HELSENORGE

Student ved OUS!

Velkommen som student ved Oslo universitetssykehus!


Hos oss vil du møte dedikerte ansatte, som brenner for at nettopp du​ skal gå rett i jobb etter studiene. Vi har stort fokus på at du skal trives hos oss i et lærende og utviklende miljø. Vi håper du bruker praksisperioden din godt.

I forkant av en praksisperiode må du sette deg inn i en del viktig informasjon. Du skal blant annet ta flere obligatoriske kurs før praksisperioden starter. Du finner all informasjon og link til læringsportalen på denne siden.

Obligatorisk opplæring før første praksisdag

Alle studenter ved Oslo universitetssykehus skal igjennom et obligatorisk velkomstprogram kalt student@OUS før første praksisdag. Hensikten er å sikre en enhetlig mottakelse og gi nødvendig opplæring innen allmenne temaer som er viktige for alle uavhengig av studieretning og yrkesgruppe.

For å få din kursaktivitet ved Oslo universitetssykehus registrert i læringsportalen skal du logge på med brukernavnet du har fått fra oss. Brukernavnet ditt får du på e-post sammen med informasjonen om velkomstprogrammet. Dette blir sendt ut senest en uke etter at du har blitt registrert som student i vårt personalsystem. Hvis du ikke har mottatt brukernavn må du kontakte din leder.

eLæringskurs i læringsportalen:

Se informasjon om på logging i læringsportalen lenger ned på siden.

 

I løpet av praksisperioden din anbefaler vi deg e-læringskurset Medikamenthåndtering – dersom dette er aktuelt for deg.

Pålogging til læringsportalen

 1. Gå inn på:
  https://kurs.helse-sorost.no/Login
 2. Klikk på Innlogging
 3. Klikk på Glemt passord. Du skal ikke registrere ny
  bruker.
 4. Velg foretak, legg inn brukernavn og velg å motta passordinformasjon via SMS (du skal ikke registrere ny bruker)

Det er viktig at du følger denne instruksjonene for hvordan du skal logge inn i Læringsportalen. Hvis du oppretter en egen bruker i Læringsportalen vil nemlig ikke resultatene av e-læringskursene bli synlige i sykehusets systemer, og du kan bli nødt til å gjennomføre kursene på nytt.

Har du problemer med Læringsportalen ta kontakt med: HR-brukerstotte@sykehuspartner.no.

Vaksinasjoner

For din egen beskyttelse anbefaler vi at du vaksinerer deg mot hepatitt. Andre vaksiner kan også i helt spesielle tilfeller være aktuelt, som for eksempel BCG vaksine for de som skal jobbe med pasienter som er smittet av tuberkulose. Du kan henvende deg til din utdanningsinstitusjon, din lokale helsestasjon eller din fastlege for mer informasjon.

Praktisk informasjon

Tilgang til PC

For å logge på sykehusets PC for første gang, skal du bruke Fastpass. Denne finner du oppe til høyre i påloggingsbildet på PC-en. Den sammen boksen bruker du dersom du har glemt passord/låst konto..

ID-kort

Alle studenter skal ha ID-kort når de er hos oss. Det er ulikt fra studiested og faggruppe hvordan utlevering av ID-kort skjer. Du skal få beskjed fra ditt studiested eller leder i praksisperioden hvordan dette håndteres.

Kortet skal bæres til enhver tid. Kortet er personlig og skal aldri lånes bort.

Arbeidsantrekk

Du vil få tildelt arbeidstøy som skal brukes etter gjeldene retningslinje ved sykehuset dersom dette er aktuelt.​

Forventningsavklaringer

For oss er det viktig at du får en god praksisperiode og lærer mye. Derfor er det viktig at du kjenner til
følgende:

 • For at du skal få et så godt læringsutbytte som mulig, skal du følge din praksisveileder i hans/hennes turnus der hvor det er aktuelt. Dette innebærer at kveld-, natt- og helgevakter kan inngå i din praksisavvikling.
 • OUS sine retningslinjer og policyer gjelder også deg som student. Du må derfor sette deg godt inn i de rutiner og prosedyrer som gjelder der du har praksis.
 • Vi er opptatt av at du skal være i et godt læringsmiljø. Det er nulltoleranse for mobbing, trakassering eller annen uønsket atferd. Om du opplever å bli utsatt for noe som oppleves ubehagelig, ta kontakt med leder der du har praksis eller leder på nivået over. Det er også en HR avdeling i hver klinikk og i staben som kan hjelpe deg.
 • Uønskete hendelser/forhold som påvirker arbeidsmiljøet, egen helse eller ytre miljø på en negativ måte skal meldes i Achilles, som er OUS sitt avvik og forbedringssystem. Hendelser/forhold som er knyttet til pasienter skal også meldes. Dette får du mer informasjon om av din praksisveileder. Spør gjerne!
 • Ved mistanke om eksponering av blodsmitte skal du ta kontakt med bedriftshelsetjenesten for testing og oppfølging. Ellers oppfordrer vi deg til å bruke praksisperioden godt. Sett deg inn i alle læringsmulighetene som finnes der du er i praksis. Ta ansvar for egen læring og progresjon, og be om veiledning når du har behov for det.

 

 

OUS jobber aktivt med å kunne legge til rette for, og tilby deg som student et godt læringsmiljø under din tid her på sykehuset. Sett deg inn i alle læringsmulighetene som finnes der du er i praksis. Ta ansvar for egen læring og progresjon, og be om veiledning når du har behov for det.

Vi ser frem til å møte deg, og håper du får en lærerik og fin tid hos oss.

Lykke til i praksis!

Fant du det du lette etter?