Samtalepartner om tro- og livssyn

Oslo universitetssykehus tilbyr samtalepartnere fra ulike tro- og livssynstradisjoner til pasienter og pårørende

Tilbudet er et supplement til prestetjenesten ved Oslo universitetssykehus. Samtalepartnerne tilbyr åndelig eller eksistensiell veiledning eller samtale, bønnelesing og kan gjennomføre religiøse ritualer.

Hvordan bestille samtalepartner?

Ring 908 01 991 for å komme i kontakt med koordinator for samtalepartnerteamet. Ansatte på sykehuset bestiller samtalepartner til pasienter eller pårørende på dette nummeret. 

Hva er en samtalepartner?

Våre samtalepartnere har bakgrunn fra 12 ulike tros- og livssynssamfunn:

  • Islam - ulike retninger - norsk, urdu, punjabi, arabisk, berbisk, somali og engelsk
  • Kristendom -  Metodistkirken, Vennenes samfunn Kvekerne, Baptistkirken, Frikirken og Kristensamfunnet - norsk, tamilsk, engelsk, japansk
  • Sekulær humanisme - Human-Etisk Samfunn - norsk, tysk, fransk og engelsk
  • Buddhisme - Karma Tashi Ling, Det vietnamesiske buddhistsamfunn  - norsk, vietnamesisk, tysk, fransk
  • Hinduisme - Norges Hindu Kultursenter - tamilsk

Vår ulike samtalepartnere er godkjent av sine ulike trossamfunn som samtalepartnere i dette tiltaket. De har ulik kompetanse fra sine trossamfunn, blant annet religiøs utdanning fra eget trossamfunn eller annen utdanningsinstitusjon. Alle våre samtalepartnere har gjennomført kurset tros- og livssynsbetjening ved sykehus ved Universitetet i Oslo, som blant annet gir øving og refleksjon i å snakke med mennesker i krise. Samtalepartnerne deltar også i ulike etterutdanningstilbud som Seksjonen for likeverdig helsetjeneste arrangerer.

Hvem kan bruke tilbudet?

Tilbudet om samtale med en fra egen tros- eller livssynsbakgrunn er tilgengelig for pasienter og pårørende på Oslo universitetssykehus. Tilbudet er nå også tilgjengelig for pasienter og pårørende på Akershus universitetessykehus, Diakonhjemmet, Lovisenberg, Sunnaas sykehus og Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

Tilbudet startet som et prosjekt i 2011, og er fra 2015 innlemmet i drift, som et ordinært tilbud. Kontakt Seksjon for likeverdig helsetjeneste hvis du har spørsmål.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.