HELSENORGE

Lærlinger

Oslo Universitetssykehus er lærebedrift for lærlinger fra flere yrkesfag. Lærling er ifølge Opplæringsloven den som har skrevet en lærekontrakt med sikte på fagprøve.


Lærlingen har i læretiden krav på opplæring, men skal samtidig bidra med verdiskapning. Lærlingen har lønn i læretiden. I læretiden har lærlingen tidsbegrenset tilsetting i Oslo universitetssykehus.

Helsefagarbeiderlærlinger

Oslo universitetssykehus har inngått avtale med Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag i Oslo kommune om å ta imot inntil 10 helsefagarbeiderlærlinger fra Kuben videregående skole. Lærlingene er hos oss i ett år.
Lærlingene har krav på opplæring i læretiden, men får utbetalt lønn og skal derfor også bidra med verdiskaping på de arbeidsplassene der læretiden blir gjennomført.

Hver lærling får oppnevnt en veileder. Veilederen er som regel en helsefagarbeider som arbeider på den aktuelle avdelingen der lærlingen har læretid. Det er avdelingen der lærlingen er i lære, som har ansvar for opplæring i den perioden lærlingen er på sykehuset. Læretiden på OUS avsluttes med en fagprøve.
I tillegg til lærlinger fra Kuben videregående, tilbyr sykehuset i dag praksisplasser for 8 lærlinger fra Sykehjemsetaten i Oslo kommune. De hospiterer på OUS i 8 uker. Dette er lærlinger som går det tradisjonelle lærlingeløpet med to år i skole og to år i bedrift.

Ambulanselærlinger

En ambulansearbeider med autorisasjon som ambulansearbeider bruker tittelen Paramedic. En ambulansearbeider II har autorisasjon som ambulansearbeider og intern videreutdanning. En paramedicstudent er student ved bachelorstudiet i prehospitalt arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Sykehuset tar årlig imot cirka 50 lærlinger innen ambulansefaget. Lærlinger gjennomfører et opplæringsløp i ambulansefaget. Ambulanseassistent har gjennomført opplæring i henhold til gjeldende forskriftskrav.

Portørlærling

Portørene har en viktig rolle og funksjon på sykehuset for å sikre en effektiv behandling og god sykehusdrift for pasientene. Oppgavene består i stor grad av transport av pasienter, senger, utstyr etc. Portørene samarbeider med mange og har tett kontakt med klinikkene og inngår også i sykehusets beredskapsplaner. I OUS har vi portørenheter ved de fire store lokasjonene Aker sykehus, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus.

Som lærling hos oss vil du få jobbe i et aktivt og spennende miljø, med fokus på faglig utvikling og mestring. Lærlingperioden på OUS er 2 år.

Du vil få opplæring i å transportere pasienter og utstyr på en profesjonell og effektiv måte, og opplæringsplanen er knyttet direkte opp imot kompetansemålene for faget.

Kommunikasjon med og til andre mennesker i en spesiell situasjon, samt tidspress og stress er også faktorer du vil kjenne på hos oss. Utfordringer og mestring følges tett opp av veiledere, slik at lærlingen skal føle seg trygg i sin rolle hos oss.
Hvem kan søke lærlingplass hos oss? Alle med bestått vg1 og vg2 helsefag.


 

Fant du det du lette etter?