Illustrasjon av Livsvitenskapsbygget

OUS i Livsvitenskapsbygget

Som en del av Universitetet i Oslos Livsvitenskapsbygg er det nå bestemt at Oslo universitetssykehus skal inn.

Livsvitenskapsbygget er et nybygg for kjemi, farmasi og livsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Målet med satsningen er å utvikle et ledende miljø innen livsvitenskap og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området.

OUS ser på det som en spennende mulighet og det er vurdert at deler av dagens Klinikk for laboratoriemedisin kan legges til Livsvitenskapsbygget. Det vil gi faglige og forskningsmessige synergier, samt driftsmessige gevinster. Videre vil det bidra til å realisere målene for Livsvitenskapsbygget, og støtte opp under Oslo kommunes strategi for Oslo Science City.

Les mer om UiO:Livsvitenskap på nettsiden til Universitetet i Oslo her.

Følg oss på Facebook og bli med på reisen til Nye OUS.

Tverrfaglig samlokalisering

Livsvitenskapsbygget skal bidra til å bygge ned grenser mellom grunnleggende vitenskap i kjemi, farmasi og biovitenskap/medisin og koble på beregningsorientert vitenskap, bio- og nanoteknologi og kunstig intelligens. At OUS går inn i Livsvitenskapsbygget vil bringe inn helse og pasientbehandling som et fjerde element som tilfører en ny dimensjon til prosjektet. OUS forskningsaktivitet er stor og omfatter flere forskningsmiljøer som produserer medisinsk forskning. Livsvitenskapsbygget gjør en samlokalisering rundt felles teknologi og utstyr mulig, som vil bidra til større kapasitet og møte framtidens behov for avansert diagnostikk.

Klinikk for laboratoriemedisin utgjør det største fagmiljøet i Norge innen helserettet laboratorievirksomhet, og har et nært samarbeid med UiO. Vurderingen av at klinikken skal inn i Livsvitenskapsbygget belager seg på et kunnskapsgrunnlag utarbeidet av OUS/HSØ, UiO og Statsbygg, samt flere arbeidsgrupper, tillitsvalgte og vernetjenesten som har deltatt aktivt.

Bakgrunn

Det var på bakgrunn av prosjektets finansielle utfordringer at rapporten «Veien videre for Livsvitenskapsbygget – vurdering av alternative løsninger» ble utarbeidet. Rapporten ga grunnlag for å utvikle et kunnskapsgrunnlag for mulig innplassering av funksjoner fra OUS i Livsvitenskapsbygget.

Har du spørsmål om OUS i Livsvitenskapsbygget?

Ta kontakt med oss på nyeous@ous-hf.no.

Fant du det du lette etter?