Nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Det nye klinikkbygget skal stå ferdig i 2023, og vil inneholde de fleste av funksjonene som er i nærheten av pasientene på Radiumhospitalet.

Bildet viser en pasient som ligger i en seng på et sykehus.

Skissebilde: Helse Sør-Øst

Vi skal bygge en helhetlig struktur på Radiumhospitalet, med oversiktlig atkomst for ansatte, pasienter og transport. Det nye klinikkbygget består av to byggvolumer; behandling- og sengebygg som kobles på de eksisterende byggene. Det nye klinikkbygget skal stå ferdig i 2023, og vil inneholde de fleste av funksjonene som er i nærheten av pasientene på Radiumhospitalet: sengeavdelinger, poliklinikker med dagområde til infusjon og kjemoterapi, operasjonsavdeling med tilhørende pre- og postenheter, bildediagnostikk og laboratorierprøvetaking, i tillegg til ny hovedinngang ankomst og pasientservicefunksjoner. På sengepostene vil alle få enerom med egne bad. 

Klinikkbygget skal også inneholde universitetsarealer integrert i kliniske områder, med egne arealer som Universitetet i Oslo skal bruke til forskning og undervisning.

Dagens klinikkbygg skal foreløpig ikke rives. Det skal inneholde tekniske funksjoner og noen andre funksjoner, som for eksempel laboratoriet i de laveste etasjene. Funksjoner for strålebehandling og nukleærdiagnostikk blir liggende i de gamle byggene, sammen med kontorerfunksjoner og forskning som ikke må ligge i nærheten av har samme behov for pasientenenærhet.​


Fakta om klinikkbygget

  • Bruttoareal: ca 33 000 kvadratmeter
  • 155 senger
  • 10 operasjonsstuer
  • 43 dagplasser
  • 61 poliklinikkrom
  • 20 overvåkingsrom
  • Prosjektkostnad: 2 288 millioner kroner
  • Overordnet IKT-program: 233 millioner kroner
  • Byggestart i 2020, med ferdigstillelse i 2023
Fant du det du lette etter?