Ledelsen ved Oslo universitetssykehus

Administrerende direktør, stabsdirektører og klinikkdirektører utgjør sykehusledelsen.

Administrerende direktør

  

Foto av konst. adm.dir

Morten Reymert
konst. administrerende direktør
Direktørens kontor

Viseadministrerende direktører og stabsdirektører

Foto av viseadministrerende direktør

Morten Reymert
viseadministrerende direktør
Økonomi, juridisk og IKT
  

Foto av dir PSI

Sølvi Andersen
direktør
Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling

 

Foto av dir. FIU

Erlend Smeland
direktør
Forskning, innovasjon og utdanning

Foto av Børge Einrem Børge Einrem  
direktør
Kommunikasjon


Foto av Susanne
Susanne Flølo
direktør
HR og personal 


Foto av Hilde Myhren
Hilde Myhren
direktør
Medisin og helsefag

Klinikkledelse

Foto av dir PHA

Marit Bjartveit
klinikkleder
Klinikk psykisk helse og avhengighet

Foto av klinikkleder

Morten Mowe
klinikkleder
Medisinsk klinikk

Foto av Eva Bjørstad

Eva Bjørstad
klinikkleder
Nevroklinikken

Foto av dir KVI
Bjørn Busund
klinikkleder
Kvinneklinikken

Sigbjørn Smeland

Sigbjørn Smeland
klinikkleder
Kreftklinikken

Foto av Otto Smiseth

Otto Smiseth
klinikkleder
Hjerte-, lunge- og karklinikken

Øyvind Skraastad

Øyvind Skraastad
klinikkleder
Akuttklinikken

Foto av dir KLM
Lars Eikvar
klinikkleder
Klinikk for laboratoriemedisin

​​Foto av dir OPK
Rolf Riise
klinikkleder
Ortopedisk klinikk

Foto av Kim Tønseth

Kim Tønseth
klinikkleder
Hode- hals og rekonstruktiv kirurgi

Foto av dir BAR
Terje Rootwelt
klinikkleder
Barne- og ungdomsklinikken

Foto av Morten Tandberg Eriksen

Morten Tandberg Eriksen
klinikkleder
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon

Foto av Sindre Mellesmo

Sindre Mellesmo
klinikkleder
Prehospital klinikk

Paulina
Paulina B Due-Tønnessen
klinikkleder
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin

 

  

Geir Teigstad
Geir Teigstad
leder
Oslo sykehusservice

Styret

Les mer om styret og styresaker 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.