Styret

Styret har på vegne av Helse Sør-Øst, sykehusets eier,
det overordnede ansvaret både for utviklingen
og driften av Oslo universitetssykehus.

Helse Sør-Øst stiller økonomiske midler til rådighet og stiller samtidig noen krav til hvilke tjenester som skal leveres for de pengene sykehuset får. Styret har det overordnede ansvaret for at sykehuset faktisk leverer de tjenestene som Helse Sør-Øst forventer.

Styret i Oslo universitetssykehus har inntil åtte medlemmer, inntil fem oppnevnt av eier og tre valgt av de ansatte. Se lenger ned på siden for bilder av leder og medlemmer.

Kommende styremøter

Relatert styreinformasjon

  • Vedtekter for OUS

    Oslo universitetssykehus HF skal drives med sikte på å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn....

  • Styremøter i OUS - alle saksdokumenter

    Vi samler alle saksdokumenter i ett felles dokument for hvert styremøte i listen under.

  • Foretaksmøteprotokoller

    Foretaksmøtet er øverste myndighet i helseforetaket. I foretaksmøtet utøver det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst sin eierstyring i Oslo universitetssykehus HF.

  • Styremøteprotokoller

Styret i Oslo universitetssykehus

Styreleder

Foto av styreleder Gunnar Bovim

Nestleder

Foto av Anne Kari Lande Hasle Anne Kari Lande Hasle

 Medlemmer

Foto av styremedlem Aasmund Magnus Bredeli

Foto av Tore Eriksen Tore Eriksen

Foto av Nina Tangnæs Grønvold Nina Tangnæs Grønvold

Foto av styremedlem Else Lise Skjæret-Larsen

Foto av styremedlem Svein Stølen

Foto av styremedlem Svein Erik Utstrømmen

Styresekretær

Jørgen Jansen

Kontakt

Har du spørsmål til styret, send oss en e-post

Fant du det du lette etter?