HELSENORGE

Lærlinger

Oslo universitetssykehus er godkjent som lærebedrift og tilbyr læreplasser i flere fag. Du kan søke plass som lærling i helsearbeiderfaget, ambulansefaget, portørfaget og ernæringskokkfaget. 

​​​Helsefagarbeiderlærlinger

En helsefagarbeider gir omsorg, og utfører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre.

OUS skal ta inn ca. 20 nye lærlinger i helsefagarbeiderfaget etter sommeren, søknadsfristen er den 7. februar. Klikk her for å søke (webcruiter.no).

Som lærling i Helsearbeiderfaget kan vi tilby spennende og utfordrende læreplasser med gode utviklingsmuligheter.

Lærlinger har de samme rettigheter og plikter som andre ansatte, men har også krav på opplæring etter læreplanen i helsefag. Som lærling har du krav på kontinuerlig oppfølging og vurdering gjennom hele læreperioden. 

  • Du lærer faget ditt samtidig som du jobber
  • Hver lærling får oppnevnt en instruktør
  • Normalt er læretiden 2 år, som sammen utgjør ett år opplæring og ett år verdiskapning
  • Etter 2 års læretid får du fagbrev som helsefagarbeider

Kontaktperson:
Faglig leder Anja Lind Johnsen
Telefon: 92484422
E-post:  anjoes@ous-hf.no

Presentasjon helsefaglærlinger webinar.pdf

​​Ambulanselærlinger

En ambulansearbeider med autorisasjon som ambulansearbeider bruker tittelen Paramedic. En ambulansearbeider II har autorisasjon som ambulansearbeider og intern videreutdanning. En paramedicstudent er student ved bachelorstudiet i prehospitalt arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Sykehuset tar årlig imot cirka 50 lærlinger innen ambulansefaget. Lærlinger gjennomfører et opplæringsløp i ambulansefaget. Ambulanseassistent har gjennomført opplæring i henhold til gjeldende forskriftskrav.

Portørlærling

Dette er en utdannelse som bygger på VG2 helsearbeiderfag.
Portører transporterer pasienter, medisiner og utstyr på sykehus, sykehjem eller andre institusjoner.

  • Hver lærling får oppnevnt en leder og en veileder.

  • Normalt er læretiden 2 år, som sammen utgjør ett år opplæring og ett år verdiskapning.

  • Etter 2 års læretid får du fagbrev som portør, etter bestått fagprøve.

  • Som lærling i portørfaget ved OUS, får du erfaring fra de fire sykehusene som utgjør OUS; Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål.

  • Portørene ved OUS har varierte arbeidsoppgaver innen transport av pasienter, medisiner, prøver, blod og utstyr.

Kontaktperson:
Faglige leder Svein Aassve Myhre
Telefon:41271896​​
​Epost: UXMYSV@ous-hf.no​​

Fant du det du lette etter?