HELSENORGE
Illustrasjon av Livsvitenskapsbygget

OUS i Livsvitenskapsbygget 2026

I 2026 flytter store deler av Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) inn i Norges største og mest avanserte forskning- og innovasjonsbygg

Livsvitenskapsbygget blir et nybygg for kjemi, farmasi og livsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). Bygget gjør en samling av felles teknologi og utstyr mulig, som vil bidra til større kapasitet og møte framtidens behov for avansert diagnostikk. Målet er å utvikle et ledende miljø innen livsvitenskap og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området. Livsvitenskapsbygget skal bidra til å bygge ned grenser mellom grunnleggende vitenskap i kjemi, farmasi og biovitenskap/medisin og koble på beregningsorientert vitenskap, bio- og nanoteknologi og kunstig intelligens. 

Klinikk for laboratoriemedisin er det største fagmiljøet i Norge innen helserettet laboratorievirksomhet, og har et nært samarbeid med UiO. Store deler av klinikken skal flytte inn i bygget.

Statsbygg er byggherre for Livsvitenskapsbygget. Les mer om prosjektet på nettsidene til Statsbygg​ og Universitetet i Oslo.

Programleder for OUS i Livsvitenskapsbygget er Tine Hildisch.

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Bakgrunn for ​hvorfor OUS går inn byggeprosjektet​

Helse og pasientbehandling blir et fjerde element i Livsvitenskapsbygget ved at OUS kommer inn i prosjektet. Vurderingen av at KLM skal inn i Livsvitenskapsbygget belager seg på et kunnskapsgrunnlag utarbeidet av OUS/HSØ, UiO og Statsbygg, samt flere arbeidsgrupper, tillitsvalgte og vernetjenesten som har deltatt aktivt.

Det var på bakgrunn av prosjektets finansielle utfordringer at rapporten «Veien videre for Livsvitenskapsbygget – vurdering av alternative løsninger» ble utarbeidet. Rapporten ga grunnlag for å utvikle et kunnskapsgrunnlag for mulig innplassering av funksjoner fra OUS i Livsvitenskapsbygget.

Skisser

Bildet viser en skisse av det planlagte Livsvitenskapsbygget i Oslo.

Illustrasjon: Arkitekt Ratio/Mir

Bildet viser en skisse av det planlagte Livsvitenskapsbygget i Oslo.

Illustrasjon: Arkitekt Ratio/Mir

Bildet viser en skisse av det planlagte Livsvitenskapsbygget i Oslo.

Illustrasjon: Arkitekt Ratio/Mir


Har du spørsmål om OUS i Livsvitenskapsbygget?

Ta kontakt med oss på nyeous@ous-hf.no.

Tidslinje, OUS i Livsvitenskapsbygget

 1. 2026

  Planlagt innflytting i ferdig bygg.

 2. 2022

  Februar: Programmeringsprosessen er utvidet i tid. Underlagene for funksjoner, utstyr og infrastruktur skal fryses før sommeren.

  Mai/juni: OUS skal befinne seg på samme detaljeringsnivå som UiO og prosjektet.

 3. 2021

  Januar: Helse Sør-Øst (HSØ) ber OUS utrede en mulig samling av deler av deres virksomhet sammen med UiOs virksomhet i Livsvitenskapsbygget. Det tas sikte på at OUS skal leie en tredjedel av Livsvitenskapsbygget og at store deler av Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) skal inn i bygget.

  Juni: HSØs utredning blir styrebehandlet. Styret vedtar at flyttingen av store deler KLM til Livsvitenskapsbygget skal realiseres.

  September: OUS starter arbeidet med forprosjekt/detaljfase for programmering, funksjoner og utstyr.

  Oktober: Regjeringen vedtar å utvide kostandsrammen for Livsvitenskaps-prosjektet slik at OUS også skal inn i bygget.

 4. 2020

  Februar: Statsminister Erna Solberg tok første spadetak (med gravemaskin).

  August: Midlertidig stopp i byggeprosjektet på grunn av finansielle utfordringer.

  November: Regjeringen tar sikte på å få noen funksjoner fra OUS innplassert i det planlagte bygget.

 5. 2018

  Kunnskapsdepartementet gir Statsbygg i oppdrag å realisere prosjektet Nybygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved UiO

 6. 2015

  Statsbygg leverer skisseprosjektet til Kunnskapsdepartementet

Fant du det du lette etter?