Offentlig postjournal

Offentlig postjournal er en oversikt over alle arkivverdige dokumenter som har kommet inn til eller går ut fra Oslo universitetssykehus. Offentlig postjournal inneholder også interne dokumenter.

På grunn av innføring av  nytt sak-arkiv system ved Oslo universitetssykehus er offentlig postjournal midlertidig utilgjengelig. Vennligst ta kontakt med Sakarkiv ved forespørsel om offentlig journal.

Hovedregel om offentlighet

Oslo universitetssykehus er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.

Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentlige del av dokumentets innhold kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet.

Dokumenter som er unntatt offentlighet har som oftest avsender, mottaker og/eller deler av innhold i teksten sladdet med *****.

Oslo universitetssykehus offentlige journal

Oslo universitetssykehus sin inngående og utgående post registreres daglig i henhold til journalføringsregler i forskrift om offentlige arkiver, og ut fra denne registreringen genereres det en oversikt over dokumentene; offentlig postjournal.

Innsyn i saksdokumenter

Alle kan søke om innsyn i saksdokumenter. Dersom du ønsker innsyn i ett eller flere dokument, kan du henvende deg til Sakarkivet.
Henvendelsen kan skje per:

Ved krav om innsyn må du oppgi saksnummer og dokumentnummer på det dokumentet som du ønsker innsyn i. Dokumentet vil du få sendt enten på e-post eller per brev fra oss.

Rett til å klage

Dersom du får avslag på søknad om innsyn i Oslo universitetssykehus sine dokumenter har du rett til å klage til Helse- og omsorgsdepartementet.

Klagen sendes til Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo innen tre uker etter avslag.

Oslo universitetssykehus utfører forberedende behandling og oversender klagen til departementet. 
 

Regler for innsyn finner du i Offentlighetsloven

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.