Ledelsen ved Oslo universitetssykehus

Administrerende direktør, stabsdirektører og klinikkdirektører utgjør sykehusledelsen.

Administrerende direktør

  

Foto av konst. adm.dir

Bjørn Atle Bjørnbeth
administrerende direktør
Direktørens kontor

Viseadministrerende direktører og stabsdirektører

Foto av viseadministrerende direktør

Morten Reymert
viseadministrerende direktør
Økonomi, juridisk og IKT
  

Foto av dir PSI

Sølvi Andersen
direktør
Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling

 

Foto av dir. FIU

Erlend Smeland
direktør
Forskning, innovasjon og utdanning

Foto av Børge EinremBørge Einrem  
direktør
Kommunikasjon


Foto av Susanne
Susanne Flølo
direktør
HR og personal 


Foto av Hilde Myhren
Hilde Myhren
direktør
Stab medisin, helsefag og beredskap (MHB)

Foto av Just Ebbesen
Just Ebbesen
prosjektdirektør
Nye Oslo universitetssykehus

Klinikkledelse

Foto av dir PHA

Marit Bjartveit
klinikkleder
Klinikk psykisk helse og avhengighet

Foto av klinikkleder

Morten Mowe
klinikkleder
Medisinsk klinikk

Foto av Eva Bjørstad

Eva Bjørstad
klinikkleder
Nevroklinikken

Foto av Marit Lieng

Marit Lieng
klinikkleder
Kvinneklinikken

Sigbjørn Smeland

Sigbjørn Smeland
klinikkleder
Kreftklinikken

Foto av Otto Smiseth

Thor Edvardsen
fungerende klinikkleder
Hjerte-, lunge- og karklinikken

Øyvind Skraastad

Øyvind Skraastad
klinikkleder
Akuttklinikken

Foto av Andreas Matussek  
Andreas Matussek
klinikkleder
Klinikk for laboratoriemedisin

​​Foto av dir OPK
Rolf Riise
klinikkleder
Ortopedisk klinikk

Foto av Kim Tønseth

Kim Tønseth
klinikkleder
Hode- hals og rekonstruktiv kirurgi

Foto av dir BAR
Terje Rootwelt
klinikkleder
Barne- og ungdomsklinikken

Foto av Morten Tandberg Eriksen

Morten Tandberg Eriksen
klinikkleder
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon

Foto av Sindre Mellesmo

Sindre Mellesmo
klinikkleder
Prehospital klinikk

Paulina
Paulina B Due-Tønnessen
klinikkleder
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin

 

  

Geir Teigstad
Geir Teigstad
leder
Oslo sykehusservice

Styret

Les mer om styret og styresaker 

Fant du det du lette etter?