HELSENORGE

Mangfold og inkludering

Oslo universitetssykehus skal være likeverdig, inkluderende og mangfoldig, både for pasienter, pårørende og ansatte.

 

Hva legger vi i mangfold?
Mangfold handler både om flerkulturelt mangfold, funksjonsmangfold og kjønns- og seksualitetsmangfold. Men mangfold på en arbeidsplass handler ikke bare om en bestemt forskjell, men om summen av ulike personligheter med forskjellig bakgrunn, erfaring, kultur, perspektiv og evne.

Mangfold er en styrke
Det fører til økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og lavere turnover. Vi blir rett og slett en bedre arbeidsplass.

Mangfold er en fordel
Oslo universitetssykehus er lokale, nasjonale og internasjonale. Vi skal ha en ledende og innovativ rolle i utvikling av forskning og utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets fremste eksperter innen sine fagfelt. Vi må derfor sikre oss de flinkeste hodene i våre stillinger.

Inkludering er helt sentralt
Rekrutteringsprosesser setter oss i kontakt med svært mange potensielle ansatte. I 2020 mottok vi nærmere 73 500 søknader. Alle disse kandidatene danner seg et inntrykk av oss basert på hvordan de behandles. Vi skal følge kandidatene gjennom hele søknadsprosessen og sørge for at de behandles respektfullt og opplever prosessen som positiv.

Som Norges største helsefaglige arbeidsplass er et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

OUS har en mangfoldserklæring i alle våre stillingsannonser
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Les mer om sykehusets strategi for likeverdige helsetjenester og mangfold.
Fant du det du lette etter?