Hospitering

Ønsker du å hospitere ved Oslo universitetssykehus? På denne siden finner du informasjon om hva vi kan tilby og hvem som kan søke.

Illustrasjonbilde av ansatte
 

​Hospitering ved Oslo universitetssykehus er et tidsavgrenset, ulønnet opphold hvor du som student deltar i avdelingens daglige rutiner, uten å ha selvstendig ansvar. Hospitering omtales også i enkelte tilfeller som praksis, men må ikke forveksles med studentpraksis i regi av universitet eller høyskole.

Medisinstudenter

Oslo universitetssykehus mottar et stort antall søknader om hospitering. Søkere fra Universitetet i Oslo (UiO) eller fra et av partneruniversitetene blir prioritert ved tildeling av plass.

Medisinstudent ved Universitetet i Oslo (uio.no)
Medisinstudent ved UIO sine partneruniversiteter (uio.no)

Dersom du studerer ved UiO kan du rette en henvendelse til Oslo sykeshusservice.

Dersom du studerer ved et partneruniversitetene, kontakter du Medisinsk fakultets administrasjon ved UiO.

Dersom du ikke er student ved UIO eller et av partneruniversitetene, kan du likevel søke om hospitering, og kan få tildelt plass dersom avdelingen har kapasitet.  Søknad om hospitering sendes til den avdelingen eller enheten du ønsker å hospitere ved, eller til Oslo sykeshusservice.

English information about internship at Oslo university hospital

If you are a student exchange in medicine you can apply for an internship at Oslo Universitetssykehus

Oslo universitetssykehus often receives applications for student internships. Our policy is to prioritize the students  from the Universitetet i Oslo (UiO) or one of its partner universities.

If you are a medical student from UiO, your application can be sent Dep of Oslo Hospital Services.

If you are a student from one of the partner universities, you need to contact the University of Oslo.

If you are not a student from the University of Oslo or one of the partner universities, you can still apply for an internship by contacting the department directly or to Dep of Oslo Hospital Services. Progression of applications in this instance will be subject to available capacity.

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.