Offentlig postjournal

Offentlig postjournal er en oversikt over inn- og utgående dokumenter og interne notater ved Oslo universitetssykehus. Selve dokumentet er ikke tilgjengelig på nett, men alle kan be om å få innsyn.

Hovedregel om offentlighet

Oslo universitetssykehus er et offentlig organ og er underlagt arkivloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven.
Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i dokumentet som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen, er merket med teksten "Avskjermet".

Innsynsbegjæring

For å be om innsyn i dokumenter, ber vi om at det oppgis saks- og dokumentnummer som man finner tilknyttet det enkelte dokument. Disse opplysningene finner du i journalene under. Innsynsbegjæringen vil deretter bli vurdert med utgangspunkt i offentlighetslovens bestemmelser. Eventuelle avslag vil bli begrunnet.

Forespørsel om innsyn sendes til: OUS InnsynsbegjæringForespørsel om Innsyn i pasientjournal gjøres via Min Journal

Oversikt over postjournal

Offentlig journal 070818.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/offentlig-postjournal/Documents/Offentlig journal 070818.pdfOffentlig journal 070818.pdf
Offentlig journal 060818.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/offentlig-postjournal/Documents/Offentlig journal 060818.pdfOffentlig journal 060818.pdf
Offentlig journal 030818.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/offentlig-postjournal/Documents/Offentlig journal 030818.pdfOffentlig journal 030818.pdf

Søk i postjournaler
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.