Ledelsen ved Oslo universitetssykehus

Administrerende direktør, stabsdirektører og klinikkdirektører utgjør sykehusledelsen.

Administrerende direktør

Foto av adm.dir Bjørn erikstein

Bjørn Erikstein
administrerende direktør
Direktørens kontor


Viseadministrerende direktører og stabsdirektører

  
Foto av viseadm. dir

Lisbeth Sommervoll
viseadministrerende direktør
Medisin, helsefag og utvikling

      
Foto av viseadm dir

Morten Reymert
viseadministrerende direktør
Økonomi, juridisk og IKT
  Foto av dir PSI

Sølvi Andersen
konst. direktør
Pasientsikkerhet, samhandling og internasjonalt samarbeid 
 


  Foto av dir. FIU

Erlend Smeland
direktør
Forskning, innovasjon og utdanning

 


Foto av dir. komm.

Annelene Foss Svingen
direktør
Kommunikasjon
 Foto av dir HR

Morten A. Meyer
direktør
HR
  

Klinikkledelse


Foto av dir PHA


Marit Bjartveit
klinikkleder
Klinikk psykisk helse og avhengighet

   

 Foto av dir MED

Lena Gjevert
klinikkleder
Medisinsk klinikk

   
  Foto av dir NEV
Eva Bjørstad
klinikkleder
Nevroklinikken
 

 
 
Foto av dir KVI
Bjørn Busund
klinikkleder
Kvinneklinikken


 

Foto av dir KRESigbjørn Smeland
klinikkleder
Kreftklinikken


  

Foto av dir HLK
Otto Smiseth
klinikkleder
Hjerte-, lunge- og karklinikken
 Foto av dir AKU
Øyvind Skraastad
klinikkleder
Akuttklinikken


   
  
Foto av dir KLM
Lars Eikvar
klinikkleder
Klinikk for laboratoriemedisin 

​​Foto av dir OPK
Rolf Riise
klinikkleder
Ortopedisk klinikk ​
Foto av dir HHK
Kim Alexander Tønseth
klinikkleder
Hode- hals og rekonstruktiv kirurgiFoto av dir. BAR
Terje Rootwelt
klinikkleder
Barne- og ungdomsklinikken

 
 


Foto av dir KKT
Morten Tandberg Eriksen
klinikkleder
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
 

 


Foto av dir PRE
Terje Strand
klinikkleder
Prehospital klinikk   
Foto av dir KRN
Hans Jørgen Smith
klinikkleder
Klinikk for radiologi og nukleærmedisinFoto av leder av OSS
Geir Teigstad
leder
Oslo sykehusservice


Styret

Les mer om styret og styresaker