Illustrasjonsfoto av sykehusansatte

Jobb og utdanning

- den ledende utdanningsarenaen 
  i spesialisthelsetjenesten

Vi trenger dyktige og engasjerte medarbeidere!

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vårt behov for arbeidskraft er ikke bare innen helsefag, vi har også behov for teknisk, økonomisk og administrativ kompetanse.

Vi utdanner helsepersonell på alle utdanningsnivåer

Oslo universitetssykehus har et særskilt ansvar for å bidra til både bredde- og spisskompetanse i utdanning av medarbeidere til helsesektoren. Sykehuset bidrar i stort volum til å utdanne helsepersonell på alle utdanningsnivåer og har en ambisjon om å tilby studenter og ansatte gode læringsmiljøer, både faglig og sosialt.

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

11.01 onsdag

ROP-dagen 2017

ROP-dagen 2017 retter søkelyset mot rus- og personlighetsproblemer. Hva er oppdatert kunnskap innen fagfeltet? Hva er sammenhengene mellom rus- og personlighetsproblemer? Og ikke minst, hva og hvordan gi god behandling?

12.01 torsdag

Sturge-Weber syndrom - fagkurs - videokonferanse

3 timers fagkurs om Sturge-Weber syndrom. Åpent for deltagere fra hele landet via videokonferanse eller tilstedeværelse på Spesialsykehuset for epilepsi, SSE.

17.01 tirsdag

Dialogmøte om overgrep og omsorgssvikt

RHABU ønsker med dette å invitere representanter fra alle HABU i regionen til et dialogmøte om overgrep og omsorgssvikt.

08.02 onsdag

Nettverksmøte for sykepleiere i habiliteringstjenestene

Årlig samling for sykepleiere som jobber i habiliteringstjenestene.

15.02 onsdag

Introduksjon til nasjonal faglig retningslinje for avrusning

Nasjonal retningslinje for avrusning av rusmilder og vanedannende legemidler ble utgitt i mars 2016. Bli kjent med innholdet!

07.03 tirsdag

Fagdager om smerte hos barn og unge med multifunksjonshemning.

Det er store utfordringer knyttet til å kartlegge og behandle smerte hos denne sårbare gruppen barn og unge, derfor anser vi det som viktig og aktuelt å bidra til å øke fagpersoners kompetanse på dette området.

09.03 torsdag

Epilepsi og autisme kurs 9. mars 2017

Kurs om dobbeldiagnosen epilepsi og autisme (ASD) for personell som arbeider i habiliterings-, pleie- og omsorgstjenesten eller i skolen

13.03 mandag

ADOS-2 kurs mars 2017

Introduksjonskurs i ADOS 2

27.03 mandag

PUA-seminaret 2017 - utviklingshemning og psykose

PUA-seminaret i 2017 vil belyse psykoselidelser hos mennesker med utviklingshemning / autisme knyttet til forståelse, utredning og behandling.

31.03 fredag

Mentalization-based treatment (MBT) for Antisocial Personality Disorder (ASPD)

31. mars vil Anthony Bateman komme til Oslo universitetssykehus (OUS), for å avholde et heldagsseminar om Mentalization-based treatment (MBT) for Antisocial Personality Disorder (ASPD).

24.04 mandag

Basiskurs i habilitering 2017

Målet med kurset er å bidra til økt kompetanse og trygghet som tjenesteutøver i en tverrfaglig spesialisert habiliteringstjeneste.

14.09 torsdag

Nettverksmøte for sosionomer i habiliteringstjenestene

Halvårlig samling for sosionomer som jobber med habilitering i regionen.

Se flere kommende arrangementer ()

Epilepsi: E-læring kurs 1 og 2

Kunnskap om epilepsi er viktig for at helsepersonell skal være kompetente, spesielt i anfallssituasjoner. Ett grunnkurs i epilepsi og ett fordypningskurs om epilepsi og sjeldne diagnoser er nå tilgjengelig for helsepersonell over hele landet.

Sårskole for helsepersonell

Sårskolen er et 2 dagers kurs for helsepersonell

Se flere faste arrangementer ()