HELSENORGE

Foretaksmøteprotokoller

Oslo universitetssykehus er et helseforetak og organiseres med tre myndighetsorganer; foretaksmøtet, styret og daglig leder. Foretaksmøtet er øverste myndighet i helseforetaket. I foretaksmøtet utøver det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst sin eierstyring i Oslo universitetssykehus HF.

Protokoll foretaksmøte OUS HF 2022-06-01.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2022-06-01.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2022-06-01.pdfpdf575015
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2022-05-06.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2022-05-06.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2022-05-06.pdfpdf528352
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2022-03-31.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2022-03-31.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2022-03-31.pdfpdf523722
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2022-02-16.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2022-02-16.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2022-02-16.pdfpdf556902
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2022-02-15.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2022-02-15.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2022-02-15.pdfpdf534183
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2021-03-17.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2021-03-17.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2021-03-17.pdfpdf529859
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2021-02-19.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2021-02-19.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2021-02-19.pdfpdf562814
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2020-12-18.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2020-12-18.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2020-12-18.pdfpdf635501
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2020-06-25.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2020-06-25.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2020-06-25.pdfpdf507963
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2020-05-18.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2020-05-18.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2020-05-18.pdfpdf528823
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2020-05-03.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2020-05-03.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2020-05-03.pdfpdf202087
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2020-04-28.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2020-04-28.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2020-04-28.pdfpdf536472
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2020-03-26.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2020-03-26.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2020-03-26.pdfpdf688661
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2019-12-20.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2019-12-20.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2019-12-20.pdfpdf134230
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2019-10-08.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2019-10-08.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2019-10-08.pdfpdf92694
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2019-08-20.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2019-08-20.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2019-08-20.pdfpdf333563
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2019-05-20, kl.0915.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2019-05-20, kl.0915.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2019-05-20, kl.0915.pdfpdf413565
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2019-02-13.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2019-02-13.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2019-02-13.pdfpdf530202
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2018-12-18.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2018-12-18.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2018-12-18.pdfpdf154324
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2018-06-19.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2018-06-19.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2018-06-19.pdfpdf93556
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2018-06-07.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2018-06-07.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2018-06-07.pdfpdf4099850
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2018-02-14, kl.10.00.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2018-02-14, kl.10.00.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2018-02-14, kl.10.00.pdfpdf315977
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2018-02-14, 09.40.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2018-02-14, 09.40.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2018-02-14, 09.40.pdfpdf120684
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2017-09-21.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2017-09-21.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2017-09-21.pdfpdf1679396
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2017-06-14, 12.00.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2017-06-14, 12.00.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2017-06-14, 12.00.pdfpdf124659
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2017-06-14.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2017-06-14.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2017-06-14.pdfpdf4592746
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2017-02-15.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2017-02-15.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2017-02-15.pdfpdf2375868
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2016-11-18.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2016-11-18.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2016-11-18.pdfpdf822580
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2016-10-13.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2016-10-13.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2016-10-13.pdfpdf1628694
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2016-06-24.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2016-06-24.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2016-06-24.pdfpdf147371
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2016-02-18_1100.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2016-02-18_1100.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2016-02-18_1100.pdfpdf1106273
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2016-02-18_0910.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2016-02-18_0910.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2016-02-18_0910.pdfpdf1057822
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2016 06 09, kl.0915.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2016 06 09, kl.0915.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2016 06 09, kl.0915.pdfpdf4934802
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2015-06-17.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2015-06-17.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2015-06-17.pdfpdf4461933
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2015-05-07.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2015-05-07.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2015-05-07.pdfpdf942661
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2015-03-12.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2015-03-12.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2015-03-12.pdfpdf1041172
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2015-02-12.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2015-02-12.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2015-02-12.pdfpdf671610

Foretaksmøtet velger styret i Oslo universitetssykehus og kan gi styret instrukser og omgjøre styrets vedtak. Foretaksmøte gjør vedtak i vesentlige eller prinsipielle saker. Foretaksmøtet deltar ikke i ledelsen og forvaltningen av helseforetaket, det ligger til styret og daglig leder i Oslo universitetssykehus.

Foretaksmøtet vedtar oppdrag og krav for Oslo universitetssykehus for året som kommer. Hvert år sender styret forslag til årsberetning og årsregnskap for året som gikk for godkjenning av foretaksmøtet. ​

Fant du det du lette etter?