Offentlig postjournal

Offentlig postjournal er en oversikt over inn- og utgående dokumenter ved Oslo universitetssykehus. Selve dokumentet er ikke tilgjengelig på nett, men utlevering vil bli vurdert ved innsynsforespørsel. 

OUS beklager publisering av personnummer og navn i postlister

Oslo universitetssykehus er gjort oppmerksom på flere tilfeller av synlige personnummer og/eller pasientnavn samt navn på berørte avdeling i sykehusets offentlige postliste på internett de siste tre årene. 

  • Postlistene er midlertidig fjernet fra internett
  • Hendelsen følges opp internt
  • Vi varsler også Datatilsynet
  • VI kontakter alle berørte enkeltpersoner. 

Innsynsbegjæring

For å be om innsyn i dokumenter, ber vi om at det oppgis saks- og dokumentnummer som man finner tilknyttet det enkelte dokument. Disse opplysningene finner du i journalene under. Innsynsbegjæringen vil deretter bli vurdert med utgangspunkt i offentlighetslovens bestemmelser. Eventuelle avslag vil bli begrunnet.


Søk i postjournaler er for tiden uten innhold. Se forklarende tekst over. Vi beklager.
Fant du det du lette etter?