Barnesykepleier i hjemmesykehus

Med barnesykepleierutdanning får du etterspurt kompetanse, og med etterspurt kompetanse blir det morsommere å gå på jobb, skal vi tro Nina Granum Lycke. Hun får brukt hele bredden og dybden i sin barnesykepleierkompetanse i Avansert hjemmesykehus for barn ved Oslo universitetssykehus.

Nina Granum Lycke trives i rollen som etterspurt fagperson med spesialistutdanning (foto Dag Kristiansen)

Nina Granum Lycke er barnesykepleier i hjemmesykehus. Hun anbefaler flere å gå den veien. I hvert fall hvis du synes det er givende å bli utfordra og å få brukt kunnskap og erfaring i ungdommelig driv.  

– Inni meg er jeg fullstendig overbevist om at det både er forsvarlig og best for barn å få avansert behandling hjemme i sitt eget miljø. For som barnesykepleier så er min oppgave å være barnets advokat; å ha barnets behov i sentrum. Da må jeg hele tiden huske på den ekstra dimensjonen som de yngste pasientene våre har; de skal vokse og utvikle seg samtidig som de er syke. Det må vi aldri glemme, sier Nina Granum Lycke, Barnesykepleier i Avansert hjemmesykehus for barn ved Oslo universitetssykehus.

«Når du jobber som barnesykepleier på Avansert hjemmesykehus for barn så gjør du det fordi du tror på at barn har det best hjemme. Og tror du på det så tilstreber du at barna skal få lov til å være hjemme så lenge det er trygt og forsvarlig. I egen seng, med egne leker, med foreldre, søsken og kjæledyr rundt seg. Det er trygge rammer som gir god behandling.»

 

Her trengs kompetansen min

Samtidig som at behandlingen vi gir blir stadig mer kompleks og stadig flere overlever alvorlig sykdom og skade så må sykepleiefaget følge etter.

«Samfunnet beveger seg i retning av spesialisering, og det må vi som sykepleiere også.»

Nina forteller at det er ikke hvem som helst som kan ta i fatt med de stadig mer kompliserte utfordringene som møter oss i behandlingen av barn. At det støtter opp om behovet for at flere velger videre utdanning og spesialisering som barnesykepleier.

«Du trenger litt ballast i livet når du skal jobbe med barn i hjemmesykehus. Du er nødt til å være faglig trygg for å kunne ta vare på en som ennå ikke er ferdig utviklet.»

– Du må kanskje også være typen som liker utfordringer. For den letteste jobben på sykehuset er det ikke. Men det er mye som veier opp for det. Å bli tatt seriøst av det tverrfaglige teamet rundt deg er en av dem, sier Nina.

«Noe av det beste med å jobbe som barnesykepleier i hjemmesykehus er hvor mye du kjenner på at her får du virkelig brukt kompetansen og erfaringen din. Du får testa deg selv. Du må vurdere forsvarligheten. Du må trygge foreldre og støtteapparat. Og din stemme blir virkelig hørt på, både av støtteapparatet i hjemmesykehuset og av fagfolkene på sykehuset når du må ta vanskelige avgjørelser.»

Les hele intervjuet her

Fant du det du lette etter?