Foretaksmøteprotokoller

Oslo universitetssykehus er et helseforetak og organiseres med tre myndighetsorganer; foretaksmøtet, styret og daglig leder. Foretaksmøtet er øverste myndighet i helseforetaket. I foretaksmøtet utøver det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst sin eierstyring i Oslo universitetssykehus HF.

Protokoll foretaksmøte OUS HF 2019-10-08.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2019-10-08.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2019-10-08.pdf
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2019-08-20.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2019-08-20.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2019-08-20.pdf
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2019-05-20, kl.0915.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2019-05-20, kl.0915.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2019-05-20, kl.0915.pdf
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2019-02-13.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2019-02-13.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2019-02-13.pdf
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2018-12-18.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2018-12-18.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2018-12-18.pdf
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2018-06-19.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2018-06-19.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2018-06-19.pdf
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2018-06-07.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2018-06-07.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2018-06-07.pdf
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2018-02-14, kl.10.00.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2018-02-14, kl.10.00.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2018-02-14, kl.10.00.pdf
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2018-02-14, 09.40.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2018-02-14, 09.40.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2018-02-14, 09.40.pdf
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2017-09-21.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2017-09-21.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2017-09-21.pdf
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2017-06-14, 12.00.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2017-06-14, 12.00.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2017-06-14, 12.00.pdf
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2017-06-14.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2017-06-14.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2017-06-14.pdf
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2017-02-15.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2017-02-15.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2017-02-15.pdf
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2016-11-18.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2016-11-18.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2016-11-18.pdf
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2016-10-13.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2016-10-13.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2016-10-13.pdf
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2016-06-24.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2016-06-24.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2016-06-24.pdf
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2016-02-18_1100.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2016-02-18_1100.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2016-02-18_1100.pdf
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2016-02-18_0910.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2016-02-18_0910.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2016-02-18_0910.pdf
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2016 06 09, kl.0915.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2016 06 09, kl.0915.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2016 06 09, kl.0915.pdf
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2015-06-17.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2015-06-17.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2015-06-17.pdf
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2015-05-07.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2015-05-07.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2015-05-07.pdf
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2015-03-12.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2015-03-12.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2015-03-12.pdf
Protokoll foretaksmøte OUS HF 2015-02-12.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Foretaksmøteprotokoller/Protokoll foretaksmøte OUS HF 2015-02-12.pdfProtokoll foretaksmøte OUS HF 2015-02-12.pdf

Foretaksmøtet velger styret i Oslo universitetssykehus og kan gi styret instrukser og omgjøre styrets vedtak. Foretaksmøte gjør vedtak i vesentlige eller prinsipielle saker. Foretaksmøtet deltar ikke i ledelsen og forvaltningen av helseforetaket, det ligger til styret og daglig leder i Oslo universitetssykehus.

Foretaksmøtet vedtar oppdrag og krav for Oslo universitetssykehus for året som kommer. Hvert år sender styret forslag til årsberetning og årsregnskap for året som gikk for godkjenning av foretaksmøtet. ​

Fant du det du lette etter?