HELSENORGE

Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold

Les hva våre medarbeidere mener om ny handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold.

Bilde av Samira

​​Samira Elamrani

Spesialsykepleier på Barnemedisinsk poliklinikk, Barne- og ungdomsklinikken

Hvorfor er fokus på mangfold og inkludering viktig på en arbeidsplass som OUS?

Dette fokuset er viktig og vil bidra positivt i møte med medarbeideren og helsepersonell som har en minoritetsbakgrunn. Det vil også bidra til å fremme en flerkulturell arbeidsplass med mangfold og inkludering, hvor leder har dette fokuset med å rekruttere og inkludering.

Hva vil handlingsplanen bety for deg og ut fra din rolle ved sykehuset?

Det vil gi meg trygghet og en sikkerhet i at ledere på OUS har dette med seg i ansettelser og inkludering av helsepersonell. Jeg håper også at handlingsplanen som et verktøy kan hindre at helsepersonell opplever rasisme og diskriminering, og at ledere fremmer dette arbeidet ut i avdelingen.  

 Bilde av Ellinor Lønnå, Hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Klinikk psykisk helse og avhengighet

Ellinor Lønnå

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Klinikk psykisk helse og avhengighet

Hvorfor er fokus på mangfold og inkludering viktig på en arbeidsplass som OUS?

Først og fremst handler dette om hva slags samfunn vi vil leve i, og at arbeidsplassene våre gjenspeiler det. Et mangfoldig og inkluderende sykehus er en styrke for arbeidstakerne, men også for kvaliteten på pasientbehandlingen – dette arbeidet vil gjøre oss bedre rustet til å møte behovene i mangfoldet blant pasientene våre! Vi i Fagforbundet mener også at kampen mot rasisme og diskriminering er et moralsk og politisk ansvar vi alle har, der vi jobber, der vi bor og over alt der vi møter våre medmennesker i det daglige.

Hva vil handlingsplanen bety for deg og ut fra din rolle ved sykehuset?

Det kommer an på hva som skjer med planen etter at den er vedtatt, om og hvordan den omsettes i handling! For meg som hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Klinikk psykisk helse og avhengighet er det opplagt at en så sentralt forankret handlingsplan er av verdi fordi den forplikter hele organisasjonen – men en plan er aldri verdt mer enn sin implementering. Jeg er spent på hvordan vi skal jobbe sammen framover med planens tiltak.


Bilde av Daniel Florian Hunstad Singh, Sykepleier i videreutdanning intensiv, Akuttklinikken

Daniel Florian Hunstad Singh

Sykepleier i videreutdanning intensiv, Akuttklinikken


Hvorfor er fokus på mangfold og inkludering viktig på en arbeidsplass som OUS?

OUS, med sine 24 000 ansatte, er en mangfoldig arbeidsplass. Vi er mange, og vi omfavner mange minoriteter. Å øke kunnskapen om det mangfoldet vi finner hos oss, vil kunne ruste oss i å møte fordommer på en konstruktiv, men pragmatisk måte. Å vite om mangfoldet, og å lære om det, vil gjøre at OUS som arbeidsplass kan klare å fremme inkludering. Jeg tror at når ansatte føler seg respektert og verdsatt for sin individualitet, trives de bedre og er mer engasjerte i sitt arbeid. Slik føler iallfall jeg det. Jeg tror også at fokus på mangfold og inkludering vil bidra til økt trivsel og bedre samarbeid på tvers av avdelinger og fagområder. Å bli sett for den man er, er svært viktig i en så stor arbeidsplass. Etter terrorangrepet 25. juni i fjor opplevde mange av oss som tilhører den skeive delen av befolkningen en sterk frykt på kroppen. Angrepet var motivert av hat, og hatet finnes dessverre mange steder i befolkningen. Derfor tror jeg det er viktig at organisasjoner som OUS er synlige, og viser at her er det trygt å være seg selv.  

Hva vil handlingsplanen bety for deg og ut fra din rolle ved sykehuset?

Jeg jobber som sykepleier ved barneintensiv på Rikshospitalet. Her har jeg mange flotte og engasjerte kolleger, og jeg opplever at ledelsen ser oss. Likevel mener jeg at det er viktig at hver avdeling og hver klinikk jobber mer målrettet med å forankre kunnskap ​om minoriteter, og jeg håper handlingsplanen kan vise hvorfor mangfold ikke bare er gunstig for organisasjonen, men også vitalt for de ansatte. Videre vil handlingsplanen være et av verktøyene som vil bidra til at jeg og mine medkolleger tilhørende minoriteter forhåpentlig vil møte mindre diskriminering i fremtiden. ​