Nyheter

Nyheter fra hele sykehuset - fra ledelsen, klinikker og avdelinger.

Nyheter

20.03.2017

Setter teknologi på spissen

Å sette bedøvelse med sprøyte kan i visse tilfeller være risikabelt.
16.03.2017

Grønn stær rammer også barn

Flere tusen nordmenn har grønn stær uten selv å være klar over det. Tidlig oppdagelse kan bremse sykdomsutviklingen.
15.03.2017

To nye sentre for fremragende forskning

To nye forskningsmiljøer med tilknytning til sykehuset har fått status som Senter for fremragende forskning (SFF).
07.03.2017

Se opp for falske fakturaer fra sykehuset

Vi er blitt oppmerksomme på at det sendes ut falske fakturaer i sykehusets navn,
01.03.2017

Vil forstå kreftcellenes evne til å reparere DNA-skade

Kan det å forstå hvordan kreftceller reparerer DNA-skade etter stråling bidra til å forbedre stråleterapi ved kreft? Det ønsker månedens forsker ved Oslo universitetssykehus Randi Gussgard Syljuåsen å finne ut av.  
01.03.2017

Fem år med utvidet nyfødtscreening

Sivilingeniøren og legen Asbjørn Følling var den første i verden som påviste at en feil i metabolismen kan medføre irreversible hjerneskader. I dag er Føllings sykdom en av 23 sykdommer som testes gjennom nyfødtscreeningen i Norge.
28.02.2017

Nytt e-læringskurs: Epilepsi og mestring

E-læringskurset er laget i samarbeid med pasienter og pårørende. Det er interaktivt og med lyd og video. Kurset skal bidra til bedre livskvalitet gjennom økt forståelse, egenmestring og sikkerhet.
17.02.2017

Feilklassifisering av genvariant i bryst- og eggstokkreftgen

Pasienter som etter genetisk utredning får påvist høy risiko for arvelig brystkreft kan få tilbud om forebyggende fjerning av brystvev evt, også eggstokker. I perioden 2008 til 2014 har 21 kvinner som hadde fått beskjed om at de hadde en sp...
16.02.2017

Rettsmedisinske fag: Nye telefonnumre og e-postadresser fra 20. februar

Fra mandag 20. februar 2017 får Avdeling for rettsmedisinske fag nye telefonnumre og e-postadresser.
14.02.2017

Barnekreft er annerledes

Kreft hos barn skiller seg fra kreft hos voksne på mange måter. Det er en katastrofe når det rammer en familie – men overlevelsen er heldigvis høy ved de fleste krefttyper.
14.02.2017

ADHD Forskningsnettverk – utlysning av forskningsmidler

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) har ansvar for å drive Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD. Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeu...
14.02.2017

Fra cellegift til transplantasjon

Siden 2006 har en forskningsgruppe forsket på et nytt behandlingstilbud til pasienter med tykk- og endetarmskreft med spredning til kun lever, en pasientgruppe som vanligvis har dystre framtidsutsikter. De får transplantert inn en ny lever....
07.02.2017

Vi trenger flere nyredonorer

Norge er blant de fremste i Europa når det gjelder nyretransplantasjoner. Men tilgang til organer har de siste årene vært synkende.
01.02.2017

Fransk delegasjon til NevSom for å lære om inkludering av personer med autisme

Midt i januar besøkte representanter fra Frankrike NevSom for å undersøke hvordan det jobbes i Norge med for å inkludere personer med autisme i barnehage, skole- og arbeidsliv. – Det er stor forskjell mellom de europeiske landene når det gj...
20.01.2017

- En viktig arena for rekruttering

OUS tilbyr årlig 2000 praksisplasser til studenter innen helse- og sosialfaglige utdanninger. Mange velger å jobbe der de tidligere har hatt praksis.
17.01.2017

Fastlege anbefaler sykehusenes nettsider

– Mange pasienter søker etter diagnoser og behandlinger på nett. Behovet for gode nettsider som er kvalitetssikret av helsepersonell er derfor stort. Jeg vil anbefale pasientene mine å bruke nettsidene til sykehusene, sier fastlege Steffen Krogh Vadseth.
13.01.2017

Bruk nettsidene til å forberede deg

– En velinformert pasient opplever større trygghet og mestring. Bruk nettsidene til sykehuset for å forberede deg før du skal til behandling, oppfordrer Sol-Britt Molin – jordmor, sykepleier og koordinator for pasientinformasjon ved Olafiak...
11.01.2017

Nyttig dom over nye nettsider

«Dette var oversiktlig!» Tilbakemeldingene fra pasienter som har brukertestet sykehusenes nettsider er positive. Men det var også noen læringspunkter for oss som vil gjøre opplevelsen på nett enda bedre.
09.01.2017

Pasientens helsetjeneste på nett

Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage ny, felles nettløsning, lyttet de til den aller viktigste stemmen: pasientens.
06.01.2017

Får 15 millioner euro til MS-forskning

Et nytt globalt konsortium kalt «MultipleMS», der Oslo universitetssykehus er med, har fått en bevilgning på 15 millioner euro av EU som del av Horizon2020 programmet
03.01.2017

Rettsmedisinske fag inn i OUS

Fra 1. januar er rettsmedisinske fag overført fra Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus. De er nå organisert som en avdeling i Klinikk for laboratoriemedisin.
22.12.2016

Barn på sykehus må bli hørt

-For førskolebarn er kroppen hellig. Ingenting skal inn, og ingenting skal ut. Ingen får stikke hull i huden eller tappe blod uten videre. Sånn er det bare, sier psykologspesialist Maren Lindheim i Barne- og ungdomsklinikken i OUS.
22.12.2016

En stille oase når livet blir tungt

De hvitmalte murveggene i kirken til det 161 år gamle sykehuset på Gaustad er kalde. Det er høyt under det gotiske taket. Akustikken er markant. Likevel er det varmen i kirkerommet du først merker.
22.12.2016

Medisinsk/biologisk aldersvurdering som grunnlag for UDIs aldersfastsettelse

Oslo universitetssykehus ved rettsmedisinske fag har fra 1. januar 2017 et nasjonalt faglig ansvar for medisinske aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere.
20.12.2016

Tildeling av sentrale forskningsmidler 2017

Sykehuset har siden 2013 lyst ut midler som skal stimulere til infrastruktur- eller etableringstiltak innen biobank- og registerfeltet. Nå er innstillingen for 2017 klar.
19.12.2016

Digital kommunikasjon med pasienter

Forskning viser at Internettbaserte spørsmål- og svartjenester mellom pasienter og helsepersonell kan bidra til bedre kvalitet på helsetjenesten og bedre sykdomsmestring for pasientene.
14.12.2016

Livsviktig behandling tilgjengelig på Rikshospitalet

Benmargstransplanterte pasienter har fått tilbud om livsviktig behandling på Rikshospitalet.
13.12.2016

Nå kan du lese journalen din på nett

Nå blir det enklere for alle å lese journalen, for nå er den tilgjengelig over internett gjennom minjournal.no.
12.12.2016

Ny metode får kroniske smertepasienter ut i jobb

Kan pasienter med sterke kroniske smerter komme tilbake i jobb? Dette spørsmålet ønsket forskere ved OUS å finne svar på. Nå tester de ut en ny metodikk for å hjelpe mennesker med langvarige smertetilstander tilbake til jobb. De foreløpige...
09.12.2016

Jakten på kreftceller som sprer seg

For best prognose og behandling av pasienter er det viktig å forstå mekanismene bak spredning av kreft. Forskere har nå funnet at ved brystkreft sprer kreftcellene seg først etter en viss progresjon i svulsten.
07.12.2016

Oslo universitetssykehus forsker på antibiotikaresistens

Overforbruk av antibiotika har ført til at mange bakterier har blitt motstandsdyktige, eller resistente mot medisinen. Med ferske midler fra Oslo universitetssykehus (OUS) er forskningsnettverket Turning the Tide of Antimicrobial resistance...
02.12.2016

AMD: den vanligste årsaken til blindhet i den vestlige verden

De første symptomene på Makuladegenerasjon (AMD) kan være vansker med å lese, gjenkjenne ansikter og se fine detaljer. Etter noen år vil ting midt i synsfeltet se sløret eller forvrengt ut.
02.12.2016

-Klart jeg stiller opp i kliniske studier

Esther (52) har nettopp fått diagnosen benmargskreft. Få dager senere sitter hun på kontoret til lege Fredrik Schjesvold i Oslo universitetssykehus. Han har i løpet av de siste to årene bygget opp Nordens største senter for benmargskreftstudier.
29.11.2016

Endring av protesevirksomheten ved Oslo universitetssykehus

Fra 1. desember 2016 vil all protesekirurgi av hofter og knær ved Ortopedisk avdeling OUS foregå ved Ullevål Sykehus.
28.11.2016

Ny metode for å forebygge blodmangel hos foster

Gravide som er RhD negativ, tar nå en blodprøve i uke 24 for å teste om fosteret er RhD positiv.
24.11.2016

Utvekslingsprogram fortsetter på et av Asias største barnesykehus

Tre år med utveksling av helsepersonell fra Oslo universitetssykehus (OUS) og JK Lone Hospital i Jaipur har gitt resultater, og nytt samarbeidsprosjekt starter i 2017 på Kalawati Saran Children's Hospital i New Delhi.
21.11.2016

Åpenhet om psykiske lidelser - NRK-Helene sjekker inn

Tirsdag 22. november klokken 21.30 viser NRK en dokumentar der programleder Helene Sandvig flytter inn på Klinikk psykisk helse og avhengighet, Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP).
18.11.2016

Priser for fremragende forskningsartikler 1. halvår 2016

Seks forskningsgrupper mottok fredag priser for fremragende forskningsartikler publisert i første halvår av 2016.
17.11.2016

Ny styreleder ved Oslo universitetssykehus HF

Gunnar Bovim er i dag oppnevnt som ny styreleder for Oslo universitetssykehus.
17.11.2016

Kvinner som lekker fortjener forskning

Er du en av mange kvinner som kvier seg for å oppsøke lege med ufrivillig vannlating eller underlivsfremfall?
16.11.2016

Ny app og nettside: Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) har ledet arbeidet med Norges første kunnskapsbaserte retningslinje om epilepsi. Retningslinjen gir helsepersonell, pasienter og pårørende råd og anbefalinger om hele epilepsiforløpet.
11.11.2016

Epilepsi - fakta og førstehjelp

Rundt 70 millioner på verdensbasis har epilepsi og langt fra alle får krampeanfall. Vi skal lede deg gjennom hva sykdommen er og hvordan du kan hjelpe under et anfall. Og fortelle noen ting du ganske sikkert ikke visste.
04.11.2016

Nå får endelig pasientene melding om hvor de skal møte opp

Pasienter med time på Oslo universitetssykehus (OUS) får påminnelse på SMS noen dager før timen. Problemet har imidlertid vært at oppmøtested ikke har vært angitt i SMS-varselet. Det gjør vi noe med nå.
01.11.2016

Vi har fått nye nettsider – lettere for pasienten å finne fram

1. november er Oslo universitetssykehus på lufta med nye internettsider. Dette skal være pasientenes nettside som tar utgangpunkt i pasientenes behov før, under og etter behandling hos oss.
01.11.2016

Fra 1.november blir det lettere å sende henvisninger til OUS

Fra 1.november 2016 blir enklere for de som skal sende henvisninger til OUS fordi det blir færre adresser å forholde seg. Endringene skal bidra til at alle henvisninger kun går elektronisk og ikke som post/papir.
27.10.2016

Har du høyt blodtrykk til tross for behandling?

Du kan bli med i en studie som undersøker effekten av en ny type blodtrykksenkende medisin.
27.10.2016

Godkjenner immunterapi for lungekreftpasienter

September 2016 sa Beslutningsforum ja til bruk av immunterapi som behandling av lungekreft med spredning ved norske helseforetak. Hittil er det kun private sykehus som har tilbudt behandlingen, og pasientene har måtte betale for den selv.
27.10.2016

Er det ytringsfrihet ved OUS?

Hvordan er klimaet for varsling ved Oslo universitetssykehus, og føler våre ansatte at de har ytringsfrihet, spesielt i problematiske saker?
27.10.2016

Lavterskeltilbud med mulighet for svette

Anders Brørby er Aktivitetsleder for barna på OUS. Og på Fritidsrommet på Barne- og ungdomsklinikken kommer mange barn og unge få et avbrekk fra sykehushverdagen. Mens foreldrene sitter og ser på.
25.10.2016

Små grep ga innovasjon i praksis

Samarbeid gir ofte gode resultater. Denne gangen førte det til forbedring både for pasientene, behandlingsteamet og sykehusets økonomi. Et kinderegg!
Se flere nyheter()