Sykepleier

Dine muligheter ved OUS

Som sykepleier har du mange muligheter til å bygge og utvikle din kompetanse innen ulike fagområder. Ved Oslo universitetssykehus blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass.  Her finner du noen av Norges ledende eksperter innenfor sine felt og personer med lang erfaring innenfor de forskjellige fagmiljøene. Bli bedre kjent med hva som skal til for å jobbe innen noen av våre fagområder her;

 

«Du er god på kommunikasjon – vi vil gjøre deg bedre»
- Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral 

 


«Kun det beste til de minste»
- Nyfødtintensiv

 


«Vi skal være ledende innen avansert intensivbehandling»
- Generell intensiv

 

 

«Vi skal ha pasientens ønsker, behov og mål i fokus»
- Rus- og avhengighetsbehandling

 

 

«Å skape endring gjennom kvalitet, kunnskap, respekt og samarbeid»
- Sykepleier i regional sikkerhetsseksjon

 

 

 

 

«Operasjonssykepleier innen ortopedi - bare for de sterkeste?»
- Operasjon ortopedi

 

 


 

 
 

 

 

Hvorfor bli spesialsykepleier?

Hør hvorfor operasjonssykepleier Cathrine Nordahl Hanssen og anestesisykepleier Ingrid Von Zernichow valgte å bli spesialsykepleiere

 

 


 

 

Fant du det du lette etter?