Nyheter

Nyheter fra hele sykehuset - fra ledelsen, klinikker og avdelinger.

Nyheter

 • 19.05.2017
  Hjelp til å velge

  Når du henvises til undersøkelse eller behandling på sykehus, har du rett til å velge behandlingssted. Ønsker du individuelle råd før du bestemmer deg? Ring 800 HELSE (800 43 573) og få hjelp av en pasientrådgiver!

 • 18.05.2017
  Smerter i korsryggen?

  De siste årene har det vært økende oppmerksomhet rundt MR funnet modic og korsryggsmerter. I den forbindelse har Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse ved OUS (FORMI) laget en kort informasjonsfilm rettet mot klinikere o...

 • 05.05.2017
  Priser til fremragende forskere

  Årets priser til fremragende forskere ved Oslo universitetssykehus er tildelt Kirsten Sandvig (Excellent Researcher Award), Johannes Espolin Roksund Hov og Tor Paaske Utheim (begge Early Career Awards).

 • 27.04.2017
  OUS i europeisk toppdivisjon innen kreftbehandling og kreftforskning

  Oslo universitetssykehus er Comprehensive Cancer Center.

 • 24.04.2017
  Flere nyrer fra levende donor

  21 personer har fått ny nyre fra levende donor i første kvartal i år. Det er det høyeste tallet siden samme periode i 2010.

 • 19.04.2017
  Advarer mot stoffet karfentanil

  Karfentanil er et syntetisk og svært potent stoff, og det er grunn til å tro at det ser spredt i rusmiljøet i Norge. Karfentanil har ført til overdosedødsfall i Norge og det advares på det sterkeste mot å kjøpe og bruke det.

 • 04.04.2017
  Utbrudd av vankomycinresistente enterokokker ved OUS

  (Oppdatert per 24. april) Det pågår for tiden utbrudd med to forskjellige vankomycinresistente Enterococcus faecium (VRE) ved Oslo universitetssykehus.

 • 04.04.2017
  Finnes det en god tvang?

  Hva ønsker du skal skje hvis du en dag blir så psykisk syk at du ikke lenger er i stand til å ta grunnleggende vare på deg selv? Du ser en fiende i alle rundt deg. Du ser en fiende i deg selv. I desperasjon går du til kamp mot dem alle …

 • 31.03.2017
  Leder internasjonalt kreftsamarbeid

  Denne uken samles noen av verdens fremste spesialister på tarmkreft i Oxford for å presentere sin nyeste forskning. Arrangøren er CRC Network som ledes fra Institutt for kreftgenetikk og informatikk OUS

 • 31.03.2017
  Global satsing og lokale tiltak mot antibiotikaresistens

  Antibiotikaresistens er ikke et problem som kan løses i vår region eller på vårt sykehus. Men vi har også en viktig jobb å gjøre, både innen forskning og i pasientbehandling.

 • 27.03.2017
  Baker for bedre røntgenbilder

  Røntgenfilming av svelgfunksjonen kan gi nyttig informasjon om hvorfor en pasient har svelgevansker – og gi råd om hva slags mat pasienten kan spise. Anne-Linn Kristiansen, bakeglad logoped, tester nå ut måter å bake kontrastmiddel inn i ba...

 • 20.03.2017
  Setter teknologi på spissen

  Å sette bedøvelse med sprøyte kan i visse tilfeller være risikabelt.

 • 16.03.2017
  Grønn stær rammer også barn

  Flere tusen nordmenn har grønn stær uten selv å være klar over det. Tidlig oppdagelse kan bremse sykdomsutviklingen.

 • 15.03.2017
  To nye sentre for fremragende forskning

  To nye forskningsmiljøer med tilknytning til sykehuset har fått status som Senter for fremragende forskning (SFF).

 • 07.03.2017
  Se opp for falske fakturaer fra sykehuset

  Vi er blitt oppmerksomme på at det sendes ut falske fakturaer i sykehusets navn,

 • 01.03.2017
  Fem år med utvidet nyfødtscreening

  Sivilingeniøren og legen Asbjørn Følling var den første i verden som påviste at en feil i metabolismen kan medføre irreversible hjerneskader. I dag er Føllings sykdom en av 23 sykdommer som testes gjennom nyfødtscreeningen i Norge.

 • 01.03.2017
  Vil forstå kreftcellenes evne til å reparere DNA-skade

  Kan det å forstå hvordan kreftceller reparerer DNA-skade etter stråling bidra til å forbedre stråleterapi ved kreft? Det ønsker månedens forsker ved Oslo universitetssykehus Randi Gussgard Syljuåsen å finne ut av.  

 • 28.02.2017
  Nytt e-læringskurs: Epilepsi og mestring

  E-læringskurset er laget i samarbeid med pasienter og pårørende. Det er interaktivt og med lyd og video. Kurset skal bidra til bedre livskvalitet gjennom økt forståelse, egenmestring og sikkerhet.

 • 17.02.2017
  Feilklassifisering av genvariant i bryst- og eggstokkreftgen

  Pasienter som etter genetisk utredning får påvist høy risiko for arvelig brystkreft kan få tilbud om forebyggende fjerning av brystvev evt, også eggstokker. I perioden 2008 til 2014 har 21 kvinner som hadde fått beskjed om at de hadde en sp...

 • 16.02.2017
  Rettsmedisinske fag: Nye telefonnumre og e-postadresser fra 20. februar

  Fra mandag 20. februar 2017 får Avdeling for rettsmedisinske fag nye telefonnumre og e-postadresser.

 • 14.02.2017
  Barnekreft er annerledes

  Kreft hos barn skiller seg fra kreft hos voksne på mange måter. Det er en katastrofe når det rammer en familie – men overlevelsen er heldigvis høy ved de fleste krefttyper.

 • 14.02.2017
  ADHD Forskningsnettverk – utlysning av forskningsmidler

  Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) har ansvar for å drive Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD. Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeu...

 • 14.02.2017
  Fra cellegift til transplantasjon

  Siden 2006 har en forskningsgruppe forsket på et nytt behandlingstilbud til pasienter med tykk- og endetarmskreft med spredning til kun lever, en pasientgruppe som vanligvis har dystre framtidsutsikter. De får transplantert inn en ny lever....

 • 07.02.2017
  Vi trenger flere nyredonorer

  Norge er blant de fremste i Europa når det gjelder nyretransplantasjoner. Men tilgang til organer har de siste årene vært synkende.

 • 01.02.2017
  Fransk delegasjon til NevSom for å lære om inkludering av personer med autisme

  Midt i januar besøkte representanter fra Frankrike NevSom for å undersøke hvordan det jobbes i Norge med for å inkludere personer med autisme i barnehage, skole- og arbeidsliv. – Det er stor forskjell mellom de europeiske landene når det gj...

 • 20.01.2017
  - En viktig arena for rekruttering

  OUS tilbyr årlig 2000 praksisplasser til studenter innen helse- og sosialfaglige utdanninger. Mange velger å jobbe der de tidligere har hatt praksis.

 • 17.01.2017
  Fastlege anbefaler sykehusenes nettsider

  – Mange pasienter søker etter diagnoser og behandlinger på nett. Behovet for gode nettsider som er kvalitetssikret av helsepersonell er derfor stort. Jeg vil anbefale pasientene mine å bruke nettsidene til sykehusene, sier fastlege Steffen Krogh Vadseth.

 • 13.01.2017
  Bruk nettsidene til å forberede deg

  – En velinformert pasient opplever større trygghet og mestring. Bruk nettsidene til sykehuset for å forberede deg før du skal til behandling, oppfordrer Sol-Britt Molin – jordmor, sykepleier og koordinator for pasientinformasjon ved Olafiak...

 • 11.01.2017
  Nyttig dom over nye nettsider

  «Dette var oversiktlig!» Tilbakemeldingene fra pasienter som har brukertestet sykehusenes nettsider er positive. Men det var også noen læringspunkter for oss som vil gjøre opplevelsen på nett enda bedre.

 • 09.01.2017
  Pasientens helsetjeneste på nett

  Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage ny, felles nettløsning, lyttet de til den aller viktigste stemmen: pasientens.

 • 06.01.2017
  Får 15 millioner euro til MS-forskning

  Et nytt globalt konsortium kalt «MultipleMS», der Oslo universitetssykehus er med, har fått en bevilgning på 15 millioner euro av EU som del av Horizon2020 programmet

 • 03.01.2017
  Rettsmedisinske fag inn i OUS

  Fra 1. januar er rettsmedisinske fag overført fra Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus. De er nå organisert som en avdeling i Klinikk for laboratoriemedisin.

 • 22.12.2016
  Barn på sykehus må bli hørt

  -For førskolebarn er kroppen hellig. Ingenting skal inn, og ingenting skal ut. Ingen får stikke hull i huden eller tappe blod uten videre. Sånn er det bare, sier psykologspesialist Maren Lindheim i Barne- og ungdomsklinikken i OUS.

 • 22.12.2016
  En stille oase når livet blir tungt

  De hvitmalte murveggene i kirken til det 161 år gamle sykehuset på Gaustad er kalde. Det er høyt under det gotiske taket. Akustikken er markant. Likevel er det varmen i kirkerommet du først merker.

 • 20.12.2016
  Tildeling av sentrale forskningsmidler 2017

  Sykehuset har siden 2013 lyst ut midler som skal stimulere til infrastruktur- eller etableringstiltak innen biobank- og registerfeltet. Nå er innstillingen for 2017 klar.

 • 19.12.2016
  Digital kommunikasjon med pasienter

  Forskning viser at Internettbaserte spørsmål- og svartjenester mellom pasienter og helsepersonell kan bidra til bedre kvalitet på helsetjenesten og bedre sykdomsmestring for pasientene.

 • 14.12.2016
  Livsviktig behandling tilgjengelig på Rikshospitalet

  Benmargstransplanterte pasienter har fått tilbud om livsviktig behandling på Rikshospitalet.

 • 13.12.2016
  Nå kan du lese journalen din på nett

  Nå blir det enklere for alle å lese journalen, for nå er den tilgjengelig over internett gjennom minjournal.no.

 • 12.12.2016
  Ny metode får kroniske smertepasienter ut i jobb

  Kan pasienter med sterke kroniske smerter komme tilbake i jobb? Dette spørsmålet ønsket forskere ved OUS å finne svar på. Nå tester de ut en ny metodikk for å hjelpe mennesker med langvarige smertetilstander tilbake til jobb. De foreløpige...

 • 09.12.2016
  Jakten på kreftceller som sprer seg

  For best prognose og behandling av pasienter er det viktig å forstå mekanismene bak spredning av kreft. Forskere har nå funnet at ved brystkreft sprer kreftcellene seg først etter en viss progresjon i svulsten.

 • 07.12.2016
  Oslo universitetssykehus forsker på antibiotikaresistens

  Overforbruk av antibiotika har ført til at mange bakterier har blitt motstandsdyktige, eller resistente mot medisinen. Med ferske midler fra Oslo universitetssykehus (OUS) er forskningsnettverket Turning the Tide of Antimicrobial resistance...

 • 02.12.2016
  AMD: den vanligste årsaken til blindhet i den vestlige verden

  De første symptomene på Makuladegenerasjon (AMD) kan være vansker med å lese, gjenkjenne ansikter og se fine detaljer. Etter noen år vil ting midt i synsfeltet se sløret eller forvrengt ut.

 • 02.12.2016
  -Klart jeg stiller opp i kliniske studier

  Esther (52) har nettopp fått diagnosen benmargskreft. Få dager senere sitter hun på kontoret til lege Fredrik Schjesvold i Oslo universitetssykehus. Han har i løpet av de siste to årene bygget opp Nordens største senter for benmargskreftstudier.

 • 29.11.2016
  Endring av protesevirksomheten ved Oslo universitetssykehus

  Fra 1. desember 2016 vil all protesekirurgi av hofter og knær ved Ortopedisk avdeling OUS foregå ved Ullevål Sykehus.

 • 28.11.2016
  Ny metode for å forebygge blodmangel hos foster

  Gravide som er RhD negativ, tar nå en blodprøve i uke 24 for å teste om fosteret er RhD positiv.

 • 24.11.2016
  Utvekslingsprogram fortsetter på et av Asias største barnesykehus

  Tre år med utveksling av helsepersonell fra Oslo universitetssykehus (OUS) og JK Lone Hospital i Jaipur har gitt resultater, og nytt samarbeidsprosjekt starter i 2017 på Kalawati Saran Children's Hospital i New Delhi.

 • 21.11.2016
  Åpenhet om psykiske lidelser - NRK-Helene sjekker inn

  Tirsdag 22. november klokken 21.30 viser NRK en dokumentar der programleder Helene Sandvig flytter inn på Klinikk psykisk helse og avhengighet, Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP).

 • 18.11.2016
  Priser for fremragende forskningsartikler 1. halvår 2016

  Seks forskningsgrupper mottok fredag priser for fremragende forskningsartikler publisert i første halvår av 2016.

 • 17.11.2016
  Ny styreleder ved Oslo universitetssykehus HF

  Gunnar Bovim er i dag oppnevnt som ny styreleder for Oslo universitetssykehus.

 • 17.11.2016
  Kvinner som lekker fortjener forskning

  Er du en av mange kvinner som kvier seg for å oppsøke lege med ufrivillig vannlating eller underlivsfremfall?