HELSENORGE
Mikrokirurgi

Plastikkirurgisk avdeling sover aldri

1. januar 2023 åpnet OUS en Medevac-post på Ullevål for å ta imot og behandle krigsskadde pasienter fra Ukraina. For to uker siden stengte denne avdelingen for sommeren, men det er fremdeles ukrainske pasienter i sykehuset som får behandling.

Overlege Inger Karin Fuglesteg ansvarlig for Medevac plastikkirurgi, overlege Michael Reginald Schneider seksjonsleder, drift Ullevål, overlege Haris Mesic enhetsleder for Mikrokirurgi og Karina Zwart LiS, fra plastikkirurgisk avdeling OUS

​Foto: OUS

Plastikkirurgisk avdeling ved Ullevål ble slått sammen med avdelingen på Rikshospitalet etter fusjonen for 10 år siden. Den ligger nå på Rikshospitalet​.

Plastikkirurgene har lang erfaring med mikrokirurgiske dekningsprosedyrer, og dette har gitt dem en kompetanse som nå er overført til behandlingen av krigsskader.​​

Bilde av operasjon

Mikrokirurgi presisjon og teamwork: Lisa Skarsgård LiS står klar til å bistå overlege plast Inger Karin Fuglesteg med overlege plast Haris Mesic. Bakerst assisterende Karina Zwart LiS.

En av de som har nytte av denne erfaringen er en ukrainsk soldat som mangler store d​​eler av hælen etter en mineskade. På operasjonsstuen på Rikshospitalet forbereder plastikkirurgene seg på å rekonstruere hælen ved å flytte vev fra et annet sted på kroppen.

Mikroskop

Mikroskopet er et viktig redskapi mikrokirurgien.

​- Det krever nøye planlegging i forkant for å avgjøre hvor vevet kan hentes fra. Vi må ta hensyn til bl​​odå​rer og størrelse på disse, i tillegg til ​​tykkelse på vevet vi flytter. Det er svært viktig at pasienten kan belaste benet i etterkant, sier hovedoperatørene Haris Mesic og Inger Karin Fuglesteg.​

Samarbeid m​​ellom flere yrkesgrupper

For å få operasjonen til å gå sømløst, så er teamwork  som alltid viktig. Alle hjelper til, fra operasjonssykepleiere, LIS-leger, overleger og anestesipersonell.

Bilde av samarbeid

Overlappende samarbeid mellom flere yrkesgrupper er fremtiden. Her jobber alle sammen for at pasienten skal ligge korrekt på operasjonsbordet (leiring av pasienten)

Ortopeden starter med å lage et midlertidig bensubstitutt for å erstatte den manglende projeksjonen av hælen. Deretter jobber to plastikkirurgiske team parallelt, med god assistanse fra operasjonssykepleiere, for å gjøre operasjonen så kort og effektiv som mulig. Det ene teamet høster en sirkulert vevslapp fra skulderen mens det andre teamet klargjør blodårene ved ankelen som skal forsyne vevet som flyttes. 

Vevslappen er festet på hælen.

Vevslappen er festet på hælen.

Koblingen mellom vevslappen og blodårene må utføres ved hjelp av mikroskop fordi  blodårene kun er​​​​ to til tre mm i diameter. Når sirkulasjonen er etablert kan blodet strømme igjennom vevet som tidligere satt ved skulderen og som nå dekker hælen.

Bilde av operasjonsteamet

Plastikkirurgisk mikroperasjonteam: «alt for pasienten»: Davide Impieri, overlege plastikkirurgi, Fernanda Vik operasjonssykepleier, Ingrid Hoigård operasjonssykepleier, Ida Strømshoved sykepleierstudent, Haris Mesic overlege plastikkirurgi, Inger Karin Fuglesteg overlege plastikkirurgi, Kelly Flores operasjonssykepleier, Jana Jensen anestesisykepleier, Stig Bjålnesø overlegeanestesi

Operasjonen er over, sykepleiere og leger har jobbet effektivt og konsentrert sammen i fem timer. Gleden over en vellykket operasjon og felles innsats er stor og skaper motivasjon videre.  Teamet er i beredskap de neste fem døgn til de kan være trygge på at sirkulasjonen i det nye området er ivaretatt.​

Vil du jobbe på OUS? Sjekk ut stillingene vi utlyser på: Ledige stillinger hos Oslo universitetssykehus HF (webcruiter.com)​.