Nyheter

Nyheter fra hele sykehuset - fra ledelsen, klinikker og avdelinger.

Nyheter

 • 12.04.2019
  Aker+Ullevål=sant?

  To rapporter sendes fra Oslo universitetssykehus til Helse Sør-Øst 12 .april. Den ene viser hvilke utredninger som er gjort fram til i dag angående Ullevål. Den andre rapporten viser at det er svært utfordrende å gjennomføre en trinnvis fly...

 • 12.04.2019
  Pasientenes stemmer former framtidens smerteforskning

  For første gang på den årlige smertekonferansen til The Scandinavian Association for the Study of Pain ble det gjennomført en workshop der brukerrepresentanter deltok sammen med forskere.

 • 04.04.2019
  Kan man flytte Rikshospitalet til Ullevål sykehus?

  Styret i Helse Sør-Øst vedtok 31. januar å belyse Ullevål som alternativ lokalisering til Rikshospitalet/Gaustad. HSØ har bedt OUS om å vurdere hvordan man kan flytte Rikshospitalet til Ullevål. 

 • 21.03.2019
  Genetikkens mysterier

  Det er ikke så sjeldent å ha noe sjeldent - eller å ha en arvelig tilstand i familien.

 • 11.03.2019
  Nye bygg og samling av fagmiljøer er viktigst for brukerutvalget

  Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus er opptatt av å få på plass nye sykehusbygg i Oslo så raskt som mulig, og ikke hvor de skal bygges. – Vi vil ha et nytt og moderne sykehus så raskt som mulig. Om det ligger på Gaustad eller Ullevå...

 • 04.03.2019
  Personer med Tourettes syndrom og erfaringer med spesialisthelsetjenesten

  En brukerundersøkelse utført av NevSom og Norsk Tourette Forening viser at mange med Tourettes syndrom har tilleggsvansker som ADHD, tvang, angst og søvnproblemer. Undersøkelsen har hatt som mål å kartlegge brukernes erfaringer med spesiali...

 • 27.02.2019
  En ung mann med narkolepsi forteller

  Simen er 22 år, og bor sammen med sine foreldre i et tettsted utenfor Oslo. Han har (foreløpig) ikke førerkort, og på grunn av sin diagnose kan han ikke ta kollektiv trafikk, da han sovner på buss og tog, og sitter på for langt. Derfor tar...

 • 26.02.2019
  De første vanlige genvarianter som fører til autisme er funnet

  Vanlig variasjon i genene kan føre til autisme og andre tilstander. Den Norske BUPGEN-studien har deltatt i oppdagelse av genvarianter som henger sammen med autismespekterdiagnoser (ASD) og særlig Asperger syndrom. I en studie av 19 000 per...

 • 25.02.2019
  Narkolepsi: Nordisk samling

  Det 6. Nordiske symposium om narkolepsi ble arrangert i Uppsala i februar. Her var to dager til ende viet forskjellige aspekter om narkolepsi, med Nordens fremste eksperter på området.

 • 21.02.2019
  Hvorfor får vi smerter? Og hva kan vi gjøre med det?

  Hør professor Audun Stubhaug fortelle i Revmapodden om hvorfor vi får smerte og om hvordan den kan behandles !

 • 19.02.2019
  Trening så tidlig som mulig etter alvorlig hjertesykdom virker

  En ny viktig studie viser svært gode langtidsresultater for pasienter som starter hjerterehabilitering tidlig etter sykehusoppholdet. Studien viser også at det virker for folk i alle aldre og for folk med svært forskjellige utgangspunkt.

 • 12.02.2019
  Trenger nye og gode sykehusbygg i Oslo

  Byggeplanene for Oslo universitetssykehus innebærer at det skal være nyfødtintensivavdeling på framtidens nye Aker sykehus. Planene prioriterer også satsing på og samling av psykisk helsevern og rusbehandling.

 • 11.02.2019
  Persontilpasset behandling av inflammatorisk tarmsykdom

  Oslo universitetssykehus vil spille en nøkkelrolle i et nytt forskningsprosjekt på tvers av de nordiske landene. Målet er mer presisjon i behandlingen av inflammatorisk tarmsykdom.

 • 04.02.2019
  Sjeldent tilbud for unge med diabetes og ADHD i regi av OUS

  Familiekurs med fokus på ADHD og diabetes arrangeres av NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser, i samarbeid med Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes.

 • 31.01.2019
  Nytt ungdomsråd for perioden 2019-2021

  Oslo universitetssykehus opprettet sitt første ungdomsråd i 2012. Nye medlemmer har kommet og gått og nå har Ungdomsrådet for neste periode hatt sitt første møte.

 • 14.01.2019
  Delirium og demens

  Leiv Otto Watne bruker spinalvæske for å finne sammenhenger mellom delirium og demens. Lovende resultater har allerede gitt verdifull ny kunnskap.

 • 27.12.2018
  Ved Oslo universitetssykehus øver vi til vi blir gode

  Gjentatt trening i halvskalasimulering er nøkkelen til trygghet og ro i de uforutsette situasjonene skal vi tro en engasjert gjeng på Lungemedisinsk sengepost. De går «above and beyond» for pasientsikkerheten.

 • 06.12.2018
  Styret anbefaler å gå videre til forprosjekt

  Styret ved Oslo universitetssykehus vedtok 6. desember å ta konseptrapporten for Aker og Gaustad til etterretning og anbefale Helse Sør-Øst RHF å legge rapporten til grunn for videre arbeid med forprosjekt for utbygging på Aker og Gaustad.

 • 04.12.2018
  Gruppetrening mot tics

  Hver torsdag formiddag møtes to damer og en mann i de ærverdige gamle lokalene til Gaustad på Rikshospitalet. De har til felles at de alle tre har Tourettes syndrom, en diagnose som blant annet fører til ufrivillige muskelrykninger og vokal...

 • 03.12.2018
  Tverrfaglig samarbeid for kreftpasientens hjerte

  Kardio-onkologisk poliklinikk er et rykende ferskt tilbud til pasienter som får kreftbehandling som belaster hjertet.

 • 27.11.2018
  - Vi ønsker å hjelpe ALS-pasienten til å leve med sykdommen

  ALS-teamet ved OUS Ullevål ble startet i 1997, som et av de første i landet. I starten var det lege, sykepleier, fysioterapeut, sosionom og ergoterapeut som utgjorde det tverrfaglige teamet. Frem til i dag har teamet vokst og inkluderer ogs...

 • 26.11.2018
  Kreftpasienters livskvalitet bør bety mer for valg av behandling

  Det må bli mer fokus på livskvaliteten til kreftpasienter, også for de som ikke kan bli friske, mener kreftlege og kreftforsker Kristin Bjordal.

 • 22.11.2018
  Hvis spørsmålet ikke hadde blitt stilt, ville det ikke blitt noe av

  - Sorgen er intens, knapt til å holde ut. Det finnes ingen trøst, men det å si ja til organdonasjon, og gjennom det, bidra til at andre liv reddes føles meningsfullt.

 • 20.11.2018
  Konseptrapport for Aker og Gaustad ferdig

  Oslo universitetssykehus fikk mandag kveld oversendt en rykende fersk konseptrapport for Aker og Gaustad fra Helse Sør-Øst. OUS skal styrebehandle rapporten 6. desember. HSØ skal styrebehandle saken 13. desember.

 • 20.11.2018
  OUS-forsker fikk pris for banebrytende diabetesforskning

  På verdens diabetesdag 14.11. mottok overlege og professor Knut Dahl-Jørgensen Diabetesforbundets pris for sin fremragende forskning på om virus kan utløse diabetes.  Forskningen kan resultere i en vaksine mot diabetes type 1.

 • 15.11.2018
  - Vi trenger flere levende givere av nyre

  Norge er blant de fremste i Europa når det gjelder nyretransplantasjoner. Til tross for dette er antall pasienter på venteliste rekordhøyt.

 • 14.11.2018
  Stor norsk studie ser på behandlingskvaliteten for diabetespasienter

  14. november er verdens diabetesdag. Hvordan er behandlingskvaliteten for diabetespasienter i norsk allmennpraksis? OUS bidrar i en stor norsk studie som vurderer hvordan det står til med norske diabetespasienter og hvilke tiltak som gir go...

 • 14.11.2018
  Diabetesstudier og klinikk hånd i hånd

  I Norge lever cirka 3500 barn og 240 000 voksne med diabetes. Med et norskutviklet elektronisk diabetesprogram har diabetesbehandlingen blitt bedre der programmet tas i bruk. Dessuten bidrar programmet til spennende forskning.

 • 09.11.2018
  Nå starter vi med Automatisk tildeling av fødselsnummer - ATF

  Fra 15. november 2018 automatiseres tildelingen av fødselsnummer på Oslo universitetssykehus, ATF. Hvorfor gjør vi dette og hva betyr det for deg som jobber med nyfødte barn på sykehus?

 • 31.10.2018
  Ny nettside om LIS-utdanning

  1.november lanseres en nettside som skal bidra til å informere om ny utdanning for leger i spesialisering (LIS).

 • 25.10.2018
  Wakix – ny medisin mot narkolepsi

  Det er ikke mange medikamenter å velge mellom for personer som har narkolepsi. Nå har det kommet et nytt medikament på markedet i Norge. NevSom har oppsummert litt nyttig informasjon om den nye medisinen Wakix.

 • 25.10.2018
  I sentrum av forskning på individuell brystkreftbehandling

  Oktober er brystkreftmåneden. Derfor er det passende at Bjørn Naume er månedens forsker. Brystkreft og persontilpasset behandling står sentralt i hans forskning. Klassifisering av pasientene ved hjelp av genuttrykk gir riktigere behandling.

 • 05.10.2018
  Færre organdonasjoner

  I årets ni første måneder er det registrert en markant nedgang i antall realiserte donorer. Det er ikke like stor nedgang i antall meldte potensielle organgivere i samme periode, og avslagsfrekvensen holder seg stabilt lav.

 • 05.10.2018
  Motedop har krevd 35 liv i Norge siden 2010

  Det nye psykoaktive stoffet PMMA, para-metoksymetamfetamin, er giftigere enn det lignende rusmidlet MDMA, også kjent som ecstasy. Men årsaken til denne forskjellen er ukjent. I sitt doktorgradsarbeid har Merete Vevelstad, forsker og overleg...

 • 25.09.2018
  Hjelp til personer med ADHD for å komme inn i arbeidslivet

  Mange voksne med ADHD står utenfor arbeidslivet. Det trenger de ikke å gjøre. Mange med ADHD er en uutnyttet samfunnsressurs. NAV har, i samarbeid med NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier ved...

 • 12.09.2018
  OUS forsker på trafikkulykker

  Siden 1998 har vår Prehospitale klinikk, med den nå pensjonerte paramedic, Trond Boye Hansen, stått i spissen for forskning på trafikkulykker. Det var etter en trafikkulykke samme år hvor en kvinne satt over en time i vraket. Dette skulle b...

 • 03.09.2018
  Vi kan ikke kjøre fortere enn at vi kommer trygt frem til pasienten

  "Takk for jobben du gjorde, og for at du tok så godt vare på kona mi"! Dette glemmer ikke paramedic Per Fredrik Gustavsen. Takken kom fra en bekymret ektemann etter at Gustavsen hadde undersøkt kona hans. Men ektemannen var litt skeptisk ti...

 • 31.08.2018
  Aker og Gaustad bør bygges ut parallelt

  Styret for Oslo universitetssykehus blir førstkommende onsdag orientert om flere risikovurderinger i forbindelse med arbeidet med framtidens OUS.

 • 30.08.2018
  Nasjonal LIS-konferanse 2018

  Ønsker du å lære mer om det nye utdanningsløpet for leger i spesialisering (LIS)? Innføring av ny spesialitetsstruktur og innhold i utdanningen for legespesialister er i gang. På årets LIS-konferanse den 5.11. kan du lære mer om utdanningsreformen.

 • 15.08.2018
  "Hjertebarna" - ny TV-serie på TV2 høsten 2018

  Hjertebarn, medfødt hjertefeil

 • 17.07.2018
  Bedre billedbruk gir bedre behandling

  Hvordan kan bruk av ulike typer bilder hjelpe oss med å finne riktig behandling og å utnytte ressursene bedre? Det er spørsmål som opptar medisinsk fysiker og forsker Therese Seierstad.

 • 13.07.2018
  Flere levende givere av nyre

  44 personer ga en av sine nyrer til en som sto dem nær første halvår i år. Det er det høyeste tallet siden 2012.

 • 11.07.2018
  Ny studie: Kan en skadet hjerne hos barn og unge trenes opp igjen?

  Barn og ungdommer med ervervet hjerneskade sliter ofte med kognitive og psykiske vansker i etterkant. En ny studie skal undersøke effekten av hjernetrening på slike pasienter.

 • 05.07.2018
  To forslag til slagsenter på OUS

  I 2016 besluttet Helse Sør-Øst at alle Oslos slagpasienter skulle få én dør inn til slagbehandlingen. Nå har en arbeidsgruppe ved Oslo universitetssykehus (OUS) jobbet frem konkrete forslag til to ulike organisasjonsmodeller for å få til dette.

 • 04.07.2018
  Nå kommer felles basisopplæring for LIS

  Leger i spesialisering (LIS) skal gjennom en felles basisopplæring i det som kalles felles kompetansemoduler (FKM). Videre skal LIS i fast stilling gjennomføre et forbedringsarbeid med krav til dokumentasjon. Dette ble vedtatt av styringsgru...

 • 03.07.2018
  Kjemper for riktig bruk av mirakelmedisinen antibiotika

  Antibiotikaresistens er nå en av de største truslene mot folkehelse i verden. Månedens forsker i Helse Sør-Øst, Dag Berild, var blant de første som advarte mot feil bruk av antibiotika.

 • 25.06.2018
  Utvalg skal utrede autismefeltet

  Regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede autismefeltet og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom.

 • 19.06.2018
  Hverdagshelten som trer av

  Jarmund Villmo, snart 67 år, gartneren på Aker sykehus skal snart reise hjem igjen for godt til Korgen i Hemnes. Lite skulle han vite hvor mye kolleger hyller ham. For Jarmund er en hverdagshelt, en som passer på at det er hyggelig, pent og...

 • 08.06.2018
  Klungland, Haugaa og Westlye årets fremragende forskere

  Årets priser til fremragende forskere ved Oslo universitetssykehus er tildelt Arne Klungland (Excellent Researcher Award), Kristina H. Haugaa og Lars Tjelta Westlye (begge Early Career Awards).

 • 05.06.2018
  Asperger syndrom og psykiske lidelser

  Mennesker med Asperger syndrom har en sårbarhet for å utvikle psykiske vansker, i tillegg til de utfordringene diagnosen i seg selv gir. Kognitiv atferdsterapi har vist seg å være en god behandlingsform for denne gruppen. NevSom startet der...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.