Nyheter

Nyheter fra hele sykehuset - fra ledelsen, klinikker og avdelinger.

Nyheter

 • 17.07.2018
  Bedre billedbruk gir bedre behandling

  Hvordan kan bruk av ulike typer bilder hjelpe oss med å finne riktig behandling og å utnytte ressursene bedre? Det er spørsmål som opptar medisinsk fysiker og forsker Therese Seierstad.

 • 13.07.2018
  Flere levende givere av nyre

  44 personer ga en av sine nyrer til en som sto dem nær første halvår i år. Det er det høyeste tallet siden 2012.

 • 11.07.2018
  Ny studie: Kan en skadet hjerne hos barn og unge trenes opp igjen?

  Barn og ungdommer med ervervet hjerneskade sliter ofte med kognitive og psykiske vansker i etterkant. En ny studie skal undersøke effekten av hjernetrening på slike pasienter.

 • 05.07.2018
  To forslag til slagsenter på OUS

  I 2016 besluttet Helse Sør-Øst at alle Oslos slagpasienter skulle få én dør inn til slagbehandlingen. Nå har en arbeidsgruppe ved Oslo universitetssykehus (OUS) jobbet frem konkrete forslag til to ulike organisasjonsmodeller for å få til dette.

 • 04.07.2018
  Nå kommer felles basisopplæring for LIS

  Leger i spesialisering (LIS) skal gjennom en felles basisopplæring i det som kalles felles kompetansemoduler (FKM). Videre skal LIS i fast stilling gjennomføre et forbedringsarbeid med krav til dokumentasjon. Dette ble vedtatt av styringsgru...

 • 03.07.2018
  Kjemper for riktig bruk av mirakelmedisinen antibiotika

  Antibiotikaresistens er nå en av de største truslene mot folkehelse i verden. Månedens forsker i Helse Sør-Øst, Dag Berild, var blant de første som advarte mot feil bruk av antibiotika.

 • 25.06.2018
  Utvalg skal utrede autismefeltet

  Regjeringen har i slutten av juni oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede autismefeltet og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom.

 • 19.06.2018
  Hverdagshelten som trer av

  Jarmund Villmo, snart 67 år, gartneren på Aker sykehus skal snart reise hjem igjen for godt til Korgen i Hemnes. Lite skulle han vite hvor mye kolleger hyller ham. For Jarmund er en hverdagshelt, en som passer på at det er hyggelig, pent og...

 • 08.06.2018
  Klungland, Haugaa og Westlye årets fremragende forskere

  Årets priser til fremragende forskere ved Oslo universitetssykehus er tildelt Arne Klungland (Excellent Researcher Award), Kristina H. Haugaa og Lars Tjelta Westlye (begge Early Career Awards).

 • 05.06.2018
  Asperger syndrom og psykiske lidelser

  Mennesker med Asperger syndrom har en sårbarhet for å utvikle psykiske vansker, i tillegg til de utfordringene diagnosen i seg selv gir. Kognitiv atferdsterapi har vist seg å være en god behandlingsform for denne gruppen. NevSom startet der...

 • 04.06.2018
  Glasset bør alltid være halvfullt – aldri halvtomt

  Hvem er egentlig disse hvite englene? Som ofrer alt de har av følelser og medmenneskelighet for å behandle og hjelpe de aller sykeste, de mest utagerende og utfordrende pasientene? Ved Akuttmedisinsk avdeling finner vi mange av dem, ikke mi...

 • 29.05.2018
  Hvordan behandler vi akutt funksjonssvikt hos eldre?

  En eldre person blir fraktet til akuttmottaket etter å ha falt. Han eller hun er gjerne forvirret og har dårlig allmenntilstand. Ved første undersøkelse finner legene at det er en infeksjon i kroppen, som bør behandles med antibiotika. Alts...

 • 25.05.2018
  Priser til halvårets fremragende forskningsartikler

  Oslo universitetssykehus deler hvert halvår ut priser til seks fremragende forskningsartikler med sentrale forfattere fra sykehuset. Fredag 25. mai ble prisene for artikler publisert i andre halvår av 2017 delt ut.   

 • 07.05.2018
  Håndbok til støtte for rusbehandling av personer med Asperger syndrom

  Pasienter med samtidig Asperger syndrom og ruslidelse har den samme rett til individuelt tilpasset rusbehandling som andre pasienter. En håndbok om behandling av personer med Asperger syndrom og rusproblemer som ble lansert i begynnelsen av...

 • 26.04.2018
  Derfor vil vi bygge ut på Aker og Gaustad

  Administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus svarer på kritikken mot nedleggelse av Ullevål sykehus som sto i Dagsavisen 19.april 2018.

 • 19.04.2018
  - Tusen takk til aill dokk på OUS

  Det var i 2011 at Roar Fordal (66) ble behandlet for en godartet svulst på hørselsnerven inne i det indre øret. Behandlingen ble gjort med laser, med en strålekniv som fjernet svulsten. Dessverre resulterte dette i en komplett ansiktslammel...

 • 18.04.2018
  Hvem er den spillavhengige?

  Cirka 34 000 personer i Norge anslås å ha problemer med gambling og pengespill. Personer med spilleavhengighet, til pengespill eller dataspill, utgjør en gruppe ulike mennesker. Det betyr at det er stor variasjon hos personer med spilleavhe...

 • 12.04.2018
  27 høringsuttalelser til Utviklingsplan 2035

  8. april gikk fristen ut for å komme med høringsuttalelser til "Oslo universitetssykehus HF – Utviklingsplan 2035". 27 høringsuttalelser har kommet inn. Mange av høringsuttalelsene er omfattende.  

 • 11.04.2018
  Nye og oppdaterte analysemetoder av epilepsimedisiner

  Analyse av blodprøver gjør at dosen av epilepsimedisiner kan tilpasses den enkelte pasient. Nå kan det analyseres stadig flere epilepsimedisiner ved Enhet for farmakologiske analyser ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE).

 • 11.04.2018
  Oslo trenger nye sykehusbygg

  Flikking på gamle og slitte sykehusbygg på Ullevål er ikke en god løsning på de neste tiårenes behov, skriver Bjørn Erikstein og Morten Reymert i en kronikk i Klassekampen 18. april 2018.

 • 23.03.2018
  Forsker med sjelden nysgjerrighet på leversykdom

  Settes leveren vår ut av spill, sliter vi. Espen Melum undersøker hvorfor det oppstår betennelse i galleveiene, som igjen kan føre til leversvikt. Han er månedens forsker i Helse Sør-Øst.

 • 23.03.2018
  Medvirkning knyttet til planlegging av nybygg på Aker og Gaustad

  Ansatte og brukerrepresentanter har viktige stemmer inn i planleggingen av nye bygg på Aker og Gaustad. Til sammen 350 personer er med i fokusgrupper for å bidra til en best mulig utbyggingsløsning for de to sykehusene.

 • 12.03.2018
  Digital retningslinje om epilepsi

  - Denne skal jeg anbefale til kollegaer som jobber med epilepsi, var én av publikumsreaksjonene da den digitale, kunnskapsbaserte retningslinjen om epilepsi var tema under fag- og forskningsdager om sykepleie og teknologi.

 • 09.03.2018
  Viderefører krav om prosedyrer og obligatoriske kurs i legeutdanningen

  Det har skapt reaksjoner at prosedyrelistene og obligatoriske kurs er tatt ut av Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften). – Her ved Oslo universitetssykehus viderefører vi kra...

 • 08.03.2018
  Mamma skal få nyren min

  Å gi bort en nyre til en du er glad i, det må være noe av det største du kan gjøre for et annet menneske. Se filmen her.

 • 08.03.2018
  OUS har som første sykehus i landet kurset flerkulturelle doulaer

  Kvinner har ofte hatt med seg en hjelper når de skal føde. I Norge har fleste som skal føde med seg, en jordmor, lege og/eller far. Men hva om du er ny i landet, med lite sosialt nettverk og uten å kunne språket?

 • 02.03.2018
  Kan immunterapi bli redningen for pasienter med uhelbredelig kreft?

  Immunterapi redder mange kreftpasienter, men dessverre ikke alle. Kan flere pasienter hjelpes med nye superceller eller hvis immunterapien kombineres med cellegift eller stråling? Dette skal kreftforsker Jon Amund Kyte finne ut av.

 • 28.02.2018
  Fra klinisk forskning til samfunnsnyttige tjenester og produkter

  Kliniske studier er utprøving av nye medisiner og medisinsk utstyr for behandling på mennesker. Studier kan gjøres på både friske frivillige og pasienter. Pasientene som deltar i kliniske studier i Norge får tilgang til utprøvende behandlin...

 • 23.02.2018
  Internasjonal kunnskapsstafett

  På operasjonsstuen på Queen Elizabeth hospital i Malawi, er barnekirurg Gunnar Aksnes og anestesilege Kristoffer Stensrud i gang med å operere en liten baby som et født med tarmene utenfor kroppen.   

 • 21.02.2018
  - Jeg har hatt en hel haug akuttoperasjoner

  Sophy Higgins (48) har hatt tarmsykdommen ulcerøs kolitt siden hun ble matforgiftet på ferie i Tyrkia i 2003. Nå har hun som brukerrepresentant fulgt den kliniske studien IBSEN III- en studie der våre forskere har undersøker forekomsten, di...

 • 19.02.2018
  Utviklingsplan 2035 - tid for høring

  Oslo universitetssykehus – Utviklingsplan 2035 skrives på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Utviklingsplanen skal vise den ønskede utviklingsretningen i helseforetaket samt hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens utfordringer. He...

 • 12.02.2018
  Internasjonal epilepsidag markeres ved Spesialsykehuset for epilepsi

  Den andre mandagen i februar er den internasjonale epilepsidagen. Ved Spesialsykehuset for epilepsi får pasientene høre korte foredrag om ketogen diett og får smake ketogene kaker.

 • 09.02.2018
  Problemer med pasienttransport i taxi

  Det har den siste tiden vært stort mediefokus på pasientreiser i Oslo og Akershus. Vi har avtaler med to taxiselskaper om pasienttransport, og begge disse har hatt problemer med å levere de tjenestene de har forpliktet seg til.

 • 07.02.2018
  Trenger deltagere til studie på stressmestringsapp

  Cirka 200 kreftpasienter skal rekrutteres til studien der stressmestringsappen - StressProffen blir forsket på i en randomisert kontrollert studie. Kjenner du noen som kan tenke seg å delta?

 • 06.02.2018
  Raskere, tryggere og billigere behandling av synstruende øyesykdom

  Et tverrfaglig samarbeid mellom klinikere og forskere ved Oslo universitetssykehus og Sykehusapotekene i Oslo sikrer at pasienter som behandles for alvorlig øyesykdom får en raskere og tryggere behandling med antistoffer som injiseres i øyet.

 • 01.02.2018
  - Vi må bruke registrene bedre

  Leiv Arne Rosseland bruker mye tid på smertelindring, samtidig er han opptatt av at vi bruker de gode registerdataene vi har mer enn det vi gjør i dag.

 • 29.01.2018
  Hvorfor blir kreft til kreft?

  Hva gjør at noen celler utvikler seg til kreft mens andre ikke gjør det? Og hvorfor utvikler disse kreftcellene seg ulikt fra person til person? Kreftforsker og gen-detektiv Therese Sørlie leder an i jakten på svaret på disse kreftgåtene.

 • 25.01.2018
  Sammenheng mellom eksekutive funksjoner og sosiale vansker hos barn med autisme

  I en artikkel som er publisert i tidsskriftet Frontiers in Behavioral Neuroscience har forskere undersøkt sammenhengen mellom eksekutive funksjoner og sosiale vansker hos barn med autismespekterforstyrrelser.

 • 23.01.2018
  Epilepsi kan føre til mer autismesymptomer

  Artikkelen beskriver en studie av personer med Angelmans syndrom hvor sammenhengen mellom epilepsi og autismesymptomer ble undersøkt. Hovedfunnet var at epilepsien i seg selv syntes å kunne føre til mer autismesymptomer enn det som kunne fo...

 • 15.01.2018
  Når livet er fullt av prøvelser

  Tonje Granmo er bare 29 år. Men hun har en lang historie, ja, som kunne vært som et langt levet liv. Epilepsi fra hun var fem måneder gammel, lang mobbehistorie som førte til selvskading og store psykiske utfordringer da hun som ung AUF'er...

 • 11.01.2018
  Første professor på SSE

  Som nyutnevnt professor får Morten Lossius bedre tid til å følge opp forskningsmiljøet ved Spesialsykehuset for epilepsi.

 • 04.01.2018
  Over 500 organer ble transplantert i 2017

  Etter et svakt år i 2016 for enkelte organer, virker antallet transplantasjoner nå å være tilbake til normalen.

 • 04.01.2018
  Teknologi og helse - hånd i hånd

  Ole Jakob Elle er fascinert av roboter, hologrammer og navigasjonssystemer, og hvordan disse tingene kan gjøre hverdagen i helsevesenet bedre.

 • 15.12.2017
  Aktivitetsgaver til unge pasienter med epilepsi

  Samarbeid mellom «Aktiv for epilepsi» og «Kollentrappa» ble til aktivitetsgaver til barn og unge pasienter ved Spesialsykehuset for epilepsi, SSE.

 • 13.12.2017
  Terroropplevelser øker risiko for migrene og hodepine

  Oppfølging av overlevende etter massakren Utøya 22. juli 2011, viser at de som overlevde er mer utsatt for hyppig migrene og annen hodepine. Dette viser en studie fra OUS og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

 • 13.12.2017
  Utviklingsplan - 2035 - hvor langt er prosjektet kommet?

  Oslo universitetssykehus er godt i gang med Utviklingsplan 2035. Fagpersoner over hele sykehuset har de siste ukene beskrevet fagutvikling, muligheter og utfordringer for periodene 2020-2025 og 2025-2035. Det er en krevende men viktig oppga...

 • 13.12.2017
  Jakter på smitteparasitt som kan føre til mer HIV-smitte

  Jenter ned i 10-års alder som tisser rødt, har store smerter i underlivet og det er tabu å snakke om. Om lag 250 millioner gjelder dette i Afrika og det kan være så mange som 750 millioner som kan være i faresonen for å bli smittet. Forsker...

 • 11.12.2017
  Samling om Kleine-Levins syndrom

  Den tredje samlingen i Norge med tema Kleine-Levins syndrom (KLS) for pasienter, pårørende og behandlere ble arrangert 14.-16. oktober. KLS omtales av og til som Tornerosesøvn, men for pasienter og pårørende er diagnosen absolutt ikke roman...

 • 11.12.2017
  ADHD: Om snapchat, dopamin og transdiagnostiske mekanismer

  ADHD forskningsnettverk ble startet i 2007 og har delt ut forsknings- og fagutviklingsmidler hvert år siden da. I tillegg har det blitt avholdt samlinger hvor prosjekter som har fått tildelt midler er blitt presentert. NevSom er ansvarlig f...

 • 07.12.2017
  Verdenskongress om søvn

  World Sleep Congress ble arrangert i oktober, i Praha.  Dette er en kongress som arrangeres annethvert år av World Sleep Society. Årets var den fjortendene i rekken, og NevSom deltok med to postere, hvorav den ene vant pris i klassen «ung forsker».

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.