, gi trygghet til fødekvinnen, være tilstede, dele praktiske kunnskaper og bidra til å gi kvinnene mestringsfølelse. En flerkulturell doula har samme språk, opprinnelsesland (region), kultur og tradisjon som kvinnen som skal føde, og har selv erfaring med å føde på et norsk sykehus.

En flerkulturell doula skal ikke brukes som en tolk, men skal være en emosjonell og praktisk støtte. En veiviser inn i det norske helsesystemet.

OUS har fått innvilget samhandlingsmidler , og har samarbeid med kvinneklinikken på Rikshospitalet, Ullevål,tolkesentralen og Oslo`s  bydeler, men spesielt bydel St.Hanshaugen (Ila integreringsmottak). Prosjektet fikk også tildelt midler gjennom ekstrastiftelsen hvor Norske kvinner sanitetsforening er samarbeidspartner og søkerorganisasjon.

Prosjektet startet høsten 2017 og vil vare frem til høsten 2019.

Les artikkel om prosjektet i "Klar tale": Lenke eller PDF.

Kontakt prosjektleder Marit Stene Severinsen for mer informasjon: mseverin@ous-hf.no 99 56 42 77.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.