Styret

Styret har på vegne av Helse Sør-Øst, sykehusets eier,
det overordnede ansvaret både for utviklingen
og driften av Oslo universitetssykehus.

Helse Sør-Øst stiller økonomiske midler til rådighet og stiller samtidig noen krav til hvilke tjenester som skal leveres for de pengene sykehuset får. Styret har det overordnede ansvaret for at sykehuset faktisk leverer de tjenestene som Helse Sør-Øst forventer.

Styret i Oslo universitetssykehus har inntil åtte medlemmer, inntil fem oppnevnt av eier og tre valgt av de ansatte. Se lenger ned på siden for bilder av leder og medlemmer.

Kommende styremøter

22.03 onsdag

Styremøte i Oslo universitetssykehus

Møtested: Radiumhospitalet, Forskningsbygget, seminarrom 1 og 2

04.05 torsdag

Styremøte i Oslo universitetssykehus

Møtested: Radiumhospitalet, Forskningsbygget, seminarrom 1 og 2

22.06 torsdag

Styremøte i Oslo universitetssykehus

Møtested: Radiumhospitalet, Forskningsbygget, Seminarrom 1 og 2

29.09 fredag

Styremøte i Oslo universitetssykehus

Møtested: Radiumhospitalet, Forskningsbygget, Seminarrom 1 og 2

26.10 torsdag

Styremøte i Oslo universitetssykehus

Møtesred: Radiumhospitalet, Forskningsbygget, seminarrom 1 og 2

15.12 fredag

Styremøte i Oslo universitetssykehus

Møtested: Radiumhospitalet, Forskningsbygget, Seminarrom 1 og 2

Se flere kommende arrangementer ()

Styret i Oslo universitetssykehus for perioden februar 2016 - februar 2018

Styreleder

Foto av styreleder Gunnar Bovim

 Medlemmer

Foto av styremedlem Anne Carine Tanum

Foto av styremedlem Bjørg Månum Andersson

Foto av styremedlem Aasmund Magnus Bredeli

Foto av styremedlem Berit Kjøll

Foto av styremedlem Ole Petter Ottersen

Foto av styremedlem Else Lise Skjæret

Foto av styremedlem Svein Erik Utstrømmen

Styresekretær

Jørgen Jansen

Kontakt

Har du spørsmål til styret, send oss en e-post