HELSENORGE
#vierous

Sykepleier ved infeksjonsmedisinsk isolatpost: Ove Bøe-Fjogstad

Som student i praksis havnet jeg ved en tilfeldighet på Infeksjonsmedisinsk sengepost 3F ved Stavanger universitetssykehus, og falt pladask.

Før jeg begynte syntes jeg det virket skummelt med alle bakteriene en ikke kunne se, men lærte fort at det var veldig lite å være redd for. Jeg likte godt hvor allsidig infeksjonsmedisin er, du kan jo ha en infeksjon hvor som helst i kroppen!

Etter studiene flyttet jeg til Oslo hvor jeg først jobbet ett år på sykehjem, men målet mitt var hele tiden å jobbe med infeksjoner. Da muligheten for fast stilling på isolatposten dukket opp, måtte jeg bare søke og fikk til min store glede jobben.

Bilde av Ove med smitteutstyr

Infeksjonsmedisin er et utrolig spennende fagområde, syns Ove.

Min rolle består i pasientbehandling av pasienter med forskjellige infeksjoner. Dette innebærer alt fra mat og stell, til blodprøvetaking, medisinhåndtering, koordinering med bydel og generell oppfølging. I tillegg er jeg en del av beredskapsgruppen til isolatposten, som er den eneste avdelingen i Norge som kan behandle høysikkerhetsisolerte pasienter, som for eksempel ebola.

Jeg synes at infeksjonsmedisin er et utrolig spennende fagområde. Det er så allsidig, men fortsatt spesialisert. Det er også givende å jobbe sammen med noen av Norges fremste forskere og leger innen infeksjonsmedisin og tropesykdommer.

Det kan til tider være krevende å jobbe under såpass mye smitteutstyr, men ting blir lettere når samarbeidet på avdelingen er så bra. Et av de mest positive aspektene av å jobbe med infeksjoner er at flesteparten av pasientene våre blir friske, og vi får ofte rask respons på behandlingen av pasienten.

Skatten fra en skattejakt

Pasientgruppen vår er veldig bred, men fellesnevneren er alltid at det et eller annet sted i kroppen er en infeksjon, eller at de av en annen grunn krever isolasjon. De typiske pasientene som havner hos oss er tuberkulosepasienter, erysipelas, sepsispasienter, endokarditt, pneumoni, encefalitt, meningitt, UVI/pylonefritt og pasienter med ukjent fokus.

Å behandle pasienter med infeksjoner er litt som en skattejakt. Vi begynner i en ende, gjerne med å dyrke noe prøvemateriale som blod, urin, ekspektorat eller sårpuss, og så setter vi i gang tiltak for å se hvordan pasienten responderer. Ofte må vi behandle med antibiotika, og her forsøker vi alltid å behandle med smalest mulig vindu for å forebygge resistens.

Skatten fra skattejakten blir når pasienten er frisk nok til å skrives ut!

Et annerledes år

Gjennom hele pandemien har vi også fått nye og spennende arbeidsområder. Vi begynte med å covid-teste ansatte på OUS, og var med i oppstarten av testpoliklinikken. Vi dro også hjem til ansatte som ikke kom seg til Ullevål. I tillegg fungerte vi som akuttmottak for covid-pasienter som skulle legges inn.
Isolatposten stilte også med rom og personell når NIV intermediærkohort ble opprettet, og etter hvert ble vi også omdisponert til å vaksinere ansatte. Vi fikk mye nytt utstyr og smittevernsutstyr som vi måtte sette oss inn i på kort tid, men engasjementet var stort og kompetansen ble enda mer hevet. Vi kan både analysere og ta blodgasser (fra ateriekran), behandle pasienter med High-flow, arbeidsoppgaver som ikke var tiltenkt en vanlig sengepost i utgangspunktet.

Ove Bøe-Fjogstad, som jobber ved infeksjonsmedisinsk isolatpost på Ullevål.

Ove ønsker å ta videreutdannelse i infeksjonssykepleie og smittevern.

Utviklingsmuligheter

Lederne våre legger veldig vekt på at vi ansatte jevnlig får faglig påfyll og tar faglig utvikling på alvor. Alle ansatte er fordelt inn i faggrupper som har et ekstra ansvar for å øke kompetansen på avdelingen. Disse faggruppene består av tropemedisin, LEAN, tuberkulose, antibiotikaressitens, HLR, høysmitte, flerkulturelt samfunn, sår, smerter, rus, dokumentasjon, forflytning, medisinrom. Vi har også en engasjert fagsykepleier som jobber aktivt med å passe på at kompetansen vår alltid er på topp.
«Ryktene sier» at dersom en har jobbet på infeksjon, så er en ofte en attraktiv arbeidssøker nettopp fordi det er et så allsidig fagområde. Vi er også gode i smittevern og behandling av akutt syke og dårlige pasienter. De fleste som slutter hos oss, slutter for å jobbe med intensivkrevende pasienter.

Mitt ønske og mål om videre jobb på isolatposten er å ta kurs i tropemedisin, og videreutdannelse i infeksjonssykepleie og smittevern. Jeg må bare forhandle på plass en ordning først!

Godt arbeidsmiljø

Med hånden på hjertet kan jeg si at dette er det beste arbeidsmiljøet jeg har opplevd. Det er en veldig god kultur for samhold og samarbeid. Det er høyt under taket og latteren sitter løst. Vi er en ung avdeling, med en god fordeling av menn og kvinner. Jeg tror når vi jobber med såpass syke pasienter og som ofte er isolerte, er samarbeid essensielt. Jeg setter også veldig stor pris på det gode tverrfaglige miljøet avdelingen har. Det er ikke hierarki her, slik en kan se andre steder. Her spiller alle på lag på tvers av faggrupper og kompetanse, og jeg tror dette er noe av det som gjør at samholdet i avdelingen er så bra. Vi er også en liten avdeling, noe som gjør at vi blir godt kjent med hverandre, og jeg anser flere av mine kolleger også som venner.

Det er en god og trygg avdeling å komme til som nyutdannet. Jeg føler at både sykehuset og avdelingslederne satser på oss, og det er en velorganisert avdeling hvor vi har det vi trenger for å kunne gjøre en god jobb.

Fant du det du lette etter?