HELSENORGE

Fysisk helse og behandling

​​Her er noen av behandlingene Oslo universitetssykehus tilbyr voksne innen fysisk helse på hjemmesykehus og digital oppfølging i dag, men spør gjerne din behandler eller ta kontakt med ​behandlingssted om hvilke muligheter de har for hjemmesykehus og digital oppfølging.

Avdeling for blodsykdommer:​ Avansert hjemmesykehus

Avdelingfor blodsykdommer tilbyr avansert hjemmesykehus til enkelte pasienter. Dette er aktuelt i perioden etter stamcelletransplantasjon og frem til pasienten er klar for poliklinisk oppfølging etter transplantasjon. ​Det er lagt opp til at pasienten får hjemmebesøk (hjemmebehandling) av sykepleier mandag til fredag, og kommer til kontroll ved avdelingen ved behov i helg.​

Avdeling for kreftbehandling: Bærbar infusjonspumpe

Pumpen er bærbar slik at du kan ha den i en veske eller en ryggsekk. Dette gjør at du i større grad kan bevege deg fritt rundt selv om du får behandling. Det gir deg også muligheten til å dra hjem med pumpen. Se film om Bærbar infusjonspumpe til hjemmebehandling​​​

Lungemedisinsk avdeling: Langtidsbehandling med oksygen

Oksygenbehandling i hjemmet (LTOT)​ er langtidsbehandling med oksygen.​ ​Behandlingen gis til pasienter med lungesykdom og betydelig redusert oksygen nivå i blodet. Formålet med langtidsoksygenterapi er forlenget levetid, bedre helse og økt livskvalitet.​ Det er en forutsetning at pasienten ikke røyker.​ ​​

​​Lungemedisinsk avdeling: Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) og hjemmerespirator​
Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV), eller mekanisk pustestøtte, omfatter behandling med visse typer pustemaskiner som hovedsakelig brukes utenfor sykehus eller i hjemmet. Det er apparater med datastyrte, elektroniske turbiner som kan pumpe luft i lungene. Målet er å opprettholde og eller bedre helse og livskvalitet. ​

Avdeling for farmakologi: Selvutført hjemmeprøvetaking​

Denne typen blodprøvetaking brukes til utvalgte situasjoner og analyser. Du kan utføre prøvetakingen hjemme, enten ved at du som selv tar prøven eller ved at noen hjelper deg. 

Nevrologisk avdeling: Nevrologisk hjemmesykehus

​Pasienter henvist for utredning av søvnproblemer ved nevrologisk avdeling får tilsendt spørreskjema, samtykke, At denne informasjonen er tilgjengelig vil kunne medføre at pasienten får avklart sin situasjon uten å reise inn til sykehuset, samt forbedre kvalitet og effektivitet på søvnutredningen ved sykehuset.​

Ortopedisk avdeling: Digital sårbehandling

Digital sårbehandling er et tilbud til polikliniske sårpasienter som ikke er på sykehus. Sårbehandlingen blir utført av sykepleier i kommunen. Sykepleier er utstyrt med kamera, som har direkte videooverføring til veileder/sykepleier på sykehus. 

Fant du det du lette etter?