Våre ledige stillinger

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.

Ledige stillinger

Vårt behov for arbeidskraft er ikke bare innen helsefag, vi har også behov for teknisk, økonomisk og administrativ kompetanse.

Se våre ledige stillinger

Utdanningsstillinger

Oslo universitetssykehus har stort behov for spesialsykepleiere og lyser jevnlig ut stillinger hvor du kan ta en spennende videreutdanning samtidig som du mottar lønn fra sykehuset. Du kan lese mer om hva en utdanningsstilling innebærer her.

Personalformidling

Ekstravakt eller fast ansatt via Personalformidling
Personalformidling er Oslo universitetssykehus sin interne bemanningsseksjon. Vi formidler pleiepersonell til hele Oslo universitetssykehus for kortere eller lengre oppdrag.

Du kan jobbe som følgende:

 • Fast ansatt i bemanningspool
  I Personalformidling sin bemanningspool ansettes spesialsykepleiere, sykepleiere, jordmødre, helsesekretærer, sekretærer og HR-konsulenter i 100 % fast stilling. Vi ansetter også sykepleierstudenter, medisinstudenter og jordmorstudenter i 22 % fast stilling som pleiemedhjelper. Dette er en fleksibel stilling som det skal være mulig å kombinere med studier
 • Timebetalt ekstravakt
  Personalformidling rekrutterer og ansetter timebetalte ekstravakter til stillingsgruppene; spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere og pleiemedhjelpere. Vi har kontinuerlige utlysninger for stilling som timebetalt ekstravakt i Personalformidling.

Hvordan søke jobb hos Personalformidling
For å kunne jobbe via Personalformidling har vi følgende krav til kvalifikasjoner hos våre ansatte. For pleiemedhjelpere, medisinstudenter og sykepleiestudenter er dette:

 • Pleiemedhjelpere: 600 timers pleieerfaring fra sykehus/sykehjem (dette må dokumenteres med tjenestebevis før eventuelt intervju)
 • Medisinstudenter/sykepleierstudenter under utdanning: 600 timers pleieerfaring fra sykehus/sykehjem (dette må dokumenteres med tjenestebevis før eventuelt intervju)
 • Sykepleierstudenter etter 3. semester: 200 timer pleieerfaring fra sykehus/sykehjem (dette må dokumenteres med tjenestebevis før eventuelt intervju)
 • Sykepleiestudenter 6. semester: Bekreftelse på studieforløp
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Ønsker du å benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller?
Søk nå og ta del i arbeidshverdagen ved landets største sykehus! Når du jobber via oss, vil du være en ressurs ved både akutte og planlagte behov.

 

Mangfold
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Fant du det du lette etter?